Ý NGHĨA TÊN MAI PHƯƠNG

     
*Bạn đang xem: ý nghĩa tên mai phương

Bộ 75 木 mộc <4, 8> 枚枚 maiméi(Danh) Thân cây. ◇Thi tởm 詩經: Tuân bỉ Nhữ phần, Phạt kì điều mai 遵彼汝墳, 伐其條枚 (Chu nam giới 周南, Nhữ phần 汝墳) Theo bờ sông Nhữ kia, Chặt nhánh và thân cây.(Danh) Hàm thiết. § Ngày xưa hành quân, binh lính ngậm hàm thiết để khỏi nói được, tránh gây tiếng động. ◇Âu Dương Tu 歐陽修: Hàm mai tật tẩu 銜枚疾走 (Thu thanh phú 秋聲賦) Ngậm tăm mà chạy mau.(Danh) Cái vú chuông, cái vấu chuông.(Danh) Lượng từ. (1) Đơn vị dùng cho những vật nhỏ: cái, tấm, con, quả, v.v. ◎Như: nhất mai đồng bản 一枚銅板 một đồng tiền, lưỡng mai bưu phiếu 兩枚郵票 hai nhỏ tem. (2) Đơn vị dùng cho tên lửa, đạn dược. ◎Như: nhất mai tạc đạn 一枚炸彈 một trái tạc đạn, lưỡng mai hỏa tiễn 兩枚火箭 nhị tên lửa.(Danh) Họ Mai.(Phó) Một cái, một cái nữa. ◇Phạm Đình Hổ 范廷琥: Chủng chủng bất khả mai cử 種種不可枚舉 (Vũ trung tùy bút 雨中隨筆) Nhiều lắm không sao kể xiết.
枚 gồm 8 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)玫 bao gồm 8 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)埋 tất cả 10 nét, cỗ thổ: đất(32)梅 tất cả 11 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)槑 gồm 14 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)薶 gồm 18 nét, cỗ thảo: cỏ(140)霾 có 22 nét, cỗ vũ: mưa(173)


Xem thêm: Mức Sinh Tự Nhiên Là Gì - Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Sinh

Bộ 22 匚 phương <0, 2> 匚匚 phươngfāng(Danh) Khí cụ ngày xưa để đựng đồ vật.


Xem thêm: Đề Thi Lớp 3 Giữa Học Kì 1 Lớp 3 Môn Toán Năm Học 2021, Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 3 Môn Toán Năm Học 2021

匚 bao gồm 2 nét, bộ phương: tủ đựng(22)方 có 4 nét, bộ phương: vuông(70)妨 bao gồm 7 nét, bộ nữ: thanh nữ giới, nhỏ gái, lũ bà(38)邡 có 7 nét, cỗ ấp: vùng đất, khu đất phong cho quan(163)枋 tất cả 8 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)肪 tất cả 8 nét, bộ nhục: thịt(130)芳 gồm 8 nét, cỗ thảo: cỏ(140)