SHOW THAT:

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Show that:

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hội Khoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạo
*

*

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


*

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


*

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z2) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


nhu the nay:

( xy( x + y )+ xyz )+( yz( y + z )+ xyz )+( xz( a +c )+ xyz)

= xy( x+y+z )+ yz( x + y + z )+ xz( x + y + z )

= ( x + y + z)( xy + yz +zx )

xong rui vì dung thi ****.


Phân tích nhiều thức thành nhân tử

1) 4x^2-7x-2

2)4x^2+5x-6

3)5x^2-18x-8

4)xy(x+y)-yz(y+z)+xz(x-z)

5) xy(x+y)+yz+xz(x+z)+2xyz


1) (4x^2-7x-2=4x^2-8x+x-2=left(4x^2-8x ight)+left(x-2 ight))

(=4xleft(x-2 ight)+left(x-2 ight)=left(x-2 ight)left(4x+1 ight))

2) (4x^2+5x-6=4x^2+8x-3x-6=left(4x^2+8x ight)-left(3x+6 ight))

(=4xleft(x+2 ight)-3left(x+2 ight)=left(x+2 ight)left(4x-3 ight))

3) (5x^2-18x-8=5x^2-20x+2x-8=left(5x^2-20x ight)+left(2x-8 ight))

(=5xleft(x-4 ight)+2left(x-4 ight)=left(x-4 ight)left(5x+2 ight))

4) (xyleft(x+y ight)-yzleft(y+z ight)+xzleft(x-z ight))

(=xyleft(x+y ight)-y^2z-yz^2+x^2z-xz^2)

(=xyleft(x+y ight)+left(x^2z-y^2z ight)-left(yz^2+xz^2 ight))

(=xyleft(x+y ight)+zleft(x^2-y^2 ight)-z^2.left(x+y ight))

(=xyleft(x+y ight)+zleft(x-y ight)left(x+y ight)-z^2left(x+y ight))

(=xyleft(x+y ight)+left(zx-zy ight)left(x+y ight)-z^2left(x+y ight))

(=left(x+y ight)left(xy+xz-yz-z^2 ight)=left(x+y ight).left)

(=left(x+y ight)left(y+z ight)left(x-z ight))


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

1) 4x2 - 7x - 2 = 4x2 - 8x + x - 2 = 4x( x - 2 ) + ( x - 2 ) = ( x - 2 )( 4x + 1 )

2) 4x2 + 5x - 6 = 4x2 - 8x + 3x - 6 = 4x( x - 2 ) + 3( x - 2 ) = ( x - 2 )( 4x + 3 )

3) 5x2 - 18x - 8 = 5x2 - 20x + 2x - 8 = 5x( x - 4 ) + 2( x - 4 ) = ( x - 4 )( 5x + 2 )

4) xy( x + y ) - yz( y + z ) + xz( x - z )

= x2y + xy2 - y2z - yz2 + xz( x - z )

= ( x2y - yz2 ) + ( xy2 - y2z ) + xz( x - z )

= y( x2 - z2 ) + y2( x - z ) + xz( x - z )

= y( x - z )( x + z ) + y2( x - z ) + xz( x - z )

= ( x - z )< y( x + z ) + y2 + xz >

= ( x - z )( xy + yz + y2 + xz )

= ( x - z )< ( xy + y2 ) + ( xz + yz ) >

= ( x - z )< y( x + y ) + z( x + y ) >

= ( x - z )( x + y )( y + z )

5) xy( x + y ) + yz + xz( x + z ) + 2xyz ( đề gồm thiếu không vậy .-. )


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

(4x^2-7x-2=left(4x^2-8x ight)+left(x-2 ight)=4xleft(x-2 ight)+left(x-2 ight)=left(4x-1 ight)left(x-2 ight))

(=4x^2+8x-3x-6=4xleft(x+2 ight)-3left(x+2 ight)=left(4x-3 ight)left(x+2 ight))

(=5x^2-18x-8=5x^2-20x+2x-8=5xleft(x-4 ight)+2left(x-4 ight)=left(5x+2 ight)left(x-4 ight))

(5=left(x+y ight)left(y+z ight)left(z+x ight))


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánÔn tập toán 8
1
0
GửiHủy

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz= xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz= xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y)= xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x)= (x + y)(xy + zx + zy + z2)= (x + y)= (x + y)(y + z)(z + x)


Đúng 0

Bình luận (0)


Xem thêm: Cho Một Điện Trường Đều Có Cường Độ 4.10^3, Cho Một Điện Trường Đều Có Cường Độ 4000V/M

Phân tích thành nhân tử: xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Toán
1
0
GửiHủy

xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz

=x2y + xy2 + yz(y + z) + x2z + xz2 + xyz + xyz

= (x2y + x2z) + yz(y + z) + (xy2 + xyz) + (xz2 + xyz)

= x2(y + z) + yz(y + z) + xy(y+ z) + xz(y + z)

= (y + z)( x2 + yz + xy + xz) = (y + z)<(x2 + xy) + (xz + yz)>

= (y + z) = (y + z)(x+ y)(x + z)


Đúng 0

Bình luận (0)

Phân tích đa thức thành nhân tử:

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

(xy.left(x+y ight)+yz.left(y+z ight)+xz.left(x+z ight)+2xyz)(Leftrightarrow x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+x^2z+xz^2+2xyz)

(Leftrightarrow xyleft(x+y ight)+xyz+yzleft(y+z ight)+xyz+xzleft(z+x ight))

(Leftrightarrow xyleft(x+y+z ight)+yzleft(x+y+z ight)+xzleft(x+z ight))

(Leftrightarrow yleft(x+y+z ight)left(x+z ight)+xzleft(x+z ight))(Leftrightarrowleft(x+z ight)left(yleft(z+x ight)+zx ight))

(Leftrightarrowleft(x+z ight)left(y+z ight)left(x+y ight))


Đúng 0

Bình luận (0)

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)

(=xy.x+xy.y+yz.y+yz.z+xz.x+xz.z+2xyz)

(=x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+x^2z+xz^2+2xyz)


Đúng 0
Bình luận (0)

Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz

b) 2bx-3ay-bby+ax

c) 5ab-3bx+ax+5y


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

chỗ nào k phát âm hỏi bản thân lại ớ 


Đúng 0

Bình luận (0)

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)

(=xyleft(x+y ight)+xyz+xzleft(x+z ight)+xyz+yzleft(y+z ight))

(=xyleft(x+y+z ight)+xzleft(x+y+z ight)+yzleft(y+z ight))

(=xleft(y+z ight)left(x+y+z ight)+yzleft(y+z ight))

(=xleft(y+z ight)left(x+y+z+yz ight))

 


Đúng 0


Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 2, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 2 Năm 2021

Bình luận (0)