Xóa nhân vật võ lâm 2

     

Tình trạng 1 tài khoản có khá nhiều nhân đồ dùng dư thừa sau khi liên thông những máy chủ hiện tại khá phổ biến, cho nên vì vậy bổn trang ra mắt tác dụng xóa nhân vật để cung ứng chư vị có tác dụng sạch thông tin tài khoản của mình!

Để xóa được nhân trang bị thì chư vị cần thực hiện các bước:

1. Tùy chỉnh thiết lập hoặc đổi khác mật khẩu cấp cho 2 (bắt buộc)

Thiết lập mật khẩu cung cấp 2 mới: dành đến tài khoản chưa có mật khẩu cấp cho 2.Thay đổi mật khẩu cung cấp 2: dành cho tài khoản đã có mật khẩu cấp 2, cần đổi khác để cập nhật vào khối hệ thống (bắt buộc)

2. Triển khai xóa nhân vật trong bối cảnh chọn nhân vật.

Chi tiết:

B1_a: tùy chỉnh thiết lập mật khẩu cung cấp 2 mới:

*

Cần bẻ khóa tài khoản (SMS) để tiến hành các làm việc này.

*

Đặt mật khẩu cấp 2 mới cần có mật khẩu cung cấp 1

B1_b: biến hóa mật khẩu cấp 2: (nếu triển khai B1_a thì ko cần triển khai bước này)

*

Chọn mục "Đổi mật khẩu đăng nhập 2"

*

Nhập mật khẩu cấp cho 2 cũ nhằm đổi mật khẩu cấp cho 2 (nếu quên triển khai B3)

B2: Xóa nhân vật dụng trong hình ảnh chọn nhân vật:

*

Sau khi singin tài khoản, lựa chọn mục "Xóa Nhân Vật"

*

Sau kia nhập mật khẩu cấp cho 2 vừa được cập nhật

*

Nhân vật đã làm được xóa

B3: Quên mật khẩu cấp cho 2:

*

Chọn tính năng Quên mật khẩu:https://id.vltk2005.net/quen-mat-khau

*

Nhắn tin SMS " Quên mật khẩu" cho tổng đài bằng số điện thoại đã đúng đắn tài khoản.