XÀ PHÒNG HÓA HOÀN TOÀN 9 7G HỖN HỢP 2 ESTE

     Bạn đang xem: Xà phòng hóa hoàn toàn 9 7g hỗn hợp 2 este

Cho 35,2 gam láo hợp bao gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau có tỉ khối hơi đối với H2 bởi 44 công dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,4 M, rồi cô cạn hỗn hợp vừa thu được, ta được 44,6 gam chất rắn B. Công thức của 2 este là:


Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH nhận được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic cùng 0,94 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Cách làm của nhị este kia là:


Hỗn phù hợp Z tất cả hai este X và Y tạo vày cùng một ancol và hai axit cacboxylic tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng (MX Y). Đốt cháy trọn vẹn m gam Z yêu cầu dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Công thức este X và quý giá của m khớp ứng là


Hỗn vừa lòng X có hai este no, đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X yêu cầu dùng đầy đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), nhận được 6,38 gam CO2. Phương diện khác, X tác dụng với hỗn hợp NaOH, nhận được một muối cùng hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Cách làm phân tử của nhị este vào X là


Hai este solo chức X với Y là đồng phân của nhau. Khi hoá khá 1,85 gam X, nhận được thể tích tương đối đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 ( đo ở thuộc điều kiện). Công thức cấu trúc thu gọn của X, Y là:


Xà chống hóa hoàn toàn 66,6 gam tất cả hổn hợp hai este HCOOC2H5 với CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng các thành phần hỗn hợp X cùng với H­2SO4 quánh ở 1400C, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam nước. Quý hiếm của m là


Để xà phòng hoá trọn vẹn 2,22g tất cả hổn hợp 2 este đồng phân X cùng Y nên dùng hết 30ml dung dịch KOH 1M. Khi đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp 2 este kia thì thu được khí CO2 với hơi nước có thể tích đều nhau và đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của X, Y là:


Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức , mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đầy đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả nhị este này phần đông không thâm nhập phản ứng tráng bạc. Công thức của nhì este là
Xem thêm: Có Những Dung Dịch Muối Sau: Mg(No3)2, Cucl2, Mg(No3)2 + Hcl

Thuỷ phân trọn vẹn hỗn hợp tất cả hai este 1-1 chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau đề xuất 100 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 7,85 gam tất cả hổn hợp hai muối hạt của 2 axit là đồng đẳng sau đó và 4,95 gam nhị ancol bậc I. CTCT và phần trăm khối lượng của 2 este là


Thủy phân trọn vẹn hỗn hợp X tất cả 2 este đối kháng chức A, B cần dùng 100ml dung dịch NaOH 1M thu được 6,8 gam muối duy nhất và 4,04 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng thường xuyên nhau. Công thức cấu trúc của 2 este là:


Hai chất hữu cơ X1 với X2 phần lớn có khối lượng phân tử bằng 60 đvc. X1 có khả năng phản ứng với : Na; NaOH; Na2CO3 . X2 bội nghịch ứng cùng với NaOH đun nóng nhưng lại không phản ứng với Na. Công thức kết cấu của X1 cùng X2 theo lần lượt là:


Làm cất cánh hơi 5,98 gam tất cả hổn hợp 2 este của axit axetic cùng 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp của metanol. Nó chỉ chiếm thể tích 1,344 lít (đktc). Công thức kết cấu của 2 este đó là


Đốt cháy trọn vẹn 3,7g hỗn hợp 2 este đồng phân X với Y ta chiếm được 3,36 lít khí CO2 (đktc) cùng 2,7g H2O. X và Y gồm công thức cấu trúc là:


Một các thành phần hỗn hợp A gồm 2 este solo chức X, Y (MX y). Đun nóng 12,5 gam tất cả hổn hợp A với cùng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,6 gam tất cả hổn hợp ancol no B, đơn chức có cân nặng phân tử hơn yếu nhau 14 đvC và hỗn hợp hai muối hạt Z. Đốt cháy 7,6 gam B thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X, Y trong hỗn hợp A theo thứ tự là:


X là hỗn hợp của nhị este đồng phân với nhau. Ở cùng đk nhiệt độ với áp suất, 1 lít tương đối X nặng gấp gấp đôi 1 lít khí CO2. Xác minh CTPT của các este.
Xem thêm: Sau His Là Loại Từ Gì - Đại Từ Sở Hữu Trong Tiếng Anh

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam