Xà phòng hóa hoàn toàn 66.6 gam

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Xà chống hóa trọn vẹn 66,6 gam tất cả hổn hợp hai este HCOOC2H5 với CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng tất cả hổn hợp X với H2SO4 đặc ở 140oC, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam nước. Giá trị của m là

A. 4,05

B. 8,10

C. 18,00

D. 16,20


*

*


Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam các thành phần hỗn hợp hai este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng tất cả hổn hợp X cùng với H2SO4 quánh ở 140° C, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam nước. Quý hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Xà phòng hóa hoàn toàn 66.6 gam

4,05

B. 8,10

C. 18,00

D. 16,20


Xà phòng hóa trọn vẹn 66,6 gam các thành phần hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X có hai ancol. Đun nóng các thành phần hỗn hợp X cùng với H2SO4 sệt ở 1400C, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Quý giá của m là

A. 4,05

B. 8,10

C. 18,00

D. 16,20


Xà chống hóa trọn vẹn 33,3 gam các thành phần hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH, thu được tất cả hổn hợp X có hai ancol. Đun nóng tất cả hổn hợp X với H2SO4 đặc ở 140oC, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam nước. Quý hiếm của m là: 

A. 8,10.

B.

Xem thêm: Một Hecta Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông? 1 Hecta Là Bao Nhiêu Mét Vuông M2

4,05 

C. 18,00

D. 2,025


Xà phòng hóa trọn vẹn 33,3 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được tất cả hổn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140°C, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Quý hiếm của m là

A. 4,050

B. 8,100

C. 18,000

D. 2,025


Hỗn phù hợp E cất chất X (C8H15O4N3) và hóa học Y (C10H19O4N); trong những số đó X là 1 trong những peptit, Y là este của axit glutamic. Đun rét 73,78 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được dung dịch tất cả chứa m gam muối của alanin và hỗn hợp F cất 2 ancol. Đun nóng toàn thể F cùng với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 21,12 gam hỗn hợp ete. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là

A. 11,1

B.

Xem thêm: Dùng Phương Pháp Lặp Đơn Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Lặp Đơn Giản

44,4.

C. 22,2.


Hỗn hợp E cất chất X (C8H15O4N3) và hóa học Y (C10H19O4N); trong các số đó X là một trong những peptit, Y là este của axit glutamic. Đun nóng 73,78 gam tất cả hổn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được dung dịch có chứa m gam muối hạt của alanin và tất cả hổn hợp F chứa 2 ancol. Đun nóng toàn thể F cùng với H2SO4 sệt ở 140oC, thu được 21,12 gam tất cả hổn hợp ete. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm m là

A. 11,1

B. 44,4

C. 33,3

D. 22,2


Xà chống hóa hoàn toàn hỗn hợp bao gồm CH3COOCH3 với HCOOCH3 bằng lượng đủ 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam ancol. Cực hiếm của m là