TÌM X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

Lời giải:

(x^3-3x+2=(x^3-x)-(2x-2))

(=x(x^2-1)-2(x-1)=x(x-1)(x+1)-2(x-1))

(=(x-1))

(=(x-1)(x^2-x+2x-2))

(=(x-1)=(x-1)(x-1)(x+2))

(=(x-1)^2(x+2))


*

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử HD: Dùng phương pháp đặt nhân tử chung phối hợp dùng hằng đẳng thức số 1, 2 1) x3 – 2x – x 2) 6x2 + 12xy + 6y2 3) 2y3 + 8y3 + 8y 4) 5x2 – 10xy + 5y2 Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử HD: Dùng pp đặt nhân tử chung phối hợp dùng hằng đẳng thức số 3, 6, 7 1) x3 – 64x 2) 8x2y – 18y 3) 24x3 – 3 Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử HD: Dùng phương pháp nhóm hạng tử phối hợp dùng hằng đẳng thức 1) 5x2 + 10x +...

Bạn đang xem: Tìm x


Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

HD: Dùng phương pháp đặt nhân tử chung phối hợp dùng hằng đẳng thức số 1, 2 

1) x3 – 2x – x 2) 6x2 + 12xy + 6y2

3) 2y3 + 8y3 + 8y 4) 5x2 – 10xy + 5y2 

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

HD: Dùng pp đặt nhân tử chung phối hợp dùng hằng đẳng thức số 3, 6, 7 

1) x3 – 64x 2) 8x2y – 18y 3) 24x3 – 3 

Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

HD: Dùng phương pháp nhóm hạng tử phối hợp dùng hằng đẳng thức 

1) 5x2 + 10x + 5 – 5y2 2) 3x3 – 6x2 + 3x – 12xy2 

3) a3b – ab3 + a2 + 2ab + b2 4) 2x3 – 2xy2 – 8x2 + 8xy

Giup mik với mik bắt buộc gấp lắm!


Xem chi tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p...
3
1
*

phân tích nhiều thức thành nhân tử

x^2 - 3x - 40


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách p...
3
0

phân tích đa thức thành nhân tử 

(-x-1)2-(3x-4)2

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách p...
1
0

Phân tích nhiều thức thành nhân tử

a, x3-27+3x(x-3)

b, 5x3-7x2+10x-14

GIÚP MÌNH VỚI


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp p...
2
0
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:X^2 - 3x -28
Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách p...

Xem thêm: Phim Lòng Tham Vô Đáy Tập 17 Mới Nhất, Lòng Tham Vô Đáy Tập 17


1
1
 Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3x^2+3xy-x-y b) x^2-2xy-4x^2+4z^2+y^2 c) 2x(y-x)+3y(x-y) ...
Đọc tiếp

 Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3x^2+3xy-x-y b) x^2-2xy-4x^2+4z^2+y^2 c) 2x(y-x)+3y(x-y) d) 3x^2+6x+3-3y^2


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách p...
1
0

Bài 1. Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử

(3x^2+6x+12)


Xem chi tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp p...
2
0

Phân tích nhiều thức sau thành nhân tửx² + 3x² - 4.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách p...
2
0

Phân tích đa thức thành nhân tử: (x^3) + (3x-1)^3


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p...

Xem thêm: Bài Soạn Giáo Án Điện Tử Lịch Sử Lớp 5: Tuần 29 Cktkn, Giáo Án Lớp 5


1
0

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt ẩn phụ

(x2+4x+8)2+3x(x2+4x+8)+2x2


Xem chi tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp p...
2
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)