Bài Tập Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population

     
Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance và explain why.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 11 unit 7: world population


Bài 1

Task 1. Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance và explain why.

(Dưới đây là một số trong những nguyên nhân bùng nổ dân số. Đặt bọn chúng theo thứ tự tầm đặc biệt và lý giải tại sao.)

□ Fewer children die at birth.

□ People are not aware of the problem of overpopulation.

□ People are not properly educated.

□ People believe that having many children means happiness.

□ Religion doesn"t encourage people to lớn have fewer children.

□ Many people believe that having a large family is a form of insurance.

Tạm dịch:

1. Trẻ nhỏ mất từ lúc mới sinh ra ít hơn.

2. Con tín đồ không ý thức được vấn đề quá sở hữu dân số.

3. Con người không được giáo dục và đào tạo hợp lý. 

4. Con tín đồ tin rằng có rất nhiều con đang vui hơn. 

5. Tôn giáo không khuyến khích con người dân có ít con hơn.

6. Không ít người dân tin rằng mái ấm gia đình đông bé là một vẻ ngoài bảo hiểm. 

Bài 2

Task 2. List the problems facing poor and overpopulated countries. Then report your results khổng lồ the class.

(Liệt kê những vấn đề phải đối mặt với các nước nghèo với đông dân. Sau đang trình bày kết quả của chúng ta trước lớp.)

Useful language:

poor living conditions

low living standards

not enough food

lack / shortage of school / hospital / teacher / doctor / nurse

Lời giải bỏ ra tiết:

A: What problems bởi you think are facing & overpopulated countries?

B: I think poverty leads to the shortage of food...

A: That"s true.

B: I think you must count one more important effect of poverty...

Xem thêm: Vẻ Đẹp Phụ Nữ Việt Nam - Nét Đẹp Phụ Nữ Việt Nam Xưa Và Nay

A: This factor link to the high charges...

B: So, these two effects. I guess...

A: Sure it is...

Tạm dịch: 

Ngôn ngữ hữu ích: 

nghèo điều kiện sống

thấp tiêu chuẩn đời sống

không đủ thức ăn

thiếu trường học/ bệnh dịch viện/ giáo viên/ chưng sĩ/ y tá

A: các bạn nghĩ những nước quá tải dân sinh đang đương đầu với sự việc gì?

B: mình nghĩ sự túng bấn dẫn mang đến thiếu thức nạp năng lượng ...

A: Đúng rồi. 

B: bản thân nghĩ bạn nên kể tới một tác động nghiêm trong rộng của nghèo đói ...

A: yếu tố này dẫn đến ngân sách chi tiêu đời sống cao ...

B: Vậy, hai yếu tố này. Mình đoán ...

A: chắc chắn nó là ...

Bài 3

Task 3. Work out the solutions to lớn the problems of overpopulation. Report your results khổng lồ the class. (Đưa ra các chiến thuật cho các vấn đề về nở rộ dân số. Trình bày tác dụng trước lớp.)

Useful language:

raise an awareness of the problems of overpopulation

living standards

exercise/implement reward & punishment policies

carry out population education programmes

family planning programmes

use birth control methods

Lời giải đưa ra tiết:

A: Over population is now one of the most serious problems of countries in the world.

B: It’s true what solution can people to bởi it?

C: We should educate people about the dangers of overpopulation...

Tạm dịch: 

Ngôn ngữ hữu ích: 

nâng cao thừa nhận thức của con bạn về vấn đề quá thiết lập dân số

tiêu chuẩn chỉnh sống

thực hiện cơ chế thưởng và phạt

tiến hành chương trình giáo dục đào tạo dân số

chương trình chiến dịch hóa gia đình

sử dụng các phương pháp kiểm rà soát tỉ lệ sinh

A: thời nay bùng nổ số lượng dân sinh là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của các nước trên cụ giới. 

B: Đúng vậy, con người rất có thể có phương án gì mang lại nó?

C: chúng ta nên giáo dục và đào tạo cho con tín đồ hiểu về các mối nguy hiểm khi bùng nổ dân số ...

Bài 4

Task 4. Talk about the problems of overpopulation & offer solution, using the results of Task 2 & 3.

(Thảo luận về những vấn đề về bùng phát dân và cung cấp giải pháp, sử dụng kết quả của Task 2 với 3. )

Lời giải chi tiết:

Nowadays, many countries are facing up lớn overpopulation-serious problem. Because it leads to lớn lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. & another result of overpopulation is poor living conditions.

Xem thêm: Cho 6 72 Gam Fe Vào 400Ml Dung Dịch Hno3 1M, Câu 24Cho 672 Gam Fe Vào 400 Ml Dun

We understand the danger of problem, we should find the way khổng lồ solve them. We should carry out family planning programs, birth control methods. Besides we exercise reward và punishment policies.

Tạm dịch: 

Ngày nay, các nước đang đương đầu với vụ việc bùng nổ dân số nghiêm trọng. Cũng chính vì nó dẫn đến các hậu quả. Đầu tiên là thiếu thốn thức ăn tương tự như tiêu chuẩn chỉnh đời sống thấp. Một hậu quả khác là điều kiện sống nghèo nàn. 

Chúng ta đọc sự nguy nan của vấn đề này, bọn họ nên tìm cách để giải quyết chúng. Bọn họ nên tiến hành chương trình kế hoạch hóa gia đình, các cách thức kiểm soát tỉ lệ sinh. Bên cạnh đó chúng ta cần thực hiện các cơ chế thưởng cùng phạt.