Luyện thi ioe tiếng anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

     

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 cho vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, cũng giống như hệ thống lại loài kiến thức sẵn sàng cho những vòng thi IOE lớp 3 tiếng Anh đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Luyện thi ioe tiếng anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

Mời các em cùng xem thêm nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 4 vòng 1 cho vòng 35

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5 vòng 1 mang đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice khổng lồ meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... Khổng lồ ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Nhắc Lại Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Chu Vi Hình Chữ Nhật

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order lớn make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 lớn 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to meet you.

Xem thêm: Cách Nói “Hạnh Phúc” Trong Tiếng Hàn Là Gì, Ngày Hạnh Phúc

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải file Doc hoặc PDF để xem thêm nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
311
Lượt tải: 15.891 Lượt xem: 76.399 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết tải về

Link cameraminhtan.vn chính thức:

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 mang lại vòng 35 tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác với liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA