Tua cuốn đậu hà lan

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hai cơ quan tương đồng là

A.gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan.Bạn sẽ xem: Tua cuốn đậu hà lan

B.mang của con cá và mang của các loài tôm.

Bạn đang xem: Tua cuốn đậu hà lan

C.chân của loài loài chuột chũi với chân của loài dế nhũi.

D. Tua của cây hoa hồng với gai của cây xương rồng


*

Đáp án A

- nhì cơ quan tương đương là: sợi của cây xương rồng và tua cuốn ngơi nghỉ cây đậu Hà Lan (đều là biến dị của lá)

-Các trường hợp khác không tồn tại cùng bắt đầu → là ban ngành tương tự

Trong số những cặp cơ sở sau, có bao nhiêu cặp ban ngành phản ánh xuất phát chung của các loài

I. Tua cuốn của đậu cùng gai xương rồng.

II. Chân dế dũi và chân loài chuột chũi.

III. Tua hoa hồng với gai cây hoàng liên.

IV. Ruột vượt ở bạn và ruột tịt ở đụng vật

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Trong số các cặp cơ quan sau, bao gồm bao nhiêu cặp phòng ban phản ánh bắt đầu chung của các loài

I. Tua cuốn của đậu cùng gai xương rồng.

II. Chân dế dũi cùng chân con chuột chũi.

III. Tua hoa hồng cùng gai cây hoàng liên.

IV. Ruột thừa ở người và ruột tịt ở đụng vật

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Cho những cặp phòng ban sau:

(3) Chân chuột chũi cùng chân dế chũi. (4) tua cây hoàng liên với gai cây hoa hồng.

Xem thêm: Chúc Mừng Sinh Nhật Bà Ngoại

(5) sợi cây hoa hồng với gai cây xương rồng. (6) Nọc độc của rắn cùng nọc độc của bọ cạp.

Số cặp cơ quan giống như là

A.6

B.3

C.5

D.4

Cho các cặp cơ quan sau:

(1)Cánh sâu bọ cùng cánh dơi

(2)Mang cá và sở hữu tôm

(3)Chân loài chuột chũi với chân dế chũi

(4)Gai cây hoàng liên với gai cây huê hồng

(5)Gai cây mây cùng gai cây xương rồng

(6)Nọc độc của rắn và nọc độc của bọ cạp

Số cặp cơ quan tương tự là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Cho hồ hết ví dụ sau:

(1) Cánh dơi và cánh côn trùng.

(2) Vây ngực của cá voi với cánh dơi.

(3) mang cá và có tôm.

(4) đưa ra trước của thú và tay người.

(5) Chân con chuột chũi cùng chân dế chũi.

(6) sợi cây xương rồng cùng gai cây hoa hồng.

Những lấy một ví dụ về cơ quan tương đương là

A. (1); (3)

B. (1); (2); (5).

C.

Xem thêm: De Thi Dai Hoc Mon Van Khoi C Nam 2013 Của Bộ Gd&Đt, Đáp Án Đề Thi Môn Văn Khối C Năm 2013

(2); (4); (6)

D. (2); (4)

Cho các ví dụ về những loại cơ quan ở các loài sau :

(1) Cánh của chim và cánh của những loài côn trùng

(2) đưa ra trước của người, cá voi, mèo...đều bao gồm xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn và xương ngón

(3) Xương cùng, ruột thừa với răng ko của người

(4) tua xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan

(5) Chân chuột chũi và chân dế dũi

Có bao nhiêu ví dụ thuộc minh chứng về cơ quan tương đồng?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Cho các cặp cơ sở sau:

I. Chân chuột chũi cùng chân dế chũi. II. Gai cây hoàng liên cùng gai cây hoa hồng.

III. Tua cây hoa hồng với gai cây xương rồng. IV. Nọc độc của rắn với nọc độc của bọ cạp.