Từ Đồng Nghĩa Của Bàn

     
Excel cho cameraminhtan.vn 365 Word cho cameraminhtan.vn 365 Outlook cho cameraminhtan.vn 365 PowerPoint cho cameraminhtan.vn 365 OneNote cho cameraminhtan.vn 365 Publisher cho cameraminhtan.vn 365 Gói cameraminhtan.vn Visio 2 Word cho web Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Publisher 2021 cameraminhtan.vn Visio Professional 2021 Visio Standard 2021 Office 2021 OneNote 2021 Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Publisher 2019 Visio Professional 2019 Visio Standard 2019 Office 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 OneNote 2016 Publisher 2016 Visio Professional 2016 Visio Standard 2016 Office 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 OneNote 2013 Publisher 2013 Visio Professional 2013 Visio 2013 Office 2013 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 OneNote 2010 Publisher 2010 Visio Premium 2010 Visio 2010 Visio Standard 2010 Office 2010 Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 OneNote 2007 Publisher 2007 Visio 2007 Visio Standard 2007 Office 2007 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Khi sử dụng từ điển đồng nghĩa, bạn có thể tra cứu các từ đồng nghĩa (những từ khác nhau có cùng nghĩa) và từ ngữ nghĩa ngược lại).

Bạn đang xem: Từ đồng nghĩa của bàn


Mẹo: Trong các phiên bản Word, PowerPoint và Outlook trên máy tính, bạn có thể xem danh sách nhanh các từ đồng nghĩa bằng cách bấm chuột phải vào một từ, rồi chọn Từ đồng nghĩa. Ứng Office Online của bạn không bao gồm trình tìm kiếm từ đồng nghĩa.


Word

Bấm vào từ mà bạn muốn tra cứu trong tài liệu của mình.

Trên tab Xem lại , hãy bấm Từ điển đồng nghĩa.

*

Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.


Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu tài liệu của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

Trong Word 2007, bấm vào Tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Word 2010 hoặc Word 2013, trên tab Xem lại , bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Word 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.


Bấm vào đây để chọn một chương trình Office khác

Bấm vào đây để chọn một chương trình Office khác

Bấm vào từ trong sổ làm việc mà bạn muốn tra cứu.

Trên tab Xem lại , hãy bấm Từ điển đồng nghĩa.

*

Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.


Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu sổ làm việc của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

Trong Excel 2007, bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Excel 2010 hoặc Excel 2013, trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Excel 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.


Chọn từ mà bạn muốn tra cứu trong sổ ghi chép của mình.

Trong OneNote 2007, trên menu Công cụ, bấm vào Nghiên cứu, rồi trong danh sách Tất cả Sách Tham khảo, bấm vào Từ điển đồng nghĩa.

Trong OneNote 2010, trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu, rồi trong danh sách Tất cả Sách Tham khảo, bấm vào Từ điển đồng nghĩa.

*

Trong OneNote 2013 hoặc OneNote 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa.

Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.


Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu văn bản của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, trên tab Xem lại, hãy bấm Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.


Bấm vào từ trong Outlook mục bạn muốn tra cứu.

Trong Outlook 2007, trên tab Thư, trong nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Soát chính tả, rồi bấm vào Từ điển đồng nghĩa.

Trong Outlook 2010, Outlook 2013 hoặc 2016, Outlook 2016 vào tab Xem lại, rồi bấm từ điển đồng nghĩa.

*


Lưu ý: Trong cameraminhtan.vn Outlook, ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa hoặc Nghiên cứu sẵn dùng trong mọi mục Outlook mới -- chẳng hạn như thư hoặc mục lịch -- nhưng không sẵn dùng từ cửa sổ Outlook chính.


Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

Xem thêm: Giải Bài Tập Ôn Tập Chương 1 Đại Số 11, Giải Bài Tập Sgk Toán 11 Ôn Tập Chương 1

Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.


Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu văn bản của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

Trong Outlook 2007, bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013, trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Outlook 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.


Bấm vào từ trong bản trình bày mà bạn muốn tra cứu.

Trên tab Xem lại , hãy bấm Từ điển đồng nghĩa.

*

Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.


Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu tài liệu của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

Trong PowerPoint 2007, bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong PowerPoint 2010 hoặc PowerPoint 2013, trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Outlook 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.


Bấm vào từ trong ấn phẩm bạn muốn tra cứu.

Trong Publisher 2007, trên menu Công cụ, bấm vào Nghiên cứu, rồi trong danh sách Tất cả Sách Tham khảo, bấm vào Từ điển đồng nghĩa.

Trong Publisher 2010, trên tab Trang đầu, bấm vào Soát chính tả, rồi bấm từ điển đồng nghĩa.

*

Trong Publisher 2013 hoặc Publisher 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa.

Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.


Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu ấn phẩm của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, trên tab Xem lại, hãy bấm Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.


Bấm vào từ trong sơ đồ mà bạn muốn tra cứu.

Trong Visio 2007, trên menu Công cụ, bấm vào Nghiên cứu, rồi trong danh sách Tất cả Sách Tham khảo, bấm vào Từ điển đồng nghĩa.

Trong Visio 2010, Visio 2013 hoặc Visio 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa.

*

Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.


Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu sơ đồ của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

Trong Visio 2007, bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Trong Visio 2010 hoặc Visio 2013, trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

Xem thêm: Mã Nhìn Xuyên Tường Half Life 1.1, Hướng Dẫn Cách Hack Half Life 1

Trong Visio/2016, trên tab Xem lại, bấm từ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.


Chúng tôi luôn lắng nghe