STAR

     

Hiện nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi con. 6 năm nữa tuổi tía gấp 4 lần tuổi con. Vậy hiện thời tuổi bố, tuổi nhỏ là bao nhiêu? Toán tuổi hẳn là dạng toán rất gần gũi với vớ cả các bạn học sinh.

Bạn đang xem: Star

Hãy cùng cameraminhtan.vn đi tìm lời giải cho bài toán này.


1. Bây giờ tuổi tía gấp 10 lần tuổi con. 6 năm nữa tuổi tía gấp 4 lần tuổi con. Vậy hiện tại nay?

Hiện ni tuổi ba gấp 10 lần tuổi con, ta có:

Tuổi bố: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi con: |-----|

=> Hiệu số tuổi là 9 lần tuổi con

6 năm nữa tuổi tía gấp 4 lần tuổi con, ta có:


Tuổi ba sau 6 năm: |--------|--------|--------|--------|

Tuổi con sau 6 năm: |--------|

=> Hiệu số tuổi là 3 lần tuổi nhỏ sau 6 năm

Mỗi năm bố thêm một tuổi thì nhỏ cũng thêm 1 tuổi phải hiệu số tuổi của 2 cha con không rứa đổi. Vày đó: 9 lần tuổi con = 3 lần tuổi bé sau 6 năm

=> Tuổi con hiện thời =

*
 tuổi bé sau 6 năm

=> 2 tuổi con hiện thời là 6 tuổi

=> Tuổi con hiện thời là: 6 : 2 = 3 tuổi

Tuổi bố hiện giờ là: 3 x 10 = 30 tuổi

Vậy nếu bây giờ tuổi tía gấp 10 lần tuổi con, 6 năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con thì tuổi của bố hiện nay là 30 tuổi, tuổi của con bây chừ là 3 tuổi

2. Việc tuổi


Sau đây, cameraminhtan.vn giữ hộ tới chúng ta đọc các bài toán tuổi hay khác:

Bài 1: từ thời điểm cách đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai bà bầu là 24 tuổi. Bây chừ tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm kiếm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Giải:

Sau từng năm, mọi người tăng lên 1 tuổi yêu cầu tổng số tuổi của hai chị em hiện giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Tuổi em hiện thời là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi với em 15 tuổi.

Bài 2. Hai năm kia tổng số tuổi của hai cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện giờ 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem thêm: Gặp Mẹ Trong Mơ ( Bài Hát Hay Về Mẹ Trong Mơ (Bài Hát Hay Nhất Về Mẹ)

Giải:

Sau từng năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi đề nghị tổng số tuổi của hai cô cháu hiện nay là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Tuổi cháu hiện thời là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây giờ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số: Cô 42 tuổi và con cháu 12 tuổi

Bài 3. bây chừ tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Search tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Giải

Hiệu số tuổi hai fan không biến đổi theo thời gian nên ta có:

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị bây chừ là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số: Chị 9 tuổi và em 3 tuổi.

Bài 4. Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi cùng kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?


Giải

Hiệu số tuổi của hai bà bầu không thay đổi theo thời gian nên:

Tuổi em lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian tự nay cho đến khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số: 8 năm

Bài 5.

Xem thêm: Biểu Thức ' Asl Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì? Asl Có Nghĩa Là Gì

từ thời điểm cách đây 8 năm tuổi chị em gấp 7 lần tuổi bé và tổng thể tuổi của hai mẹ con thời điểm đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Giải

Tuổi mẹ cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em con không biến đổi theo thời hạn nên:

Tuổi con khi tuổi người mẹ gấp gấp đôi tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ nay cho đến khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.