Trộn 2 dung dịch agno3 0 42m

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Vì trộn nhị dung dịch có thể tích đều nhau nên nồng độ hóa học tan trong hỗn hợp mới giảm sút một nửa.

Bạn đang xem: Trộn 2 dung dịch agno3 0 42mCho hỗn hợp Y gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200ml dung dịch C cất AgNO3 cùng Cu(NO3)2. Lúc phản ứng kết thúc, thu được dung dịch D và 8,12 gam chất rắn E có 3 kim loại. Cho chất rắn E chức năng với hỗn hợp HCl dư thì thu được 0,672 lít khí H2 (đktc). độ đậm đặc mol của AgNO3 với Cu(NO3)2 trong dung dịch C theo thứ tự là:

A. 0,15M và 0,25M

B. 0,075M cùng 0,0125M.

C. 0,3M cùng 0,5M.

D. 0,15M với 0,5M.


Cho 1,76 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp AgNO3 0,22M với Fe(NO3)3 0,165M mang đến phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X và chất rắn Y. Cân nặng của chất rắn Y

A. 2,838 gam

B. 2,684 gam

C. 2,904 gam

D.

Xem thêm: Đề Thi Thử Môn Văn Thpt Quốc Gia 2017 Môn Ngữ Văn, Tổng Hợp 20 Đề Thi Thử Ngữ Văn (Có Đáp Án)

2,948 gam.


- Phẩn 1: chức năng với dung dịch NH3 dư. Rước kết tủa nung trong bầu không khí đến khối lượng không thay đổi thu được 8,55 gam chất rắn.


Cho 16,6 gam tất cả hổn hợp X tất cả Al, fe (số mol của Al cùng Fe bởi nhau) vào 200 ml dung dịch Y tất cả Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, thu được hóa học rắn Z gồm 3 kim loại. Hòa tan toàn thể lượng hóa học rắn Z vào hỗn hợp HCl dư, chiếm được 2,24 lít khí (đktc) và sót lại 40,8 gam chất rắn T không tan. độ đậm đặc mol/lít của Cu(NO3)2 trong Y có quý hiếm là

A. 2,0.

B. 1,0.

C. 1,5.


Cho 18,9 gam bột nhôm vào hỗn hợp X đựng hai muối bột Cu(NO3)2 và AgNO3 sau thời điểm phản ứng trọn vẹn thu được 69,3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn Y với dung dịch Z. Biết rằng dung dịch Z cần yếu hòa tung được sắt kim loại. Lọc hóa học rắn rồi đến lượng dư dung dịch NH3 vào dung dịch X thì chiếm được 31,2 gam gam kết tủa. Giả dụ cô cạn hỗn hợp X rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được m gam rắn T. Cực hiếm của m là:

A. 68,4

B. 61,2

C.

Xem thêm: Nguyên Nhân Nào Dẫn Đến Sự Vận Động Phát Triển, Nguyên Nhân Nào Dẫn Đến Sự Vận Động Và Phát Triển

98,4

D. 105,6


Cho m gam bột fe vào hỗn hợp X chứa AgNO3 với Cu(NO3)2 mang đến khi các phản ứng chấm dứt thu được hóa học rắn Y và dung dịch Z. đến dung dịch Z chức năng hết với hỗn hợp NaOH dư, nhận được a gam kết tủa T bao gồm hai hiđroxit kim loại. Nung T trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi thu được b gam hóa học rắn. Biểu thức contact giữa m, a, b rất có thể là