Tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 2006

     

Tổng của số bị trừ,số trừ cùng hiệu là 2006. Số trừ lớn hơn hiệu 27 đối kháng vị. Kiếm tìm số bị trừ và số trừ ? các bạn hãy cho mình biết phương pháp giải của công ty nhé!!!


*

Sbt+st+hiệu =2006 Suy ra ta teo sbt+sbt=2006. Ta tim sbt = 2006:2 roi ta lay 2006. Trừ sbt ra tổng của hieu va số trừ tim đuoc tổng sau đó ta áp dụng công thức tổng-hiệu

 

 

Tổng của số bị trừ,số trừ vá hiệu là 2006. Số trừ lớn hơn nữa hiệu 27 đối chọi vị.Tìm số bị trừ với số trừ.Bạn đang xem: Tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 2006

Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 2006. Số trừ to hơn hiệu 27 đối chọi vị. Kiếm tìm số trừ và số bị trừ.

Bạn đang xem: Tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 2006

Giải bài bác giải ra nhe.

nhanh lên. Mk tick.

Xem thêm: Cảm Âm Naruto Main Theme - Cảm Âm Bài Naruto Main Theme

Ta có :

Số bị trừ + Số trừ + Hiệu = 2006

Mà số trừ + hiệu = số bị trừ => 2006 là 2 lần số bị trừ giỏi tổng của số trừ với hiệu

=> Số bị trừ giỏi tổng của số trừ và hiệu là :

2006 : 2 = 1003

Số trừ là :

( 1003 + 27 ) : 2 = 515

Đáp số : Số bị trừ : 1003

Số trừ : 515

(SBT+ST+H=2006)

(Rightarrow2 imes SBT=2006)

(Rightarrow SBT=2006div2=1003)

(Rightarrow ST+H=1003)

Số trừ là:

(left(1003+27 ight):2=515)

1.một phép trừ tất cả tổng của số bị trừ, số trừ cùng hiệu là 1920.Hiệu to hơn số trừ 688 đối kháng vị. Hãy tìm phép trừ dó

Tổng của số trừ với hiệu là:

200 : 2 = 100

Số trừ là:

(100 + 10 ) : 2 = 55

Số bị trừ là:

200 - 100 = 100

Đáp số : Số trừ : 55

Số bị trừ : 100

k mình nha. Chuẩn chỉnh luôn đó

Ta bao gồm sơ đồ: 

Số trừ:|---------------------------------------------------------|

Hiệu :|----------------------------|

Số trừ là :

(200 + 10) : 2 = 105 

Hiệu là: 

200 - 105 = 95 

Đáp số: 

Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 2010. Kiếm tìm số bị trừ ,số trừ với hiệu của phép tính đó. (Biết hiệu lớn hơn số trừ 175 1-1 vị)

số bị trừ xuất xắc tổng của số trừ và hiệu là:2010:2=1005(bởi bởi ST+H=SBT suy ra 2010 là 2 lần SBT)

số trừ là :(1005-15):2=495

đáp số :số bị trừ:2010

số trừ:495

 Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 3864. Hiệu lớn hơn số trừ 36 đối kháng vị. Kiếm tìm số bị trừ, số trừ, hiệu.

Xem thêm: Như Bức Họa Tình Quê Trên Lúa, Lời Bài Hát Ngợi Ca Quê Hương Em

Vì Số bị trừ (SBT) = Số trừ (ST) + Hiệu (H) đề nghị SBT + ST + H = SBT x 2.

Số bị trừ là: 3864 : 2 = 1932

Số trừ là: (1932 - 36) : 2 = 948 

Hiệu là: 948 + 36 = 984