TỔNG CỦA 3 SỐ BẰNG 615

     

(1)VÒNG 2 LUYỆN THI LỚP 5 ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP 4 Câu 1: 3 của một số trong những bằng 828 thì số sẽ là …….. 3 Câu 2: 4 của một vài bằng 192 thì số đó là ……... 3 Câu 3: 2 của 198 bởi ……… Câu 4: Anh rộng em 8 tuổi. Hỏi khi tổng số tuổi của hai bằng hữu bằng 40 tuổi thì lúc đó em bao nhiêu tuổi? Trả lời: khi đó em ….. Tuổi. Câu 5: nhị số chẵn tiếp tục có tổng bởi 4026. Vậy số lớn hơn trong nhị số sẽ là ……… Câu 6: Trung bình cùng 2 số bằng 198. Biết số lớn hơn số nhỏ xíu 18 đối kháng vị. Search số lớn. Trả lời: Số to là …….. Câu 7: Tổng của 2 số bởi 260. Biết nếu như cùng giảm mỗi số đi 6 đơn vị chức năng thì số lớn sẽ cấp 3 lần số bé. Search số bé. Trả lời: Số bé xíu là …... Câu 8: Tổng của 2 số bởi 222. Hiểu được nếu cùng chế tạo mỗi số 9 đơn vị chức năng thì số bự sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số khủng là ……. 1 8  3 ... Câu 9: Số tương thích điền vào nơi chấm là ….. 7 7 Câu 10: so sánh hai phân số: 13 và 15 7 7 Trả lời: 13 … 15 Câu 11: (2012× 99 – 1006 × 198) × 2013 = ….. Câu 12: 198 × 78 + 198 × 21 + 198 = ………… 3 Câu 13: Hiệu của 2 số 246. Số bé bỏng bằng 5 số lớn. Vậy số khủng là ……. 2 Câu 14: Tổng của 2 số bằng 345. Số bé nhỏ bằng 3 số lớn. Vậy số nhỏ bé là ……. 35 Câu 15: mẫu mã số của phân số 44 là ……. (2) 7 3 Câu 16: Quy đồng mẫu mã số của hai phân số 4 và 6 mẫu số chung nhỏ dại nhất của nhị phân số là ….. 1 Câu 17: 4 của một vài bằng 75 thì số đó là …….. 2 Câu 18: 5 của 2015 bằng ……. Câu 19: sở hữu 35 quyển vở không còn 280000 đồng. Hỏi mua 6 quyển vở như vậy hết bao nhiêu nghìn đồng? Trả lời: tải 6 quyển vở như thế hết ……. Ngàn đồng. Câu 20: Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu giảm số bé xíu đi 19 đơn vị và cấp dưỡng số bự 12 đối kháng 3 vị thì số bé nhỏ bằng 5 số lớn. Tìm số lớn. Trả lời: Số phệ là …….. 0 0 Câu 21: so sánh hai phân số 100 và 10 0 0 Trả lời: 100 … 10 1 Câu 22: 3 của 186 bằng …… Câu 23: Cô giáo cài cho tổ một 5 quyển sách đồng nhất hết 60000 đồng. Vậy nếu như cô mua cho tất cả lớp 32 quyển sách như thế thì không còn số chi phí là …….. Ngàn đồng. Câu 24: cho một hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 128cm. Biết nếu sút chiều nhiều năm đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 5cm thì nó biến hình vuông. Tính số đo chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó. Trả lời: Chiều rộng hình chữ nhật chính là …… cm. Câu 25: Tổng của 3 số bởi 621. Biết tổng của số đầu tiên và số vật dụng hai hơn số thứ ba 121 1-1 vị. Số thiết bị hai rộng số thứ nhất 21 1-1 vị. Tìm kiếm số sản phẩm nhất. Trả lời: Số đầu tiên là ……. Câu 26: Hiệu của 2 số bởi 161. Biết rằng nếu tăng số béo thêm 8 đơn vị và sút số bé nhỏ đi 3 đơn vị thì số to gấp 3 lần số bé. Tìm số bé. Trả lời: Số nhỏ bé là ……. 25 Câu 27: Tử số của phân số 11 là ….. 5 Câu 28: 4 của 2012 bởi ……… ... 10  Câu 29: 6 15 Số không đủ là …... (3) Câu 30: cho 1 hình chữ nhật gồm chu vi bằng 104cm. Biết nếu bớt chiều nhiều năm đi 2cm và tăng chiều rộng lớn thêm 2cm thì nó biến chuyển hình vuông. Tính số đo chiều dài của hình chữ nhật đó. Trả lời: Chiều lâu năm hình chữ nhật sẽ là …… cm. 48 Câu 31: có bao nhiêu phân số bởi phân số 64 và tất cả tử số nhỏ dại hơn 100? Trả lời: bao gồm …… phân số như vậy. 7 9 Câu 32: đối chiếu hai phân số 6 với 8 7 9 Trả lời: 6 … 8 Câu 33: Tổng của 2 số bởi 222. Biết nếu như tăng số khủng thêm 8 đơn vị chức năng và sút số nhỏ bé đi 5 đơn vị chức năng thì số béo sẽ gấp đôi số bé. Search số lớn. Trả lời: Số béo là ……. Câu 34: Hiệu của 2 số bởi 120. Biết giả dụ cùng giảm mỗi số đi 19 đơn vị chức năng thì số mập sẽ gấp đôi số bé. Tra cứu số lớn. Trả lời: Số phệ là …….. Câu 35: Tổng của 2 số bằng 274. Biết giả dụ cùng sút mỗi số đi 8 đơn vị chức năng thì số bự sẽ gấp hai số bé. Kiếm tìm số lớn. Trả lời: Số to là …….. Câu 36: nhì kho thóc chứa tất cả 1500 tấn. Biết sau thời điểm chuyển từ bỏ kho A thanh lịch kho B 100 tấn thì số thóc còn sót lại ở kho A lại ít hơn kho B đôi mươi tấn. Hỏi thuở đầu kho A chứa từng nào tấn thóc? Trả lời: ban đầu kho A cất ……. Tấn thóc. Câu 37: Tổng của 3 số bởi 615. Biết số máy hai hơn số đầu tiên 30 đơn vị nhưng lại nhát số thứ tía 15 solo vị. Vậy số thứ nhất là ……. Câu 38: tất cả bao nhiêu phân số tất cả tổng của tử số và mẫu số bằng 2015? Trả lời: tất cả ……… phân số như vậy. Câu 39: 2013  2014  ( 36  47 – 18  94 ) = ……. ĐỈNH NÚI TRÍ TUỆ Câu 1: trong các phân số sau đây, phân số nào nhỏ nhất? 21 23 27 A. 8 B. 8 C. 8. 25 D. 8. 117 Câu 2: Rút gọn phân số 195 kết quả là … 117 39 A. 195 B. 65. 9 D. 15. 3 C. 5. (4) Câu 3: mang lại hai phân số bao gồm cùng tử số. Điều nào sau đấy là đúng? A. Nếu mẫu số của hai phân số cân nhau thì chưa cứng cáp hai phân số đó bởi nhau. B. Phân số nào tất cả mẫu số nhỏ nhiều hơn thì phân số ấy nhỏ xíu hơn. C. Nhị phân số đó luôn luôn bằng nhau. D. Phân số nào bao gồm mẫu số lớn hơn thế thì phân số ấy bé nhỏ hơn. Câu 4: trong những phân số sau đây, phân số nào bự nhất? 5 5 5 A. 9 B. 13 C. 11. 5 D. 7. 3 Câu 5: Phân số nào trong những phân số sau bởi phân số 7 ? 4 6 39 A. 49 B. 21 C. 41. 15 D. 42. Câu 6: Cặp phân số làm sao sau đây rất có thể rút gọn sẽ được hai phân số có mẫu số phổ biến là 100? 9 1 3 5 7 4 11 5 A. Trăng tròn và 6 B. 4 cùng 12 C. 10 và 6 D. 25 với 8 5 1 Câu 7: chọn phân số thích hợp để điền vào địa điểm chấm: 4 (5) C. Phân số nào bao gồm tử số lớn hơn vậy thì phân số ấy to hơn. D. Trường hợp tử số của hai phân số bằng nhau thì nhì phân số đó bằng nhau. 7 3 6 15 ; ; ; 8 4 5 14 Câu 14: sắp đến xếp các phân số sau theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 7 3 15 6 7 3 6 15 3 7 15 6 ; ; ; ; ; ; A. 8 4 14 5 B. 4 ; 8 ; 14 ; 5 C. 8 4 5 14. 3 7 6 15 ; ; ; D. 4 8 5 14. Câu 15: có bao nhiêu phân số nhỏ dại hơn 1 có tổng của tử số và mẫu số bởi 2000? A. 1000 B. 998 C. 1001 D. 999 36 Câu 16: có bao nhiêu phân số có tử số nhỏ hơn 50 và có giá trị bằng phân số 60 ? Trả lời: có … phân số như trên.


Bạn đang xem: Tổng của 3 số bằng 615


Xem thêm: Bài Giảng Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu 2022, Tập Đọc Lớp 4: Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu


Xem thêm: Truyện Tr Anh Trai Tôi Là Khủng Long Tập 65, Anh Trai Tôi Là Khủng Long Mùa 4


A. 17 B. 4 C. 16 D. 5 Câu 17: Viết yêu đương sau dưới dạng phân số rồi rút gọn: 75 : 120. Kết quả là: 5 75 25 15 A. 24 B. 8 C. 120 D. 40 2 4 Câu 18: chọn phân số thích hợp để điền vào nơi chấm: 5 (6) ĐÁP ÁN ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP C1. 621. C2. 256. C3. 297. C4. 16. C5. 2014. C6. 207. C7. 68. C8. 151. C9. 24. C10. >. C11. 0. C12. 19800. C13. 615. C14. 138. C15. 44. C16. 12. C17. 300. C18. 806. C19. 48. C20. 168. C21. =. C22. 62. C23. 384. C24. 28. C25. 175. C26. 89. C27. 25. C28. 2515. C29. 4. C30. 28. C31. 33. C32. >. C33. 142. C34. 259. C35. 180. C36. 840. C37. 180. C38. 2015. C39. 0. ĐỈNH NÚI TRÍ TUỆ. 21 C1. 8. 3 C2. 5. C3. D. 5 C4. 7. 39 C5. 41. C6. D. 1 C7. 2. C8. C. C9. 41. C10. 2015. 43 C11. 44. 21 C12. 20. C13. B. C14. B. C15. 1000. C16. 16. 5 C17. 8. 2 C18. 3. C19. C. C20. 999. 19 C21. 19. C22. 499500. C23. 1001. C24. 9. (7) (8)

kimsa88
cf68