500 Bài Toán Nâng Cao Lớp 5

     

Timgiasuhanoi.com giữ hộ tới các em Đề Toán lớp 5 nâng cấp với lời giải chi tiết. Giúp các em học công tác Toán nâng cao được tốt hơn.

Bạn đang xem: 500 bài toán nâng cao lớp 5

Bài 1: gồm 87 lít dầu đựng trong nhì thùng. Giả dụ đổ 10 lít dầu tự thùng I lịch sự thùng II thì lúc đó thùng II sẽ nhiều hơn nữa thùng I là 3 lít dầu. Hỏi ban đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải:

Nếu đổ 10 lít dầu tự thùng I sang trọng thùng II thì số dầu ở hai thùng vẫn chính là 87 lít.

Ta có sơ đồ số dầu sinh hoạt mỗi thùng sau thời điểm đổ :

*
*
*

Tuổi con hiện nay là :

(46 – 26 ) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện giờ là :

10 + 26 = 36 (tuổi)

Đáp số :

Con : 10 tuổi ;

Mẹ : 36 tuổi.

Bài 3: Tổng của nhì số lẽ bằng 84. Tìm hai số đó, hiểu được giữa chúng tất cả 7 số chẵn liên tiếp.

Đáp số : 35; 49

Bài 4: Tổng của nhì số bằng 536. Tìm hai số đó, biết rằng số bé nhỏ có hai chữ số, ví như viết thêm chữ số 4 vào phía trái số bé thì được số lớn.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Trái Sầu Riêng, Thuyết Minh Về Cây Sầu Riêng Hay Nhất

Đáp số : 68; 468.

Bài 5: Cho một vài có nhì chữ số, tổng của nhì chữ số bằng 15. Tìm số đó, biết rằng nếu đổi chỗ các chữ số của số đã đến thì số đó tạo thêm 27 đơn vị.

Đáp số : 69.

Bài 6: Tìm một số trong những biết rằng đem số kia trừ đi 3 , rồi nhân với 5 rồi cộng với 7 thì được 13.

Xem thêm: Rồi Bỗng Nhiên Em Không Muốn Về Nhà, Lời Bài Hát Bỏ Em Vào Balo Lyrics

Đáp Số : 21

Bài 7: Trung bình cộng của 2 số bằng 25. Hiệu của 2 số đó là 8 . Tra cứu 2 số đó.

Đáp Số : 29, 21

Bài 8: cha người vào 5 giờ thì đốn kết thúc một ruộng mía .Hỏi với 5 bạn thì đốn chấm dứt ruộng mía kia trong bao thọ ?