Toán Nâng Cao Lớp 3 Học Kỳ 1

     

Tuyển tập 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 hệ thống các kỹ năng đã học dành riêng cho các em học sinh tham khảo giúp các em học tập sinh nâng cấp kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập cùng rèn luyện loài kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp đỡ các em từ học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 3 học kỳ 1


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong những 451 có mức giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số tương thích điền vào vị trí chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD bao gồm số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số thích hợp điền vào vị trí chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Vội số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần từ luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một cuốn sách truyện dày 128 trang. Bình đang đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình đã đọc là bao nhiêu?

- Còn bao nhiêu trang sách nhưng Bình không đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Tra cứu x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình đã đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà lại Bình không đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Kết trái của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số phù hợp điền vào nơi trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Một hình vuông có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông vắn đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Một phép chia có số dư lớn nhất là 8. Số bị phân chia là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có mức giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Tìm x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Nắm tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Người ta đã kéo ra

*
số lít nước mắm. Hỏi vào thùng còn sót lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Xem thêm: Kỷ Niệm 80 Năm Ngày Thành Lập Mặt Trận Việt Minh Được Thành Lập Khi Nào

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình bên có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tra cứu x: mỗi phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. mỗi câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu hụt đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn nhỏ nhắn cân nặng nề là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai nhỏ lợn trọng lượng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm nam ngư đã lôi ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm sót lại là : 25 – 5 = 20 (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình bên có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Các bài tập sau đây có kèm theo 4 câu trả lời A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số to nhất trong số số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: tác dụng của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: hiệu quả của phép phân chia 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: năm nay con 8 tuổi, tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi con. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Trường đoản cú luận

Bài 2. Tính giá trị biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một cửa hàng bán được 200 mét vải xanh, số mét vải vóc đỏ bán được bằng 50% số mét vải xanh.

Hỏi shop đó đã buôn bán được tất cả bao nhiêu mét vải vóc xanh với đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài xích tập chọn lọc (3 điểm):

- lựa chọn đúng mỗi câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng từng bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- xác định đúng mỗi lời giải: 0.5 điểm.

- xác minh được phép tính và tính đúng: 1 điểm

- Sai đơn vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải đỏ siêu thị bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải vóc xanh cùng đỏ cửa hàng bán được tất cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính và tính đúng mỗi câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. kết quả của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật có chiều dài bẳng 6cm, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, người ta lấy đi

*
số lít dầu vào thùng. Hỏi vào thùng còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. tìm x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (2 điểm)

a) gấp 6kg lên 5 lần được ……….

b) vội 7m lên 7 lần được ……….

c) gấp 5cm lên 4 lần được ……….

d) vội 12l lên 3 lần được ……….

Câu 8. trong làn có 56 trái táo. An mang ra

*
số táo. Hỏi An kéo ra bao nhiêu quả? (1 điểm)

Câu 9. bây giờ An 7 tuổi. Tuổi cha gấp 5 lần tuổi An. Hỏi tía hơn An bao nhiêu tuổi? (2 điểm)

Câu 10: Vườn đơn vị Mai tất cả 27 cây chanh. Số lượng km chanh sống vườn bên Huệ cấp 3 lần số km chanh ở vườn đơn vị Mai. Hỏi:

a) Vườn công ty Huệ có bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai khu vườn có tất cả bao nhiêu cây chanh?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CCCDCA

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. HS từ giải

Câu 8.

An lôi ra số quả hãng apple là:

56 : 7 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả.

Câu 9:

Đáp số: 28 tuổi.

Xem thêm: Trước Since Dùng Thì Gì - Phân Biệt Cấu Trúc Since Và For Chuẩn Nhất

Bộ đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm học 2021-2022.Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021-2022 - Đề 3

............................