Tổ Chức Lãnh Thổ Nông Nghiệp

     
tổ chức triển khai lãnh thổ nông nghiệp trồng trọt được hiểu là hệ thống liên kết không gian của các ngành, các xí nghiệp nông nghiệp và những lãnh thổ dựa trên các cơ sở qui trình kĩ thuật bắt đầu nhất, chuyên môn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa và bắt tay hợp tác hóa sản xuất.

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Khái niệm

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tạm dịch trong giờ Anh là Agricultural territory organization.

Bạn đang xem: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được hiểu là hệ thống liên kết không gian của các ngành, các xí nghiệp nông nghiệp và các lãnh thổ dựa trên các cơ sở qui trình kĩ thuật mới nhất, chuyên môn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa và hợp tác hóa sản xuất.

Cho phép sử dụng hiệu quả nhất sự khác nhau theo lãnh thổ về điều kiện tự nhiên, gớm tế, lao động và đảm bảo năng suất lao động xã hội cao nhất.

Hình thức tổ chức

Tổ chức lãnh thổ nntt có nhiều hình thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm:

- Xí nghiệp nông nghiệp

Là một hình thức tổ chức triển khai lãnh thổ nông nghiệp, trong đó có sự thống nhất của lực lượng lao động với công cụ lao động và đối tượng lao động để sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội.

Mỗi cơ sở sản xuất đều có tính độc lập về pháp lí và có thể có mối quan lại hệ với các cơ sở sản xuất nông nghiệp khác.

- Thể tổng hợp nông nghiệp

Thể tổng hợp nông nghiệp như là sự phối hợp của xí nghiệp nông nghiệp có mối quan lại hệ qua lại và liên kết với nhau về mặt lãnh thổ của các xí nghiệp nông nghiệp với các xí nghiệp công nghiệp trên cơ sở các qui trình kĩ thuật mới nhất.

Xem thêm: Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 3 Môn Luyện Từ Và Câu, Đề Tài Skkn Luyện Từ Và Câu Lớp 3

Sử dụng đầy đủ nhất điều kiện tự nhiên, vị trí địa lí và điều kiện gớm tế, hình thành trong lịch sử để đạt năng suất lao động cao nhất.

- Vùng nông nghiệp

Vùng nông nghiệp được coi là một vào những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Thực chất đó là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên, khiếp tế, được phân chia với mục đích phân bố hợp lí và chuyên môn hóa đúng hướng các hoạt động sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở sử dụng đầy đủ và hiệu quả các điều kiện sản xuất của cả nước và từng vùng.

Hiện trạng Việt Nam

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong số những năm qua chuyển đổi theo nhì hướng thiết yếu sau đây:

- bức tốc việc trình độ hóa sản xuất, trở nên tân tiến các vùng siêng canh qui tế bào lớn so với các thành phầm nông nghiệp công ty yếu

Điều này được thực hiện mạnh bạo tại Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là đa số vùng có tương đối nhiều tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp & trồng trọt hàng hóa.

- Đẩy mạnh đa dạng mẫu mã hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn

Việc đẩy mạnh phong phú hóa nông nghiệp chất nhận được khai thác một cách hợp lí hơn sự nhiều dạng, đa dạng của điều kiện tự nhiên, sử dụng tác dụng hơn mối cung cấp lao động, tạo ra thêm vấn đề làm và nông sản hàng hóa.

Xem thêm: So Sánh Đại Học Kinh Tế Và Đại Học Kinh Tế Luật Và Đại Học Kinh Tế

Bên cạnh này cũng giảm thiểu khủng hoảng rủi ro nếu thị phần nông sản tất cả những biến động bất lợi. Cũng chính quy trình này đã bức tốc thêm sự phân hóa khu vực nông nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Đại học Sư phạm TP. Hồ nước Chí Minh. Tạp chí kỹ thuật Đại học tập Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Địa lí Việt Nam)