Tính Diện Tích Hình Vành Khăn

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hình vành khănlà phần hình tròn giữa hai tuyến phố tròn đồng trung khu (h.65).Bạn đang xem: diện tích hình vành khăn

Tính diện tích s hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình vành khăn

Hình vành khănlà phần hình tròn trụ giữa hai tuyến đường tròn đồng chổ chính giữa (h.65).

a) Tính diện tích s S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1> R2).

b) Tính diện tích s hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.


*

Hình vành khănlà phần hình tròn giữa hai tuyến đường tròn đồng chổ chính giữa (h.65)


*

Hình vành khăn là phần hình tròn trụ nằm giữa hai tuyến phố tròn đồng tâm.

Xem thêm: Cách Tính Căn Bậc 3 Trong C Brt() Trong C / C++, Tìm Căn Bậc Ba Trong C

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1và R2).

b) Tính diện tích hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8 cm.


*

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích hình trụ (O;R1) là S1 = πR12.

Diện tích hình tròn trụ (O;R2) là S2 = πR22.

Xem thêm: Ý Nghĩa Các Từ Thái Trong Động Thái Là Gì ? Động Thái Nghĩa Là Gì

Diện tích hình vành khăn là:

S = S1 – S2 = πR12- πR22 = π( R12 – R22)

b) nỗ lực số: S = 3,14. (10,52 – 7,82) = 155,1(cm2)

Cho tam giác AHB có góc H = 90 ° ,góc A = 30° và bảo hành =4cm.Tia phân giác góc B cắt AH trên O.Vẽ con đường tròn (O;OH) và mặt đường tròn (O;OA).Tính diện tích s hình vành khăn ở giữa hai tuyến đường tròn trên

cho hình trụ đồng trọng tâm , hình tròn nhỏ bé có chu vi bởi 18.84 cm, hình tròn lớn có chu vi 31.4 cm. Hãy tính diện tích s vành khuyên bởi hai hinh tròn đó tạo ra ra.

vành khuyên nhủ là gì vậy

nếu diện tích là (18,84/3,14/1)*(18,84/3,14/1)*3,14=113,04 cm2

113,04+(31,4/3,14/2)*(31,4/3,14/2)*3,14=191,54 cm2

Cho hai hình tròn đồng trung khu ,hình tròn trước tiên cóp chu vi18.84cm hình tròn thứ hai bao gồm chu vi là 31.2cm tính diện tích s hình vành khuyên vày hai hình tròn tạo thành

Cho hai hình trụ đồng tâm, hình tròn thứ nhất có chu vi 18,84cm, hình trụ thứ hai tất cả chu vi 31,4cm. Hãy tính diện tích s hình vành khuyên vì hai hình trụ đó tạo thành thành

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ tuổi là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên nhủ là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ dại là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên răn là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

cho hai hình tròn đòng tâm,hình tròn trước tiên có chu vi 18,84 cm;hình tròn đồ vật hai tất cả chu vi 31,2 cm.hãy tính diện tích s hình vành khuyên vị hai hình trụ tạo thành