Tìm Hai Số Biết Tổng Và Hiệu Của Chúng Lần Lượt Là

     

Cùng đứng đầu lời giải mày mò kiến thức về bài toán tìm nhị số khi biết tổng với hiệu nhé

Phương pháp tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu

- bước 1 : khẳng định tổng với hiệu.

Bạn đang xem: Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là

- Bước 2 : Đại lượng như thế nào là số bé bỏng – Đại lượng làm sao là số lớn.

- Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách giải:

Cách 1: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số khủng = Số nhỏ xíu + Hiệu

(Tổng – số bé)

Cách 2: Số bự = (Tổng + Hiệu) : 2

Số nhỏ xíu = Số lớn – Hiệu

(Tổng – Số lớn)

Sơ trang bị tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu

*
Tìm hai số biết tổng và hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 cùng 6" width="475">

Bài tập


Bài 1. Tìm hai số gồm tổng bằng 94 cùng hiệu bởi 12.

Xem thêm: Phan Xi Păng Thuộc Tỉnh Nào ? Cao Bao Nhiêu Mét? Thuộc Tỉnh Nào

Bài giải:

*
Tìm hai số biết tổng cùng hiệu của chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 2)" width="607">

Hai lần số bé bỏng là:

94 – 12 = 82

Số bé là:

82 : 2 = 41

Số to là:

41 + 12 = 53

Đáp số: 41; 53

Bài 2. An với Bình bao gồm 70 viên bi, biết rằng nếu Bình bao gồm thêm 16 viên bi thì cặp đôi có số bi bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi chúng ta có bao nhiêu bi?

Bài giải:

*
Tìm nhì số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 3)" width="614">

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy sản xuất có hai tổ công nhân, tổ Một có nhiều hơn tổ nhị 18 công nhân, hiểu được nếu nhà máy có thêm 8 người công nhân thì công ty máy sẽ sở hữu được 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân tất cả bao nhiêu người?

Bài giải:

Tổng số công nhân ở trong nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ nhì là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhì số gồm hiệu bởi 47, biết rằng nếu mang số thứ nhất cộng số trang bị hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Xem thêm: Please Wait - Những Bài Văn Mẫu Tả Con Búp Bê Lớp 5 (Hay Nhất)

Bài giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số trước tiên + Số máy hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhị số bắt buộc tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số lớn bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn cần tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ bé cần tìm kiếm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật tất cả chu vi 102m. Chiều dài thêm hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x đôi mươi = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6: tìm kiếm 2 số biết tổng và hiệu của bọn chúng lần lượt là:

a- 24 với 6; b - 60 và 12; c - 325 với 99

Bài giải:

a, Số bự là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số bé bỏng là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 và 15

b, Số phệ là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số bé là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 với 36

c, Số bự là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số nhỏ xíu là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 và 212

Bài 7: Trường Tiểu học tập Kim Đồng có tất cả 1286 học tập sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn thế số học viên nữ là 48 bạn. Tính số học viên nam, số học viên nữ của trường ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm hai số biết tổng cùng hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 và 6 (ảnh 4)" width="492">

Số học viên nam của ngôi trường là:

(1286 + 48) : 2 = 667 (học sinh)

Số học viên nữ của ngôi trường là:

1286 – 667 = 619 (học sinh)

Đáp số: nam: 667 học sinh, nữ: 619 học sinh

Bài 8: Một hình chữ nhật bao gồm hiệu hai cạnh liên tục là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đã mang đến ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm nhị số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 5)" width="501">

Chiều dài hình chữ nhật là: