Cách tìm giá trị lớn nhất (gtln) và giá trị nhỏ nhất (gtnn) của biểu thức

     

Bài toán tìm giá trị lớn số 1 (GTLN), giá bán trị bé dại nhất (GTNN) của hàm số xuất hiện thêm khá hay xuyên trong các đề thi toán học. Với tương đối nhiều mức độ, những dạng khác nhau. Gọi được sự trở ngại của học viên khi bước đầu tiếp xúc với các dạng bài bác này, bài bác học lúc này cameraminhtan.vn đã tổng vừa lòng lại chi tiết các dạng toán và kiến thức liên quan cho GTLN, GTNN vào toán học tập và đặc biệt là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) khẳng định trên tập D.

+) Số M được call là giá trị lớn số 1 (GTLN) của hàm số y = f(x) trên tập D trường hợp f(x) ≤ M với mọi x ∈ D cùng tồn tại x0 ∈ D làm sao để cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Bắt tắt triết lý và bài tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải bỏ ra tiết

Mục lục tài liệu: