Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192

     
*

Chọn mônTất cả ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Gọi 3 số tự nhiên và thoải mái cần tìm là a-2,a,a+2Ta có:(a-2)a+192=a(a+2)a^2-2a+192=a^2+2a192=a^2+2a-a^2+2a192=4aa=48-->a-2=46a+2=50Vây 3 số chẵn nên tìm là...

Bạn đang xem: Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192


Gọi 3 số thoải mái và tự nhiên cần tìm kiếm là a-2,a,a+2Ta có:(a-2)a+192=a(a+2)a^2-2a+192=a^2+2a192=a^2+2a-a^2+2a192=4aa=48-->a-2=46a+2=50Vây 3 số chẵn yêu cầu tìm là 46,48,50


Gọi 3 số tự nhiên cần tìm là : a ; a + 2 ; a - 2Ta có :( a - 2 ) a + 192 = a ( a + 2 )(Rightarrow)a2- 2a + 192 = a2+ 2a(Rightarrow)192 = a2+ 2a - a2+ 2a(Rightarrow)192 = 4a(Rightarrow)a = 48(Rightarrow)a - 2 = 46(Rightarrow)a + 2 = 50Vậy 3 số đó là 46 , 48 , 50...

Gọi 3 số tự nhiên bắt buộc tìm là : a ; a + 2 ; a - 2

Ta có :

( a - 2 ) a + 192 = a ( a + 2 )

(Rightarrow)a2- 2a + 192 = a2+ 2a

(Rightarrow)192 = a2+ 2a - a2+ 2a

(Rightarrow)192 = 4a

(Rightarrow)a = 48

(Rightarrow)a - 2 = 46

(Rightarrow)a + 2 = 50

Vậy 3 số đó là 46 , 48 , 50 .


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!
Gọi 3 số chẵn thường xuyên là a, a + 2, a + 4 (a ≥ 0; a ∈ N; a là số chẵn)Tích của nhị số sau là (a + 2)(a + 4)Tích của nhị số đầu là a.(a + 2)Theo đề bài xích ta có:(a + 2)(a + 4) – a(a + 2) = 192a.(a + 4) + 2.(a + 4) – a.(a + 2) = 192a2+ 4a + 2a + 8 – a2– 2a = 192(a2– a2) + (4a + 2a – 2a) + 8 = 1924a + 8 = 1924a = 192 – 84a = 184a = 184 : 4a = 46.Vậy 3 số chẵn chính là 46, 48,...

Gọi 3 số chẵn liên tục là a, a + 2, a + 4 (a ≥ 0; a ∈ N; a là số chẵn)

Tích của hai số sau là (a + 2)(a + 4)

Tích của nhị số đầu là a.(a + 2)

Theo đề bài xích ta có:

(a + 2)(a + 4) – a(a + 2) = 192

a.(a + 4) + 2.(a + 4) – a.(a + 2) = 192

a2+ 4a + 2a + 8 – a2– 2a = 192

(a2– a2) + (4a + 2a – 2a) + 8 = 192

4a + 8 = 192

4a = 192 – 8

4a = 184

a = 184 : 4

a = 46.

Vậy 3 số chẵn sẽ là 46, 48, 50.


gọi tía số tự nhiên và thoải mái chẵn thường xuyên đó là a,a+2,a+4 (a(in)N)Có: tích của nhị số sau to hơn tisch của 2 số đầu là 192=> (a+2)(a+4)-(a+2)a=192a2+4a+2a+8-a2-2a=192(a2-a2)+(4a+2a-2a)+8=1924a=192-84a=184a=46=> (left{eginmatrixa+2=46+2=48\a+4=46+4=50endmatrix ight.)vậy ba số tự nhiên và thoải mái chẵn liên tục cần tìm lần lượt là:...

gọi bố số tự nhiên và thoải mái chẵn liên tục đó là a,a+2,a+4 (a(in)N)

Có: tích của nhì số sau to hơn tisch của 2 số đầu là 192

=> (a+2)(a+4)-(a+2)a=192

a2+4a+2a+8-a2-2a=192

(a2-a2)+(4a+2a-2a)+8=192

4a=192-8

4a=184

a=46

=> (left{eginmatrixa+2=46+2=48\a+4=46+4=50endmatrix ight.)

vậy cha số thoải mái và tự nhiên chẵn thường xuyên cần tìm kiếm lần lượt là: 46,48,50


Gọi 3 số chẵn liên tiếp là a, a + 2, a + 4.

Ta có : (a + 2)( a + 4) – a(a + 2) = 192.

a2 + 4a + 2a + 8 – a2 – 2a = 192.

Xem thêm: Quy Củ Là Gì, Nghĩa Của Từ Quy Củ, 'Quy Củ' Là Gì

4a = 192 – 8 = 184.

a = 46.

Vậy 3 số chính là 46, 48, 50.


Gọi 3 số chẵn liên tục là a, a + 2, a + 4 (a ≥ 0; a ∈ N)

Ta có: (a + 2)( a + 4) – a(a + 2) = 192

a2+ 4a + 2a + 8 – a2– 2a = 192

4a = 192 – 8 = 184

a = 46

Vậy 3 số chính là 46, 48, 50.


Gọi 3 số thoải mái và tự nhiên cần kiếm tìm là a-2,a,a+2Ta có:(a-2)a+192=a(a+2)a^2-2a+192=a^2+2a192=a^2+2a-a^2+2a192=4aa=48-->a-2=46a+2=50Vây 3 số chẵn đề nghị tìm là 46,48,50


Gọi tía số dó gồm dang x ; x + 2; x + 4THeo bài xích ra ta có :( x+ 2 )( x+ 4) - x ( x+ 2) = 192=> x^2 + 2x + 4x + 8- x^2 - 2x = 192=> 4x + 8= 192=> 4x = 192 - 8=> 4x = 184=> x = 46Vậy tía số chẵn là 46 ; 48 ;...

Gọi cha số dó tất cả dang x ; x + 2; x + 4

THeo bài ra ta có :

( x+ 2 )( x+ 4) - x ( x+ 2) = 192

=> x^2 + 2x + 4x + 8- x^2 - 2x = 192

=> 4x + 8= 192

=> 4x = 192 - 8

=> 4x = 184

=> x = 46

Vậy tía số chẵn là 46 ; 48 ; 50


bài giải điện thoại tư vấn 3 số thoải mái và tự nhiên chẵn liên tiếpđó lần lượtlà : a, b, c cha số tự nhiên và thoải mái chẵn liên tiếp mỗi số ngay tắp lự sau giỏi liền trước số đóhơn nhát nhau 2 đơn vị (Rightarrow ext b-a=2) ; (c-b=2) ; ...

bài xích giải

call 3 số tự nhiên chẵn liên tiếpđó lần lượtlà : a, b, c

ba số thoải mái và tự nhiên chẵn liên tiếp mỗi số liền sau tốt liền trước số đóhơn nhát nhau 2 1-1 vị

(Rightarrow ext b-a=2) ; (c-b=2) ; (c-a=4)

Ta bao gồm :(bcdot c-acdot b=192)

(bleft(c-a ight)=192)

Thay c - a = 4 ta được :

(bcdot4=192)

(b=192 ext : 4)

(b=48)

(Rightarrow ext a=46 ext ; c=50)

Vậy 3 số thoải mái và tự nhiên chẵn liên tiếp cần kiếm tìm là(46 ext ; 48 ext ; 50)


bài giải gọi 3 số tự nhiên chẵn liên tiếpđó lần lượtlà : a, b, c tía số tự nhiên chẵn tiếp tục mỗi số tức khắc sau hay liền trước số đóhơn nhát nhau 2 đơn vị chức năng (Rightarrow ext b-a=2) ; (c-b=2) ; ...

bài xích giải

hotline 3 số tự nhiên và thoải mái chẵn liên tiếpđó lần lượtlà : a, b, c

cha số thoải mái và tự nhiên chẵn tiếp tục mỗi số ngay tức thì sau tuyệt liền trước số đóhơn hèn nhau 2 đơn vị

(Rightarrow ext b-a=2) ; (c-b=2) ; (c-a=4)

Ta gồm :(bcdot c-acdot b=192)

(bleft(c-a ight)=192)

Thay c - a = 4 ta được :

(bcdot4=192)

(b=192 ext : 4)

(b=48)

(Rightarrow ext a=46 ext ; c=50)

Vậy 3 số tự nhiên và thoải mái chẵn liên tiếp cần tìm là(46 ext ; 48 ext ; 50)


#) GiảiGọi số chẵn đầu là k, những số sau theo lần lượt là k + 2 cùng k + 4. Theo đề ta có:((k+2)(k+4) - k(k+2) = 192)(=> k2 + 6k + 8 - k2 - 2k = 192)(=> 4k = 192 - 8 = 184)(=> k = 46)(=> k + 2 = 48, k + 4 = 50)Vậy cha số đó là 46 , 48 , 50~ Hok tốt...

Xem thêm: Gay (Đồng Tính Nam) Và Những Điều Cần Biết, Chuyện Tình Đồng Tính


#) Giải

Gọi số chẵn đầu là k, những số sau lần lượt là k + 2 cùng k + 4. Theo đề ta có:

((k+2)(k+4) - k(k+2) = 192)

(=> k2 + 6k + 8 - k2 - 2k = 192)

(=> 4k = 192 - 8 = 184)

(=> k = 46)

(=> k + 2 = 48, k + 4 = 50)

Vậy ba số đó là 46 , 48 , 50

~ Hok tốt ~


Gọi 3 số chẵn tụ nhiên liên tiếp ấy là: a-2 ;a ;a+2Ta có:(left(a-2 ight)a+192=aleft(a+2 ight)) (a^2-2a+192=a^2+2a) (a^2-2a-a^2-2a=-192) (-4a=192) (a=48)Vậy 3 số chẵn từ bỏ nhiên vừa lòng đề là...

Gọi 3 số chẵn tụ nhiên liên tục ấy là: a-2 ;a ;a+2

Ta có:(left(a-2 ight)a+192=aleft(a+2 ight))

(a^2-2a+192=a^2+2a)

(a^2-2a-a^2-2a=-192)

(-4a=192)

(a=48)

Vậy 3 số chẵn tự nhiên vừa lòng đề là :(46;48;50)


Gọi 3 số chăn tiếp tục là : a;a+2;a+4

ta có: (a+2)(a+4)-a(a+2)=192

4a+8=192

a=46

=> b=48

c=50

vậy cha số buộc phải tìm là 46;48;50

*


Gọi 3 số tự nhiên cần kiếm tìm là a-2,a,a+2Ta có:(a-2)a+192=a(a+2)a^2-2a+192=a^2+2a192=a^2+2a-a^2+2a192=4aa=48-->a-2=46a+2=50Vây 3 số chẵn đề xuất tìm là 46,48,50


Tất cảToánVật lý Hóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên