Tìm Ảnh Của Parabol Qua Phép Tịnh Tiến

     

Cho parabol (P) tất cả phương trìnhy=2x2−3x−1. Tịnh tiến parabol (P) theo vectơv→−1;4 thu được vật dụng thị của hàm số nào bên dưới đây? A. y=2x2+x...

Bạn đang xem: Tìm ảnh của parabol qua phép tịnh tiến


Cho parabol (P) bao gồm phương trìnhy=2x2−3x−1. Tịnh tiến parabol (P) theo vectơv→−1;4 thu được đồ gia dụng thị của hàm số nào dưới đây?

A. y=2x2+x+2

B. y=2x2−19x+44

C. y=2x2−7x

D. y=2x2+13x+18Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vectov→(-2;-1)biến parabol (P): y =x2thành parabol (P’) gồm phương trình: A.y = x2 + 4x - 5B.y =...

Trong khía cạnh phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vectov→(-2;-1)biến parabol (P): y =x2thành parabol (P’) tất cả phương trình:

A.y = x2 + 4x - 5

B. Y = x2 + 4x + 4

C. Y = x2 + 4x + 3

D. Y = x2 - 4x + 5


*

Lấy M(x; y) ở trong (P); điện thoại tư vấn M’(x’; y’) là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vecto v→(-2; -1)thì:

*

Đáp án C


Trg mp vs hệ trục tọa độ Oxy, có thể chấp nhận được tịnh tiến theo v = (-2 ; -1), phép tịnh tiến theo v thay đổi parabol (P): y = x bình thành parabol (P'). Khi ấy pt của (P') là?


Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v→ = -1 ; 2, A3; 5, B-1; 1và con đường thẳng d gồm phương trìnhx – 2...

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy đến vectơ v→ = -1; 2, A3; 5, B-1; 1và con đường thẳng d có phương trìnhx – 2y + 3 = 0.

a. Kiếm tìm tọa độ của các điểm A" , B" theo đồ vật tự là hình ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo vecto v→

b. Tìm tọa độ của điểm C sao cho A là hình ảnh của C qua phép tịnh tiến theo vectơ v→

c. Tìm phương trình của đường thẳng d" là hình ảnh của d qua phép tịnh tiến theo v .


*

*

c) Đường thẳng d bao gồm vecto pháp con đường là n→(1;-2) đề nghị 1 vecto chỉ phương của d là(2; 1)

=> Vecto v→ không thuộc phương với vecto chỉ phương của đường thẳng d

=> Qua phép tịnh tiến v→ biến đường thẳng d thành mặt đường thẳng d’ song song với d.

Nên mặt đường thẳng d’ gồm dạng : x- 2y + m= 0

Lại có B(-1; 1) d yêu cầu B’(-2;3) d’

Thay tọa độ điểm B’ vào phương trình d’ ta được:

-2 -2.3 +m =0 ⇔ m= 8

Vậy phương trình mặt đường thẳng d’ là:x- 2y + 8 = 0


Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang lại đường tròn (C):(x+1)2+(y-3)2=4. Phép tịnh tiến theo vectơv→=3;2 biến con đường tròn (C) thành con đường tròn bao gồm phương trình nào tiếp sau đây A. (...

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang lại đường tròn (C):(x+1)2+(y-3)2=4. Phép tịnh tiến theo vectơv→=3;2 biến con đường tròn (C) thành con đường tròn gồm phương trình nào bên dưới đây

A. (x+2)2+(y+5)2 =4

B. (x-1)2+(y+3)2=4

C. (x+4)2+(y-1)2=4

D. (x-2)2+(y-5)2=4


Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy ảnh của đường tròn (C)x+12+(y-3)2=4 qua phép tịnh tiến theo vectơv→=(3;2) là con đường tròn có phương trình:

A. x+22+(y+5)2=4

B. x-22+(y-5)2=4

C. X-12+(y+3)2=4

D. x+42+(y-1)2=4


Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy. Phép tịnh tiến theo vectơ

*
trở nên đường trực tiếp Δ: x - y -1 = 0 thành con đường thẳng Δ' bao gồm phương trình là

A.x - y - 1 = 0 .

Xem thêm: 41 Bước Qua 43 Bước Lại - Hiểu Rõ Câu: Hạn 49 Chưa Qua, 53 Đã Tới

B. X + y - 1 = 0 .

C. X - y - 2 = 0 .

D. X + y + 2 = 0 .


Cho vecto v= (-2;1); d: 2x-3y+3=0 ; d1: 2x-3y-5=01) Viết phương trình d’= Tv(d)2) tìm toạ độ vecto w gồm phương vuông góc với d để d1= Tw(d)Cho (d): 3x-y-9=0. Tìm phép tịnh tiến theo phương tuy nhiên song với trục Ox trở nên d thành d’ đi qua gốc toạ độ. Hãy viết phương trình d’.Trong hệ trục toạ độ Oxy, mang đến parabol (P): y= (ax^2)Gọi T là phép tịnh tiến theo vecto u=(m;n) cùng (P’) là ảnh của (P) qua phép tịnh tiến đó. Hãy viết phương trình của (P’).Cho con đường thẳng (Delta): 6x+2y-1=0. Search vecto u ( ...
Đọc tiếp

Cho vecto v= (-2;1); d: 2x-3y+3=0 ; d1: 2x-3y-5=0

1) Viết phương trình d’= Tv(d)

2) tra cứu toạ độ vecto w bao gồm phương vuông góc với d nhằm d1= Tw(d)

Cho (d): 3x-y-9=0. Tìm phép tịnh tiến theo phương song song với trục Ox trở nên d thành d’ đi qua gốc toạ độ. Hãy viết phương trình d’.

Trong hệ trục toạ độ Oxy, đến parabol (P): y= (ax^2)Gọi T là phép tịnh tiến theo vecto u=(m;n) cùng (P’) là ảnh của (P) qua phép tịnh tiến đó. Hãy viết phương trình của (P’).

Cho đường thẳng (Delta): 6x+2y-1=0. Tra cứu vecto u ( e)vecto 0 để (Delta=)Tu((Delta))


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang đến parabol con đường tròn (left(P ight):y=x^2+6x-1). Qua phép tịnh tiến vecto (overrightarrowv=left(-3;-1 ight)) vươn lên là (P) thành parabol (P'). Kiếm tìm tọa độ của đỉnh (P')


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánChương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶ...

Xem thêm: Bảng Giờ Tàu Hà Nội Hải Phòng, Chi Nhánh Vận Tải Đường Sắt Hải Phòng


1
0
GửiHủy

Tọa độ đỉnh của (left(P ight)) là (Aleft(-3;-10 ight))

Gọi A" là đỉnh của (P") thì A" là ảnh của A qua phép tịnh tiến (overrightarrowv)

(Rightarrowleft{eginmatrixx_A"=-3-3=-6\y_A"=-1-10=-11endmatrix ight.) (Rightarrow A"left(-6;-11 ight))


Đúng 0

Bình luận (0)

Trong khía cạnh phẳng Oxy mang đến ường trực tiếp d: x + 2y –2014 = 0

a) Viết phương trình con đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép Tịnh tiến theo vectơ v=(2;7).

b/ search phương trình mặt đường thẳng d’ sao cho đt (d) là hình ảnh của d’qua phép Tịnh tiến theo vectơ v=(2;7)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 2: Phép tịnh tiến
0
0
GửiHủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)