TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 6 READ

     

Unit 6: The Young Pioneers Club – giờ Anh Lớp 8

Unit 6: The Young Pioneers Club

Nội dung bài Unit 6: The Young Pioneers Club – tiếng Anh Lớp 8, khám phá về câu lạc bộ thiếu niên chi phí phong qua các phần chính: Getting Started, Listen & Read, Speak, Listen, Read, Write. Mời chúng ta theo dõi ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 6 read

Vocabulary Unit 6 The Young Pioneers Club


TừPhân loạiPhiên âmTạm dịch
academic(a)/,ækə’demık/thuộc về học tập, thuộc chương trình bao gồm quy
application(n)/,æplə’keıʃən/việc nộp đơn
awareness(n)/ə’weənis/nhận thức, loài kiến thức
citizenship(n)/’sıtəzənʃıp/quyền công dân
drawing(n)/’drɔ:ıŋ/tranh vẽ, sự vẽ
enroll(v)/ın’roʊl/đăng kí vào học
fill out(v)/fıl ɑʊt/điền (vào mẫu đơn)
fund(n)/f∧nd/quỹ, chi phí quỹ
interest(n)/’ıntrəst/mối quan lại tâm, sở thích
position(n)/pə’zıʃən/chức vụ, vị trí
recycle(v)/ri:’sɑıkəl/tái chế
resources(n)/ri:’sɔ:rsız/các nguồn tài nguyên
social(a)/’səʊʃəl/mang đặc điểm xã hội, thuộc xã hội
tire(n)/tɑir/lốp xe, vỏ (bánh) xe
tutor(v)/’tu:tər/dạy phụ đạo
unite(v)/jʊ’nɑıt/đoàn kết

Grammar Unit 6 The Young Pioneers Club

Cách sử dụng Của Thì bây giờ Đơn

1. miêu tả những hành động lặp đi lặp lại hay nói theo cách khác như một thói quen

Ví dụ: They go khổng lồ the church every Monday. (Họ đi tới thánh địa vào mỗi sản phẩm 2)

2. diễn tả lịch trình hoặc chương trình.(ý trong tương lai)

Ví dụ: Oh no! The train leaves at seven a.m. (Ôi không! Tàu đã rời đi vào 7 giờ sáng đấy!)

3. biểu đạt thực tế hoặc sự thực rõ ràng mà ai ai cũng phải ưng thuận .

Ví dụ:

The sun rises in the EAST. (Mặt trời mọc đằng Đông)The sun sets in the WEST. (Mặt trời lặn đằng Tây)

4. mô tả các tinh thần ở hiện nay tại.

Ví dụ:

I am not healthy. (Bây tiếng tôi không khỏe)I am not happy. (Tôi không vui)

5. thực hiện trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn tương lai bắt đầu với as soon as, when, until, v.v.

Ví dụ:

Jack will wait until Mary comes. (Jack đã đợi tính đến khi gặp gỡ được Mary bắt đầu thôi)Tell her that I will come back home as soon as I complete my work. (Hãy nói với cô ấy rằng tôi vẫn trở về nhà sau khoản thời gian tôi xong xuôi công việc).Định Nghĩa cùng Vai Trò Của Danh Động Từ

1. Định nghĩa: Danh động từ một động từ bao gồm tận cùng là đuôi –ing đóng vai trò là danh từ sống trong câu.

Ví dụ: Learning English is fun. (Học giờ Anh khôn xiết vui.)

2. Chức năng

– cai quản ngữ vào câu

Ví dụ: Studying is not always easy. (Chuyện học hành không lúc nào lúc nào cũng dễ dàng.)

– có tác dụng tân ngữ vào câu

Ví dụ:

I am thinking about going khổng lồ the cineama. (Tôi đã nghĩ về bài toán đi coi phim.)She really likes jogging. (Cô ấy thích chạy bộ.)Can/Could trong Câu Yêu ước Giúp Đỡ

1. khi nêu cụ thể việc phải giúp đỡ

Can/Could + you + V …?: “Bạn rất có thể giúp tôi làm một câu hỏi gì giỏi không?”

Could mang ý nghĩa chất thanh lịch và trọng thể hơn can.

– Nếu đồng ý giúp đỡ

Certainly (chắc chắn rồi)Of course (đương nhiên)Sure (chắc rồi)No problem (không vấn đề gì)

– nếu như không đồng ý giúp đỡ

Ví dụ: I’m sorry. I’m really busy. (Tôi xin lỗi, tôi thực sự siêu bận.)

Ví dụ 1:

A: Can you lift the box for me? (Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi nâng dòng hộp được không?)B: I’m sorry. I’m really busy. (Xin lỗi, tôi thực sự hết sức bận.)

Ví dụ 2:

A: Can you help me carry these shopping bags? (Bạn có thể mang góp tôi đều túi đồ buôn bán được không?)B: Certainly. (Chắc chắn là được rồi.)

2. Khi chưa nêu cụ thể việc nên giúp đỡ

Can you help me?Could you help me?Could you vì chưng me a favor?I need a favor.

Những câu trên tức là “Bạn hoàn toàn có thể giúp đỡ tôi được không?” hoặc “Tôi yêu cầu giúp đỡ.”

– Nếu đồng ý giúp đỡ

Ví dụ:

What can I bởi for you? (Tôi rất có thể giúp gì mang lại bạn?)How can I help you? (Tôi có thể giúp gì mang đến bạn?)

– ví như không đồng ý giúp đỡ

Ví dụ: I’m sorry, I’m really busy. (Xin lỗi, tôi khôn cùng bận.)

Ví dụ 1:

A: Can you help me? (Bạn hoàn toàn có thể giúp đỡ tôi được không?)B: How can I help you? (Tôi có thể giúp gì mang lại bạn?)

Ví dụ 2:

A: Could you bởi me a favor? (Bạn hoàn toàn có thể giúp đỡ tôi được không?)B: What can I bởi vì for you? (Tôi rất có thể giúp gì mang đến bạn?)

Getting Started Unit 6 Trang 54 SGK giờ Anh Lớp 8

Identify the activities that Ho chi Minh Young Pioneer & Youth Organization (Y & Y) participate in. Kiểm tra (✓) the boxes, then add more activities to the list. (Em hãy xác nhận những chuyển động mà Đoàn bạn teen và Đội thiếu niên tiền phong tp hcm tham gia. Hãy lưu lại (✓) vào ô đúng rồi cung ứng danh sách một trong những hoạt động).

()(Box) helping blind people

(Box) helping elderly people

(Box) helping handicapped children

(Box) cleaning up beaches

(Box) caring for animals

(Box) taking part in sports

Listen and Read Unit 6 Trang 54 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 8

Bài Nghe Listen và Read Unit 6 Trang 54 SGK tiếng Anh Lớp 8 MP3

https://cameraminhtan.vn/wp-content/uploads/2021/08/listen-and-read-unit-6-trang-54-sgk-tieng-anh-lop-8.mp3

Secretary: Hello. May I help you?

Nga: Good morning. I’m enrolling for the activities for this summer.

Secretary: Right. Let me get an application form & we can fill it out. What’s your full name, please?

Nga: Pham Mai Nga.

Secretary: & when were you born?

Nga: April 22, 1989.

Secretary: Where bởi vì you live và do you have a phone number?

Nga: I live at 5 Tran Phu Street, và I don’t have a phone at home.

Secretary: Now, what are your hobbies?

Nga: I like drawing và outdoor activities. And I enjoy acting, too.

Secretary: Drawing, outdoor activities,… và acting. Well, please take this size to your teacher và ask her to lớn sign it. Then bring the form back lớn me.

Nga: All right. Thank you.

1. Practice the dialogue with a partner. (Em hãy luyện đối thoại với các bạn em.)

2. Complete Nga’s details. (Hãy chấm dứt các cụ thể về Nga.)


Speak Unit 6 Trang 55 SGK tiếng Anh Lớp 8

Look at the phrases in the boxes. Then practice the dialogues with a partner. (Hãy xem các cụm từ mang lại trong khung rồi luyện hội thoại với chúng ta em.)


Asking for favors (Yêu cầu fan khác góp đỡ)Responding to lớn favors (Trả lời lại lời yêu cầu)
Can/Could you help me, please? (Bạn có thể vui lòng giúp tôi được không?)Could you do me a favor? (Bạn có thể giúp tôi được không?)I need a favor. (Tôi yêu cầu giúp đỡ.)Can/Could you…? (Bạn có thể …?)Certainly/ Of course/ Sure. (Chắc chắn rồi.)No problem. (Không thành vấn đề.)What can I vì for you? (Tôi rất có thể làm gì cho bạn?)How can I help you? (Tôi rất có thể giúp bạn như thế nào?)I’m sorry. I’m really busy. (Tôi xin lỗi. Tôi thật sự khôn xiết bận.)

Offering assistance (Đề nghị giúp sức người khác)Responding to lớn assistance (Đáp lại lời đề nghị)
May I help you? (Tôi rất có thể giúp chúng ta không?)Do you need any help? (Bạn tất cả cần trợ giúp không?)Let me help you. (Hãy nhằm tôi giúp bạn.)Yes/No. Thank you. (Có/ Không. Cảm ơn.)Yes. That’s very kind of you. (Có. Chúng ta thật tốt.)No. Thank you. I’m fine. (Không. Cảm ơn. Tôi khỏe.)

a.

Mrs. Ngoc: Could you vì chưng me a favor, please? (Cháu rất có thể giúp cô không?)

Hoa: Sure. What can I vày for you? (Chắc chắn rồi ạ. Cháu rất có thể làm gì mang đến cô ạ?)

Mrs. Ngoc: Can you help me carry my bags? I’ve hurt my arm. (Cháu có thể giúp cô xách cái túi này không? Cánh tay của cô ý bị đau.)

Hoa: Certainly. I’ll help you. (Chắc chắn rồi ạ. Cháu để giúp cô.)

Mrs. Ngoc: Thank you very much. That’s very kind of you. (Cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu thật giỏi bụng.)

b.

Receptionist: May I help you? (Tôi rất có thể giúp gì cho chính mình không?)

Tourist: Yes. Can you show me the way to the nearest bank? (Có. Chúng ta có thể chỉ mang đến tôi mặt đường đến bank gần nhất không?)

Receptionist: Sure. Turn right when you get out of the hotel. Turn left at the first corner. It’s on your right. (Được chứ. Chúng ta rẽ nên khi thoát khỏi khách sạn. Rẽ trái ở góc đầu tiên. Bank ở phía mặt phải.)

Tourist: Thank you very much. (Cảm ơn bạn rất nhiều.)

Now use the appropriate phrases in the box lớn make similar dialogues about some of the following situations with a partner. (Bây giờ đồng hồ em hãy sử dụng các cụm từ tương thích trong khung để làm những hội thoại tương tự về một vài ba tình huống sau đây với bạn em.)


WHOWHATWHY
touristneighborfriendauntneeds khổng lồ find a police stationneeds help tidying yardneeds help fixing her bikeneeds to lớn buy some vegetableslost moneyhas a broken leghas a flat tireis busy cooking meal

Listen Unit 6 Trang 56 SGK tiếng Anh Lớp 8

Bài Nghe Listen Unit 6 Trang 56 SGK giờ Anh Lớp 8 MP3

https://cameraminhtan.vn/wp-content/uploads/2021/08/listen-unit-6-trang-56-sgk-tieng-anh-lop-8.mp3

Fill in the missing words. (Điền vào khu vực trống trường đoản cú còn thiếu.)


Children of our land (1) __________.Let’s sing for (2) __________.Let’s sing for (3) __________.Let’s sing for the (4) __________ between (5) __________ & (6) __________,Oh, children (7)______ our land, unite.Children of the (8) __________ hold hands.Let’s (9) __________ our love from (10) __________ lớn place.Let’s shout (11) __________ loud,Let’s make a (12) __________.Oh, children of the (13) __________, hold hands.

Adapted from a tuy nhiên by Margarette Thornas-Cochran

Read Unit 6 Trang 57 SGK giờ Anh Lớp 8

Ho chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 to 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, & encourages good citizenship, soft skills và personal fitness.

The Union was founded on March 26 1931 by the beloved President Ho bỏ ra Minh. It had different names over the years. One of its first names was Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976, it was officially named as it is called today: Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name ‘The Youth Union for short.

The Youth Union, together with other youth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, and other similar movements. These activities aim lớn help the young develop their public awareness & form their personality.

Ever since the Union was founded, its aims và principles, established by President Ho chi Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today và tomorrow.

1. Fill in the missing information. (Hãy điền thông tin còn thiếu.)

a. The Youth Union was founded in __________.

b. In __________ the Youth Union was officially named as it is called today.

Xem thêm: Ta Sẽ Cứu Lấy Gia Tộc Suy Tàn Này, Tôi Sẽ Hồi Sinh Gia Tộc Tồi Tàn Này

c. The Youth Union’s activities aim khổng lồ help the young develop __________.

d. Its aims & principles have been __________ for the young Vietnamese people of today & tomorrow.

2. Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết các câu vấn đáp vào vào vở bài xích tập.)

a. At what age can one join the Youth Union?

b. When was the Youth Union founded?

c. What is the complete name of the Youth Union?

d. Can you name some social activities of the Youth Union?

e. What vì chưng these activities aim lớn help?

f. Who established the guidelines for the Vietnamese youth?

g. (open question – optional.)

What names have the Youth Union had over the years?

Write Unit 6 Trang 58 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 8

1. Read the passage & complete the letter. (Đọc đoạn văn và chấm dứt lá thư.)


November 21, 2003

NOTICE

To: All Y&Y members of the sehool

The Y&Y is planning to help the community by encouraging all members to participate in a recycling program. All you have to do is lớn collect used glass, paper & cans, và send them for recycling. By doing this, we can help save natural resources và earn some money for the organization.

If possible, you can participate in other programs such as raising funds for the poor, helping street children & planting trees & flowers along the sidewalks or in the parks.

Join us and register from today.

The Secretary


Dear Linh,

I’m glad lớn tell you that I’m going khổng lồ have interesting activities.

The Y&Y is (0) planning to help the (1) __________. I will participate in its (2) __________ program. In this program, I will (3) __________ glass, used paper cans. Then we will (4) __________ them for (5) __________.

I hope I can (6) __________ natural resources and (7) __________ some money for my school Y&Y in these activities. I also think about (8) __________ in either (9) __________ trees & flowers or (10) __________ street children. It is really interesting, isn’t it?

Write khổng lồ me soon và tell me all your news.

Love,

Nga


2. Read the dialogue between Hoa & her aunt. Then write Hoa’s letter to her parents telling what she is going to lớn do. (Em hãy tham khảo hội thoại giữa Hoa và dì của cô ý ấy. Tiếp nối viết thư Hoa gởi ba chị em cô nói tới việc cô vẫn làm.)

Aunt: Hoa, you look very happy today. Anything interesting at school? (Hoa này, hôm nay trông cháu có vẻ như vui. Ở trường tất cả gì thú vị nên không?)

Hoa: Yes, Aunt. I’m going to lớn join the Y&Y Green Group. (Vâng, thưa dì. Con cháu sẽ thâm nhập nhóm bảo đảm môi ngôi trường của Đoàn Đội.)

Aunt: Really? What will you do? (Thật chứ? cháu sẽ có tác dụng những câu hỏi gì nào?)

Hoa: We are having an environment month. And, we’re going to lớn clean the banks of the lakes on weekends. (Chúng cháu sẽ sở hữu tháng môi trường. Với chúng con cháu sẽ thu dọn bờ hồ nước vào những ngày cuối tuần.)

Aunt: Will you vì chưng anything else? (Các con cháu có làm việc gì khác nữa không?)

Hoa: Oh yes. We’re going lớn plant trees và flowers in the school garden and water them every afternoon after class. (À, tất cả ạ. Chúng con cháu sẽ trồng cây cùng hoa trong sân vườn trường cùng tưới nước cho chúng nó vào mỗi buổi chiều sau khi tan học.)

Aunt: That sounds excellent. (Nghe có vẻ tuyệt đấy.)

Hoa: Yes, it is. And, we’re planting young trees và plants lớn sell to some schools. We hope lớn give more green color to the city & earn some money for our school Y&Y. (Dạ, đúng vậy. Và chúng con cháu sẽ trồng cây nhỏ và hoa lá cây cảnh để bán ra cho một số trường. Chúng cháu hy vọng sẽ góp thêm greed color cho thành phố và tìm được ít tiền mang đến Đoàn Đội của trường bọn chúng cháu.)

Aunt: You’re really great, Hoa! (Hoa, con cháu thật giỏi quá!)

Language Focus Unit 6 Trang 60 SGK giờ Anh Lớp 8

Present tense with future meaningGerundsModals: may, can, could

1. Work with a partner. Ask & answer questions about Y và Y Spring activity program. (Cùng với chúng ta em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về chương trình chuyển động mùa xuân của Đoàn Đội.)

a. When vị they collect & empty garbage? (Khi làm sao họ vẫn thu gom và đổ rác?)

On January 9. (Vào ngày mùng 9 tháng 1.)

b. Where vì they collect & empty garbage? (Họ sẽ thu gom với đổ rác sinh sống đâu?)

At Dong Xuan Market. (Ở chợ Đồng Xuân.)

c. What time do they start và finish work? (Họ sẽ ban đầu và kết thúc công việc lúc mấy giờ?)

They start at 8am và finish at 5pm. (Họ bắt đầu vào cơ hội 8 giờ chiếu sáng và ngừng lúc 5 giờ chiều.)

Youth & Young Pioneers Organigation Spring Activity Program (Chương trình chuyển động mùa xuân của Đoàn bạn trẻ và Đội thiếu thốn niên chi phí phong hồ chí minh – các bạn đã sẵn sàng?)


ActivityPlaceDateTime
Collect và empty garbage (Thu gom cùng đổ rác)Dong Xuan Market (Chợ Đồng Xuân)Jan. 9 (9 tháng 1)8 am – 5 pm (8h sáng – 5h chiều)
Plant & water trees along streets (Trồng với tưới cây dọc đường)City center streets (Các bé đường chính giữa thành phố)Feb. 2 (2 tháng 2)2 am – 10 am (7h sáng – 10h sáng)
Help the elderly và street children (Giúp đỡ người già và trẻ em đường phố)City rest trang chủ and orphanage (Trại dưỡng lão cùng trại trẻ mồ côi của thành phố)Mar. 26 (26 tháng 3)7 am – 4 pm (7h sáng – 4h chiều)
Have big gathering to tư vấn cultural-sport programs (Tập trung cung ứng các lịch trình thể thao văn hóa)Central stadium (Sân chuyên chở trung tâm)Apr. 15 (15 tháng 4)5 pm – 9 pm (5h chiều – 9h tối)

2. Work with a partner. (Hãy làm việc với các bạn em.)

a. Look at the table. Talk about our friends’ hobbies. (Em hãy chú ý bảng sau và nói về sở thích của chúng ta em.)

A: tía loves playing soccer, but he doesn’t lượt thích washing up

B: Lan doesn’t like playing soccer và she doesn’t lượt thích washing up, either.

*

b. Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask and answer questions with your partner. (Hãy chép bảng bên trên vào vở bài tập của em rồi dứt nó bằng những tin tức về phiên bản thân em, kế tiếp hỏi với trả lời thắc mắc với bạn em.)

3. Work with a partner.

a. Use the expressions in the box khổng lồ ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner. (Dùng các mô tả cho vào khung nhằm hỏi xin sự giúp đỡ, kế tiếp luyện nói với bạn em.)

help me with this math problembuy a ticketwater the flower in the gardentake me across the road

A.

Woman: Can/Could you help me, please?

Man: Yes, certainly.

Woman: Can you _____________?

B.

Old Woman: Could you bởi vì me a favor?

Boy: What can I vị for you?

Old Woman: Can you _____________?

C.

Boy: I need a favor.

Girl: How can I help?

Boy: Could you _____________?

D.

Grandpa: Can you help me, please?

Niece: Yes. Of course.

Grandpa: Can you _____________?

b. Use useful expressions in the boxes on page 55 to complete the dialogues. Then practice the dialogues with a partner. (Hãy cần sử dụng các miêu tả cho trong khung ở trang 55 để chấm dứt các hội thoại sau rồi luyện nói với bạn em.)

A: ____________ help you?

B: Yes. Thank you. Could you fill in this form for me?

A: ____________ any help?

B: No. Thank you. I’m fine.

A: Oh. This bag is heavy

B: Let ____________ .

A: Yes. That’s ____________ of you.

Ở trên là nội dung bài Unit 6: The Young Pioneers Club – giờ đồng hồ Anh Lớp 8, tò mò câu lạc bộ thiếu niên chi phí phong qua các phần: Getting Started, Listen & Read, Speak, Listen, Read, Write. Chúc chúng ta học giỏi Tiếng Anh Lớp 8.

Xem thêm: Cô Phù Thủy Nghịch Ngợm - The Worst Witch (Tv Series 1998


Các bạn đang xem Unit 6: The Young Pioneers Club tại Tiếng Anh Lớp 8 môn giờ đồng hồ Anh Lớp 8 của cameraminhtan.vn. Hãy thừa nhận Đăng cam kết Nhận Tin Của trang web Để update Những thông tin Về học Tập tiên tiến nhất Nhé.