Read unit 1: a visit from a pen pal

     

Unit 1: A Visit From A Pen Pal – giờ đồng hồ Anh Lớp 9

5. Read

5. Read Unit 1 Trang 9 SGK tiếng Anh Lớp 9

Bài Nghe 5. Read Unit 1 Trang 9 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9 MP3

https://cameraminhtan.vn/wp-content/uploads/2021/06/5-read-unit-1-trang-9-sgk-tieng-anh-lop-9.mp3

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about 640 kni of the sea & together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.

Bạn đang xem: Read unit 1: a visit from a pen pal

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur & it is also the largest city in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religions such as Buddhism and Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply as Malay). English, Chinese, & Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. & English is a compulsory second language.

*

Tạm dịch

Malaysia là 1 trong những trong các quốc gia nằm trong hiệp hội các quốc gia Đông phái nam Á (ASEAN). Nó được chia thành hai miền có Tây Malaysia, Đông Malaysia. Bọn chúng bị chia cắt bởi khoảng 640km đường biển và thuộc hợp thành một diện tích s rộng 329,758 km2. Malaysia bao gồm khí hậu nhiệt độ đới. Đơn vị chi phí tệ của Malaysia là ringgit, một ringgit bằng 100 sen.

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur và đây cũng là tp lớn tốt nhất nước. Số lượng dân sinh của Malaysia năm 2001 là bên trên 21 triệu người. Hồi giáo là tôn giáo đồng ý của nước này. Hình như còn gồm có tôn giáo khác như Phật giáo và Hindu giáo. Quốc ngữ là tiếng Bahasa Malaysia (được viết đơn giản và dễ dàng là giờ Malay). Giờ Anh, giờ Trung và tiếng Tamil cũng khá được sử dụng rộng rãi. Ngữ điệu được dạy dỗ cho học viên là giờ Bahasa Malaysia, tiếng Trung Quốc, hoặc giờ Tamil. Tiếng Bahasa Malaysia là ngôn từ chính được thực hiện trong việc huấn luyện và đào tạo ở những trường trung học tập phổ thông, tuy nhiên, một số học viên vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục học tập tiếng china hoặc giờ Tamil. Dường như tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc thứ hai.

a. Fill in the table with the right information about Malaysia. (Điền tin tức đúng vào bảng nói đến nước Malaysia.)

MALAYSIA

1. Area: …………………

2. Population: …………………

3. Climate: …………………

4. Unit of currency: …………………

5. Capital city: …………………

6. Official religion: …………………

7. National language: …………………

8. Compulsory second language: …………………

Hướng dẫn giải

1. Area: 329,758 km2 (Diện tích: 329,758 km2)

2. Population: over 22 million (Dân số: rộng 22 triệu người)

3. Climate: tropical climate (Khí hậu: nhiệt đới)

4. Unit of currency: ringgit (Đơn vị chi phí tệ: ringgit)

5. Capital city: Kuala Lumpur (Thủ đô: Kuala Lumpur)

6. Official religion: Islam (Tôn giáo thiết yếu thức: Islam)

7. National language: Bahasa Malaysia (Ngôn ngữ phổ thông: Bahasa Malaysia)

8. Compulsory second language: English (Ngôn ngữ sản phẩm công nghệ hai bắt buộc: English)

b.

Xem thêm: Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế 2 Tập 38, Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Mùa 2 Tập 38

True or false? check (✓) the boxes. Then correct the false statements. (Đúng tuyệt sai. Điền dấu (✓) vào ô trống. Tiếp đến sửa những câu sai cho đúng.)


TrueFalse
1. Malaysia is a thành viên country of ASEAN.
2. There are two religions in Malaysia.
3. People speak only Malay in Malaysia.
4. Primary school children learn three languages at school.
5. All secondary school children learn in English.

TrueFalse
1. Malaysia is a thành viên country of ASEAN. (Mã Lai là 1 trong thành viên của ASEAN)
2. There are two religions in Malaysia. (Ở Mã Lai có 2 tôn giáo.) → There are Islam, Buddhisin & Hinduism. (Có Hồi giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo.)
3. People speak only Malay in Malaysia. (Mọi tín đồ chỉ nói tiếng Mã Lai sống Malaysia.) → People speak Bahasa Malaysia, English, Chinese & Tamil. (Mọi fan nói giờ Bahasa Malaysia, giờ Anh, tiếng Trung với tiếng Tamil.)
4. Primary school children learn three languages at school. (Học sinh tiểu học tập học ba ngôn từ ở trường.)
5. All secondary school children learn in English. (Tất cả trẻ nhỏ trung học mọi học bởi tiếng Anh.)

Các chúng ta Vừa coi Qua ngôn từ 5. Read Unit 1 Trang 9 SGK tiếng Anh Lớp 9. Bài bác Học bao gồm A, B, Sau bài học kinh nghiệm Này Các bạn sẽ Đến 6. Write – Unit 1: A Visit From A Pen Pal, chúng ta Cùng theo dõi và quan sát Nhé.

Xem thêm: Từ Ngôn Ngữ Chung Đến Lời Nói Cá Nhân Tiếp Theo Violet Evergarden


Các ai đang xem 5. Read Unit 1 Trang 9 SGK giờ Anh Lớp 9 ở trong Unit 1: A Visit From A Pen Pal trên Tiếng Anh Lớp 9 môn giờ Anh Lớp 9 của cameraminhtan.vn. Hãy dìm Đăng ký Nhận Tin Của website Để update Những tin tức Về học tập Tập tiên tiến nhất Nhé.