Bộ đề luyện thi violympic môn toán lớp 1

     

Đây là bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 bao gồm 19 vòng giúp cho những em học sinh lớp 1 gồm thêm tài liệu ôn luyện, để sẵn sàng cho kỳ thi Violympic 2020-2021


Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 1

Bài 1: hoàn thành phép tính

(Điền các chữ số thích hợp vào nơi chấm và để được phép tính đúng, tiếp đến viết lại phép tính hoàn hảo vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

Bạn đang xem: Bộ đề luyện thi violympic môn toán lớp 1

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt chướng ngại vật vật.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào chỗ ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền dấu > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi tra cứu kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền dấu > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bởi nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật.

1, Điền số phù hợp vào chỗ chấm : 6 = 10 – …….

2, Điền vệt ( > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số tương thích vào chỗ ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo thiết bị tự từ béo đến bé là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc đá quý tài tía Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả những số từ nhiên nhỏ hơn 5 là A. (0,1,2,3,4 và 5) , B. (0,1,2,3, và 4)

C. (2,3,4 và 5) , D. (1,2,3, cùng 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính có tác dụng > 4…..Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào vị trí ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, có bao nhiêu số trường đoản cú nhiên lớn hơn 9 nhỏ hơn 5?…..

4, Số tự nhiên lớn hơn 10 nhỏ tuổi hơn 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 9? ……

7, Số phệ nhất trong số số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có toàn bộ ……số trường đoản cú nhiên lớn hơn 7 nhỏ tuổi hơn 12?

Điền lốt ( >, , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt chướng ngại vật.

1, Số 12 bao gồm 1chục và ……….đơn vị.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số khủng nhất trong số số 1,7,12,4,9,3,2,11 là ……

4, Điền vệt ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số phù hợp vào chỗ ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền vết ( >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc đá quý tài ba Điền số tương thích vào nơi ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào địa điểm ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
20 + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số tương thích vào chỗ ……

1, Linh bao gồm 17 quả bóng bay,Linh đến Hà với Ngọc mỗi các bạn 3 quả.Vậy Linh còn lại …… quả bóng bay?

2,Trong vườn cửa cây ăn quả nhà bác Hồng trước đó có toàn bộ 50 cây vải.Mùa Xuân vừa rồi bác bỏ trồng thêm 2 chục cây vải nữa.Vậy bây chừ số cây vải vóc trong vườn nhà bác bỏ Hồng có toàn bộ ….. Cây.

3,Mẹ Lan thiết lập 3 chục trái trứng con kê và 2 chục quả trứng vịt.Vậy bà bầu Lan mua tất cả số trứng là …… quả.

4,Hoa tất cả 19 con tem,Hoa cho chính mình Mai 4 bé tem,cho bạn Linh 3 bé tem.Hỏi Hoa còn từng nào con tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – 20 + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = đôi mươi + 60

9, Lan có 6 bức tranh ,gồm 3 một số loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi bức tranh vẽ một màu.Biết số bức tranh màu xanh lá cây là những nhất.Em hãy cho thấy Lan tất cả bao nhiêu tranh ảnh vẽ color xanh?

10, bây chừ tuổi của hai bằng hữu cộng lại là 14 tuổi.Hỏi hai năm nữa tuổi 2 đồng đội cộng lại là bao nhiêu.

Bài 3:Đi tìm kiếm kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào vị trí …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc đá quý tài cha Điền số tương thích vào vị trí ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + đôi mươi – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

30 -20 + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 320 + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 720 + 40 + 2017 – 7 – 680 – 20 – 406 + 4 + 60
50 + trăng tròn – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số phù hợp vào chỗ ……

1, Số lớn số 1 có 2 chữ số nhưng mà 2 số đó cộng lại bằng 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số lập tức trước số79.

4, Số 46 là số tức thời sau số…..

5, Quân gồm 30 loại bánh ,Quân mang đến Hoàng trăng tròn cái bánh .Mẹ mang lại Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân sót lại …… cái bánh.

6,90 – trăng tròn – 30 = …… + 60 – 40

7, sau thời điểm An mang lại Bình 5 viên bi.Bình mang lại Cường 3 viên bi rồi Cường lại cho An

2 viên bi thì mỗi bạn đều phải sở hữu 15 viên bi. Hỏi lúc đầu An gồm bao nhiêu viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, hiện thời tuổi của hai đồng đội cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 bạn bè cộng lại là bao nhiêu? ……

10, mang lại 3 số khác nhau,các số đó đều là số chẵn chục bao gồm 2 chữ số cùng đem 3 số đó cộng lại thì bởi 70.Tìm số lớn số 1 trong 3 số đó.

Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài Tập Luyện Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi (Lớp 1, Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 1

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt chướng ngại vật.

1,Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số nhưng 2 chữ số của từng số đó giống nhau?…….. .

2,Số lớn nhất có 2 chữ số cơ mà 2 chữ số của số đó cộng lại bởi 9?……

3,Hỏi cùng với 4 chữ số 1,3,5,7 em viết được bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số nhỏ tuổi hơn 52?……

4,Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số gồm 2 chữ số khác nhau mà 2 chữ số của từng số đó cộng với nhau bởi 6?……..

5,Hỏi cùng với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số không giống nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bởi nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – 20 + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – đôi mươi -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, Số tất cả 2 chữ số bé bỏng nhất nhưng mà 2 chữ số của số đó trừ cho nhau bằng 0 ?……

2, Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số tất cả 2 chữ số bé dại hơn 68?…….. .

3, kiếm tìm số gồm 2 chữ số cơ mà 2 chữ số của số đó cộng lại thì bởi 6 còn 2 số kia trừ lẫn nhau thì bằng 0?…..

4, Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 2 chữ số lớn hơn 65?……..

5, Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số gồm 2 chữ số mà các số đó đều phải có chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi tìm kho báu

1,An gồm 65 bé tem.An mang đến Hòa với Bình mỗi các bạn 10 con tem.Hỏi An còn lại bao nhiêu con tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho thấy thêm có từng nào số tất cả 2 chữ số khác nhau bé dại hơn 35?…….

4, Bình hỏi Minh trong năm này chị bao nhiêu tuổi?Minh đáp tuổi mình nhiều hơn 15 tuổi nhưng thấp hơn 17 tuổi .Mình nhát chị bản thân 3 tuổi.Hỏi chị của khách hàng Minh năm nay bao nhiêu tuổi.?…….

5,Hãy cho biết thêm có từng nào số có 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số đó hơn nhau 1 đơn vị?…….

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – 20 – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc xoàn tài bố Điền số thích hợp vào khu vực ……

1,Một miếng vải nhiều năm 84 m,Lan cắt vứt đi 23 m.Hỏi miếng vải còn sót lại dài từng nào cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số thích hợp điền vào nơi …. Là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính có kết quả bằng 78 trong những phép tính dưới đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, trong năm này tuổi của 2 đồng đội cộng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 năm kia tuổi của 2 bạn bè cộng lại là bao nhiêu tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn nhất có 2 chữ số cơ mà 2 chữ số của số đó to hơn nhau 2 đơn vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình thấp hơn Hòa 4 tuổi,Nga hơn Bình 3 tuổi.Hỏi các bạn Nga từng nào tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho biết thêm từ 15 mang lại 19 bao gồm bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho thấy có từng nào số lớn hơn 25 và nhỏ dại hơn 48.

(A.22, B. 29, C. 20, D. 31)

9,Tất cả những số có 2 chữ số không giống nhau viết được từ các chữ số 0,1,3 cùng lại cùng nhau được hiệu quả là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình bên tất cả …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 13

Bài 1: sắp đến xếp các giá trị theo máy tự tăng dần.

*

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: Khi lấy một trong những trừ đi số tức thì trước của số kia thì được công dụng bằng bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số lớn hơn 8 nhưng nhỏ dại hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền vết >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.4: từ một đến 11 có bao nhiêu khoảng tầm cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền lốt (>, , ; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: Chọn câu trả lời đúng trong những đáp án sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn lời giải đúng trong những đáp án sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn lời giải đúng trong số đáp án sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn câu trả lời đúng trong số đáp án sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn đáp án đúng trong những đáp án sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn lời giải đúng trong những đáp án sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn giải đáp đúng trong các đáp án sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: sắp tới xếp những giá trị theo lắp thêm tự tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào khu vực chấm nhé!

Câu 2.1: …cm + 30cm = 10cm + 20cm + 10cm

Câu 1.2: cho các số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số nhỏ xíu nhất trong những số đã chỉ ra rằng số nào?

Câu 2.3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ……………

*

Câu 2.4: An gồm 50 viên bi. An mang lại Tùng 40 viên. Hỏi An còn từng nào viên bi?

Câu 2.5: Tìm một vài tròn chục, biết khi cộng số đó với 30 thì được kết quả nhỏ hơn 70 nhưng bự hơn công dụng của phép cùng 30 với 20.

Câu 2.6: tra cứu một số, biết số đó cộng với 10 rồi trừ đi 20, rồi lại cộng với 60 thì bởi 90.

Câu 2.7: An tất cả 40 quyển vở. Bình có 20 quyển vở. Hỏi cả đôi bạn trẻ có từng nào quyển vở?

Câu 2.8: Từ đôi mươi đến 60 có bao nhiêu số tròn chục?

Câu 2.9: ngăn trên tất cả 60 quyển sách, phòng dưới có 40 quyển sách. Hỏi cần chuyển bao nhiêu quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới nhằm hai ngăn tất cả số quyển sách bởi nhau?

Câu 2.10: Số ngay tức thì trước của số lớn số 1 có một chữ số cùng với số bé nhất có hai chữ số bởi bao nhiêu?

Bài 3: Đi tìm kiếm kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục tức tốc sau của số 30 cùng với 40 bằng bao nhiêu?

Câu 3.2: Số nào cùng với 30 thì bởi 70?

Câu 3.3: Lớp 1A bao gồm 40 học sinh, lớp 1B tất cả 30 học sinh, lớp 1C có trăng tròn học sinh. Hỏi cả bố lớp có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Câu 3.4: Số nào cùng với trăng tròn rồi cộng với 30 thì bởi 90?

Câu 3.5: Tuấn nghĩ ra một số, hiểu được số đó cộng với 2 rồi trừ đi 3 thì bằng 14. Hỏi Tuấn suy nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 80cm – 60cm + 60cm = 50cm + …….cm.

Câu 1.2: Điền số thích hợp vào nơi chấm: 70cm – 50cm + 20cm = 30cm + …….cm.

Câu 1.3: Điền dấu >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: cho các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được toàn bộ bao nhiêu số tròn chục không lớn hơn 80?

Câu 3.8: bao gồm bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng mỗi số đều phải sở hữu chữ số 0?

Câu 3.9: hiện tại nay, bé 5 tuổi, chị em hơn con 30 tuổi, bố hơn người mẹ 10 tuổi. Hỏi bố hơn con từng nào tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một số, biết rằng số đó cùng với 40 rồi trừ đi 20, rồi thêm vào đó 50 thì bằng 80. Hỏi Thơm nghĩ về ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Số bé bỏng nhất trong số số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan tất cả 19 quyển vở. Lan cho Hoa với Bình mỗi bạn 4 quyển vở. Vậy Lan còn sót lại …… quyển vở.

Câu 1.3: Điền số tương thích vào chỗ chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm hai chữ số mà lại hai chữ số của mỗi số này đều giống nhau.

Câu 1.5: Có tất cả bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng hai chữ số của mỗi số đó cùng lại với nhau thì bởi 8?

Bài 2: Cóc quà tài ba

Câu 2.1: trong số số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Tất cả ….. Số tất cả hai chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30cm – 20cm + 8cm = ……

a. 10cm b. 18cm c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số tương thích điền vào chỗ chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số tương thích điền vào khu vực chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A tất cả 20 học viên nam cùng 10 học viên nữ. Lớp 1B có 10 học sinh nam với 20 học sinh nữ. Như vậy, cả hai lớp tất cả số học sinh là ……. Học sinh.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: bao gồm bao nhiêu số to hơn 12 và bé dại hơn 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số thích hợp điền vào nơi chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: từ bỏ 9 cho 19 bao gồm …… chữ số 1.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: cho những chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được toàn bộ bao nhiêu số tất cả hai chữ số từ các chữ số đã cho.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào khu vực …. Nhé!

Câu 3.1: cho những số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Tìm kiếm số nhỏ tuổi nhất trong số số vẫn cho.

Câu 3.2: search một số, biết số đó cộng với 6 rồi trừ đi 5 thì bằng 12.

Câu 3.3: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: cho những chữ số:1; 7; 8. Viết số bé nhỏ nhất tất cả hai chữ số từ các số sẽ cho.

Câu 3.7: cho những chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số bé dại nhất gồm hai chữ số không giống nhau được chế tác bởi những chữ số sẽ cho.

Câu 3.8: có bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng mà mỗi số đều phải sở hữu chữ số 0?

Hãy điền vết >; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi search kho báu

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: cho các số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số bé nhất trong số số đã cho là số nào?

Câu 1.3: kiếm tìm số nhỏ nhắn nhất bao gồm hai chữ số, biết nhị chữ số của số đó trừ cho nhau bằng 1.

Câu 1.4: search số nhỏ xíu nhất tất cả hai chữ số, biết hai chữ số của số kia trừ lẫn nhau thì bằng 5.

Câu 1.5: Hãy mang đến biêt có tất cả bao nhiêu số gồm hai chữ số, biết hai chữ số của số đó cùng lại với nhau thì bằng 9.

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào chỗ …. Nhé!

Câu 2.1: Tuấn có tác dụng được đôi mươi bài toán, Nhung làm cho được 10 bài xích toán, Hạnh có tác dụng được 10 bài xích toán. Hỏi cả ba bạn làm cho được bao nhiêu bài bác toán?

Câu 2.2: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số tương thích vào vị trí chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số thích hợp điền vào khu vực chấm là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: bao gồm bao nhiêu số bao gồm hai chữ số to hơn 12 và nhỏ hơn 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: trường đoản cú 6 cho 16 gồm ……. Chữ số.

Xem thêm: Các Nhà Trí Thức Nổi Tiếng Việt Nam Chân Chính, Nhà Trí Thức Uyên Bác, Tài Hoa

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam tất cả 19 viên bi. Nam đến Thành và Long mỗi chúng ta 4 viên bi. Như vậy hôm nay Nam gồm ….. Viên bi.