They arrived home ten minutes

     

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài bác tập chia động từ giờ anh lớp 7. Hãy quan sát và theo dõi nhé.

Bạn đang xem: They arrived home ten minutes

Xem clip của KISS English để vậy thuộc lòng 12 thì trong giờ anh tại đây nhé.


Việc thực hiện thuần thục các thì trong tiếng Anh là nền tảng gốc rễ cơ bạn dạng nhưng cũng vô cùng đặc biệt quan trọng đối với học tập viên cũng tương tự người thực hiện tiếng Anh. Trong nội dung bài viết hôm nay, KISS English sẽ chia sẻ cho chúng ta những bài xích tập chia động từ tiếng anh lớp 7 nhằm rèn luyện.


Bài Tập chia Động Từ giờ đồng hồ Anh Lớp 7 Trắc Nghiệm

*
*
*
Bài Tập chia Động Từ giờ Anh Lớp 7 Thì quá Khứ Đơn

Chia cồn từ vào ngoặc thời vượt khứ đơn:

1. The seafood (be)………… very delicious.

2. Hoa (get)………… a letter from her pen pal Tim yesterday.

3. I (go)…………. To the movie last week.

4. They didn’t (buy)…………. That house.

5. Liz (travel)…………. To Ha Noi from Nha Trang two days ago.

6. She (make)…………. A xanh dress on her birthday.

7. Mr. Robinson (buy)…………. Liz a cap

8. He (take)…………. His children khổng lồ the zoo last Sunday

Viết câu phụ thuộc vào từ cho sẵn, sử dụng thời thừa khứ đơn:

1. The children / be very happy in their trip to Nha Trang.

…………………………………………………….

2. She / buy a lot of souvenirs / last summer vacation .

…………………………………………………

3. My mother / give me a yellow cap .

……………………………………………………

4. I / speak to lớn her about my vacation .

……………………………………………………

5. Mr. Quang đãng / teach mathematics for many years .

……………………………………………………

6. I / see you at the tiệc nhỏ / last night .

……………………………………………………

7. They / live here / two years ago .

……………………………………………………

8. Nga / be late for school / yesterday morning .

……………………………………………………

9. They/ arrive at the airrpot/ at eight o’clock this morning

……………………………………………………

10. Minh/ put the cake on the table

……………………………………………………

Đổi những câu sau sang bao phủ định cùng nghi vấn:

1. My father decorated the Christmas tree.

………………………………………………….

2. She bought a new dress yesterday.

………………………………………………….

3. They were late for school.

………………………………………………….

4. Mr. Tam took his children to the museum last Sunday.

………………………………………………….

5. Hoa made a cushion for her armchair.

………………………………………………….

Xem thêm: Trò Chơi Cảm Giác Mạnh Tiếng Anh Là Gì, Amusement Ride, Trò Chơi Cảm Giác Mạnh

6. They painted their house yellow.

………………………………………………….

7. This dress was fit.

………………………………………………….

8. I saw her two days ago.

………………………………………………….

Đặt thắc mắc bằng từ mang lại sẵn:

a. Her mother gave her a xanh dress. (What)

………………………………………………….

b. I went to lớn Nha Trang last summer vacation. (When)

………………………………………………….

c. Mrs. Robinson put the poster on the wall. (Where)

………………………………………………….

d. The dress looked very nice. (How)

………………………………………………….

e. We arrived home at 7.30 yesterday. (What time)

………………………………………………….

f. Tía spoke about his last summer vacation. (Who)

………………………………………………….

g. He taught English at a high school? (What)

………………………………………………….

h. They saw her three months ago. (When)

………………………………………………….

Use the Past khung of the verbs:

1. Yesterday, I (go)______ to lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins to find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), “No, my secretary forgets lớn make them.”

6. The waitress (tell)______ us lớn come back in two hours.

7. My client & I slowly (walk) ______ back khổng lồ the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

11. I (not go) ______ to lớn school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? – I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 & (have) ______ breakfast at 6.30.

Xem thêm: Kịch Bản Lời Dẫn Chương Trình 20/11 Hay Và Ý Nghĩa Nhất, Dẫn Chương Trình 20/11 Hót Nhất

Lời Kết

Trên đó là tất cả những bài bác tập phân tách động từ giờ anh lớp 7 mà KISS English muốn mang lại cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này phù hợp và có ích với bạn. Chúc chúng ta có 1 trong các buổi học vui vẻ cùng hiệu quả.