Tập hợp các chữ số của số 2010

     
Excel mang lại cameraminhtan.vn 365Excel cho cameraminhtan.vn 365 dành riêng cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel năm 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, để đếm số lượng ô đáp ứng nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm tần số một thành phố nhất định xuất hiện thêm trong list khách hàng.Bạn sẽ xem: Tập hợp những chữ số của số 2010 là

Trong biểu mẫu đơn giản dễ dàng nhất, COUNTIF mang lại biết:

=COUNTIF(Bạn ao ước tìm làm việc đâu?, bạn có nhu cầu tìm cực hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.Bạn đã xem: Tập hợp những chữ số của số 2010

Tìm hiểu phương pháp chọn phạm vi vào một trang tính.

Bạn đang xem: Tập hợp các chữ số của số 2010

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng một số như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chuẩn duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng những tiêu chí.

Ví dụ

Để dùng những ví dụ này vào Excel, hãy sao chép dữ liệu trong bảng dưới rồi dính vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô chứa đào (giá trị trong A4) trong số ô tự A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo (giá trị vào A2) cùng cam (giá trị trong A3) trong những ô từ bỏ A2 tới A5. Công dụng là 3. Công thức này thực hiện COUNTIF hai lần để xác minh nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với cùng một biểu thức. Chúng ta có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu cùng (&) sáp nhập toán tử so sánh khác với () và cực hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Hiệu quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vụ việc Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai đối với chuỗi dài.

Không trả về kết quả khi bạn ý muốn đợi bao gồm kết quả.

Xem thêm: Quá Trình Phát Triển Của Cây Đậu Đen, Cách Trồng Đậu Đen Siêu Đơn Giản

Đảm bảo có ghi đối số criteria trong vệt ngoặc.

Công thức COUNTIF chạm mặt lỗi #VALUE! lúc tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức bao gồm chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi trong một sổ làm việc đóng và các ô được tính toán. Để bản lĩnh này hoạt động, sổ thao tác làm việc khác yêu cầu được mở.

Những cách thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không tách biệt chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) với dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp với một cam kết tự đơn nhất bất kỳ. Một dấu sao khớp với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vệt chấm hỏi hay vết sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đang tìm gần như trường hợp tất cả "táo" với chữ cái cuối cùng rất có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy đảm bảo an toàn dữ liệu ko chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất dấu trích dẫn thẳng cùng cong hoặc cam kết tự ko in ra. Một trong những trường phù hợp này, COUNTIF hoàn toàn có thể trả về quý hiếm không mong muốn muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, sử dụng phạm vi bao gồm tên

COUNTIF cung cấp các phạm vi gồm têntrong cách làm (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa trái ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi có tên có thể phía bên trong trang tính hiện tại tại, một trang tính không giống trong thuộc sổ thao tác hoặc từ sổ thao tác làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát từ một sổ thao tác làm việc khác, sổ thao tác thứ hai này cũng phải được mở.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán 4 Giữa Kì 2 Lớp 4 Môn Toán Mới Nhất, Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 4 Môn Toán Mới Nhất

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể nhờ chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel, tìm kiếm sự cung ứng trongCộng đồng giải pháp hoặc khuyến cáo tính năng hay cách tân mới bên trên Excel User Voice.