Tạo nút lệnh trong access 2010

     
Access mang đến cameraminhtan.vn 365 Access 2021 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 coi thêm...Ít hơn

Bạn thực hiện nút lệnh trên biểu chủng loại Access để bước đầu một hành vi hoặc tập hợp những hành động. Ví dụ: chúng ta cũng có thể tạo nút lệnh nhằm mở một biểu chủng loại khác. Để khiến nút lệnh tiến hành một hành động, chúng ta viết một thủ tục của sự khiếu nại hoặc macro, rồi đi kèm vào nằm trong tính Khi bấm của nút lệnh. Chúng ta cũng có thể nhúng macro trực tiếp vào trực thuộc tính Khi bấm của nút lệnh. Điều này giúp chúng ta cũng có thể sao chép nút lệnh vào các biểu mẫu mã khác nhưng không làm cho mất chức năng của nút.

Bạn đang xem: Tạo nút lệnh trong access 2010

Bạn ao ước làm gì?

Thêm nút lệnh vào biểu mẫu bởi trình hướng dẫn

Bằng cách sử dụng Trình lí giải nút lệnh, bạn cũng có thể nhanh chóng chế tạo nút lệnh tiến hành nhiều tác vụ, ví dụ như đóng biểu mẫu, mở báo cáo, tìm bản ghi hoặc chạy macro.

Bấm chuột đề xuất vào biểu chủng loại trong chống dẫn hướng, rồi bấm chuột Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

Trên tab Thiết kế, trong đội Điều khiển, bảo đảm an toàn chọn mục Sử dụng trình trả lời điều khiển

*
.

*

Trên tab Thiết kế, trong đội Điều khiển, nhấp chuột Nút.

Trong lưới thiết kế, nhấn vào vị trí bạn muốn chèn nút lệnh.

Trình giải đáp nút lệnh sẽ bắt đầu.

Làm theo những hướng dẫn trong trình phía dẫn. Ở trang cuối, click chuột Kết thúc.

Trình hướng dẫn sẽ khởi tạo nút lệnh với nhúng macro vào ở trong tính Khi bấm của nút. Macro chứa các hành vi thực hiện tại tác vụ các bạn đã chọn trong trình hướng dẫn.

Xem hoặc chỉnh sửa macro được nhúng vào nút lệnh

Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào phải vào biểu mẫu có chứa nút lệnh, rồi bấm vào Dạng coi thiết kế hoặc Dạng xem ba trí

*
trên thực đơn lối tắt.

Bấm vào nút lệnh để chọn nút lệnh đó, rồi thừa nhận F4 để hiển thị trang nằm trong tính.

Trên tab Sự kiện của trang thuộc tính, sẽ tiến hành hiển thị trong vỏ hộp thuộc tính Khi bấm. Nhấn vào vị trí ngẫu nhiên trong hộp thuộc tính, rồi bấm vào sinh hoạt bên nên của hộp.

Bộ dựng macro được hiển thị, hiển thị hành vi hoặc các hành vi tạo buộc phải macro được nhúng.

Đầu trang

Tạo một nút bằng cách kéo macro vào biểu mẫu

Nếu bạn đã tạo và lưu lại macro, chúng ta có thể dễ dàng sinh sản nút lệnh đã chạy macro bằng cách kéo macro từ phòng dẫn đào bới một biểu mẫu mã đang mở vào dạng xem Thiết kế.

Mở biểu mẫu trong dạng xem thi công bằng cách nhấn vào phải vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, rồi bấm chuột Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

Trong phòng dẫn hướng, định vị macro mà bạn muốn nút lệnh mới chạy, rồi kéo macro vào biểu mẫu.

Access tự động tạo nút lệnh và áp dụng tên macro làm chú giải của nút. Access cũng biến thành chèn thương hiệu macro vào thuộc tính Khi bấm của nút lệnh nhằm macro chạy lúc bạn nhấn vào nút. Access áp dụng tên chung cho nút, bởi vậy bạn nên nhập tên có ý nghĩa sâu sắc hơn vào ở trong tính Tên của nút. Để hiển thị bảng ở trong tính của nút lệnh trong những khi biểu chủng loại đang mở trong dạng xem Thiết kế, hãy bấm vào nút, rồi thừa nhận F4.

Để hiểu biết thêm thông tin về kiểu cách tạo macro, xem nội dung bài viết Tạo macro giao diện fan dùng.

Đầu trang

Tạo nút lệnh nhưng không áp dụng trình hướng dẫn

Bạn rất có thể tạo nút lệnh nhưng mà không sử dụng Trình trả lời nút lệnh. Quy trình này tương quan đến việc đặt nút trên biểu mẫu, rồi cấu hình thiết lập một vài ở trong tính.

Bấm chuột phải vào biểu chủng loại trong phòng dẫn hướng, rồi click chuột Dạng xem thiết kế trên thực đơn lối tắt.

Trên tab Thiết kế, trong team Điều khiển, bảo đảm không lựa chọn mục Sử dụng trình giải đáp điều khiển.

*

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Điều khiển, nhấn vào Nút.

Bấm vào địa chỉ trên biểu chủng loại mà bạn muốn đặt nút lệnh.

Access để nút lệnh lên biểu mẫu.

Vì tùy lựa chọn Sử dụng trình khuyên bảo điều khiển không được chọn nên Access không triển khai thêm bất cứ hành động xử lý nào. Ví như Trình gợi ý nút lệnh bước đầu khi bạn đặt nút lệnh bên trên biểu mẫu, bạn có thể bấm vào Hủy bỏ vào trình hướng dẫn.

Với nút lệnh đang chọn, dìm F4 nhằm hiển thị trang ở trong tính.

Bấm vào tab Tất cả để hiển thị tất cả các nằm trong tính của nút lệnh.

Đặt ở trong tính để chấm dứt thiết kế nút lệnh, như minh họa trong bảng sau đây.

Thuộc tính

Mô tả

Tên

Theo mặc định, Access vẫn đặt tên đến nút lệnh mới là Lệnh, kế tiếp là một số; ví dụ: Lệnh_34. Tuy nhiên không đề nghị nhưng bạn nên đổi tên này thành một tên phản nghịch ánh tác dụng của nút (ví dụ: cmd_Báo_cáo_doanh_số hoặc Nút_đóng_biểu_mẫu). Điều này để giúp đỡ bạn sau này, nếu khách hàng cần tham chiếu đến nút vào một giấy tờ thủ tục của sự kiện hoặc macro.

Chú thích

Nhập nhãn bạn muốn hiển thị trên nút lệnh. Ví dụ: Báo cáo doanh số hoặc Đóng biểu mẫu.


Khi bấm

Sử dụng trực thuộc tính này để xác định những điều xảy ra khi bấm nút lệnh. Để đặt thuộc tính, hãy click chuột hộp thuộc tính, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

Để khiến nút lệnh chạy macro hiện đang lưu, hãy bấm vào mũi tên thả xuống, rồi bấm vào tên macro.

Để khiến nút lệnh chạy một hàm hiện đã tích hợp hoặc hàm VBA, hãy nhập dấu bằng (=) theo sau là tên gọi hàm; ví dụ: =MsgBox("Xin chào các bạn") hoặc =MyFunction(tham đối).

Để sinh sản một biểu thức, hãy nhấp chuột , rồi click chuột Bộ sinh sản biểu thức.

Để bước đầu xây dựng giấy tờ thủ tục của sự kiện thực hiện mã Visual Basic for Applications (VBA), hãy bấm chuột , rồi bấm chuột Trình sản xuất mã. Để sản xuất một macro nhúng mới có chứa các hành vi mà bạn có nhu cầu nút lệnh thực hiện, click chuột , rồi bấm vào Bộ dựng macro.


Lưu ý: Cơ sở tài liệu Access bao gồm chứa mã VBA phải được cấp cho trạng thái an toàn và đáng tin cậy trước khi rất có thể chạy mã.


Để được hỗ trợ với những thuộc tính không giống không được đề cập ở đây, hãy đặt nhỏ trỏ trong vỏ hộp thuộc tính, rồi thừa nhận F1.

Đầu trang

Tùy chỉnh nút lệnh

Access đưa ra nhiều phương pháp để tùy chỉnh nút lệnh, vị vậy bạn cũng có thể có đồ họa và chức năng mà mình thích trên biểu chủng loại của bạn. Ví dụ: bạn cũng có thể tạo một hàng những nút lệnh theo cách thu xếp dạng bảng hoặc xếp chồng hay chúng ta cũng có thể làm đến nút lệnh lộ diện nhiều hơn như các khôn cùng kết nối.

Bấm chuột đề nghị vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, rồi bấm chuột Dạng coi thiết kế .

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Tạo sắp xếp các nút lệnh theo chiều ngang (dạng bảng) hoặc theo chiều dọc củ (xếp chồng)

Bạn hoàn toàn có thể thêm nút lệnh vào bố trí dạng bảng hoặc xếp ông chồng để chế tạo ra một sản phẩm hoặc cột những nút được căn chỉnh chính xác. Sau đó, bạn cũng có thể đặt lại vị trí những nút dưới dạng một nhóm, góp sửa thay đổi biểu mẫu thuận lợi hơn. Bạn có thể áp dụng những kiểu format cho toàn thể hàng hoặc cột nút lệnh và một lúc và bạn cũng có thể phân tách bóc các nút bằng phương pháp sử dụng con đường lưới.

Xem thêm: Ruột Người Ta Dài Bao Nhiêu Mét, Ruột Người Dài Bao Nhiêu

Bấm con chuột phải vào một trong các nút lệnh mà bạn có nhu cầu thêm vào cha trí, rồi trỏ mang đến Bố trí trên thực đơn lối tắt.

Bấm vào Dạng bảng

*
để bước đầu một hàng các nút theo hướng ngang hoặc nhấn vào Xếp chồng
*
để tạo nên một cột những nút theo hướng dọc.

Access sẽ vẽ đường viền xung quanh nút lệnh để cho biết bố trí. Từng nút sẽ tiến hành kèm theo một nhãn mà các bạn không thể xóa — mặc dù nhiên, chúng ta có thể thu nhỏ nhãn thành một kích thước rất bé dại nếu nhãn không bắt buộc thiết.

Hình minh họa tiếp sau đây hiển thị nút lệnh cùng nhãn kết hợp của nút lệnh trong sắp xếp dạng bảng. để ý cách nhãn phía trong mục cao hơn tiếp theo — điều này sẽ giữ lại được cho các nhãn không bị lặp lại trong từng bản ghi đưa ra tiết.

*

Hình minh họa dưới đây hiển thị nút lệnh và nhãn kết hợp của nút lệnh trong sắp xếp xếp chồng. Trong bố trí xếp chồng, nhãn với nút luôn ở trong cùng một mục.

*

Thêm nút lệnh vào cha trí bằng phương pháp kéo nút lệnh vào quanh vùng bố trí. Khi chúng ta kéo nút lệnh qua khu vực bố trí, Access đang vẽ một thanh chèn ngang (dành cho sắp xếp dạng bảng) hoặc thanh chèn dọc (dành cho sắp xếp xếp chồng) để cho biết thêm vị trí đặt nút lệnh khi bạn nhả nút chuột.

*

Khi bạn nhả nút chuột, tinh chỉnh sẽ có thêm vào tía trí.

*

Di chuyển nút lệnh lên một mục hoặc xuống một mục trong bố trí dạng bảng Nếu bạn có nhu cầu giữ nút lệnh trong bố trí dạng bảng dẫu vậy lại muốn dịch rời nút lệnh mang lại một mục không giống trong biểu chủng loại (ví dụ: từ bỏ mục cụ thể đến mục Đầu trang của biểu mẫu), thực hiện các thao tác sau đây:

Chọn nút lệnh.

Bấm vào mục Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống bên trên tab Sắp xếp.

Nút lệnh sẽ dịch chuyển lên hoặc xuống mục tiếp sau nhưng vẫn ở trong sắp xếp dạng bảng. Nếu đã gồm một điều khiển tại vị trí nhưng mà bạn dịch chuyển điều khiển này tới, hai điều khiển sẽ thảo luận vị trí.


Di chuyển toàn bộ bố trí nút lệnh

Bấm vào nút lệnh ngẫu nhiên trong bố trí.

Một cỗ chọn bố trí sẽ lộ diện ở góc trên phía bên trái của ba trí.

Kéo cỗ chọn bố trí để di chuyển bố trí đến địa điểm mới.

Thêm mặt đường lưới vào sắp xếp nút lệnh

Chọn nút lệnh bất kỳ trong tía trí.

Bấm vào lệnh Đường lưới bên trên tab Sắp xếp, rồi nhấp chuột kiểu con đường lưới các bạn muốn.

Làm mang đến nút lệnh trở bắt buộc trong suốt

Bằng cách tạo nên nút lệnh trở đề xuất trong suốt, bạn có thể đặt nút lệnh vào bất kể đối tượng như thế nào trên biểu mẫu của chúng ta và cung cấp cho đối tượng người sử dụng đó chức năng của nút lệnh. Ví dụ: chúng ta có một hình hình ảnh mà bạn muốn chia thành các khu vực riêng biệt, rất có thể bấm vào, mỗi khu vực sẽ bắt đầu một macro không giống nhau. Chúng ta có thể thực hiện tại điều này bằng cách đặt nhiều nút lệnh trong suốt ở bên trên cùng của hình ảnh.

Bấm vào nút lệnh bạn có nhu cầu làm đến trong suốt, rồi dấn F4 để hiển thị bảng nằm trong tính của nút lệnh.

Trên tab Định dạng của trang nằm trong tính, bấm vào hộp nằm trong tính Trong suốt.

Chọn trong danh sách thả xuống.

Bạn vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy viền phía ngoài nút lệnh vào dạng xem Thiết kế, mặc dù nút này ẩn trong dạng xem Biểu mẫu.


Lưu ý: Việc đặt thuộc tính Trong suốt của nút lệnh thành sẽ không giống như việc đặt thuộc tính Hiển thị của nút lệnh thành Không. Cả hai làm việc đều ẩn nút lệnh nhưng câu hỏi đặt trực thuộc tính Trong suốt thành sẽ có tác dụng nút được kích hoạt. Vấn đề đặt thuộc tính Hiển thị thành Không sẽ loại bỏ hóa nút.


Làm đến nút lệnh mở ra dưới dạng một hết sức kết nối

Nếu muốn, chúng ta cũng có thể ẩn nút lệnh dẫu vậy để chú thích hiển thị. Công dụng là một trong những nội dung tất cả dạng như nhãn tuy thế có chức năng là nút lệnh. Bạn cũng có thể gạch bên dưới văn phiên bản trong chú giải và biến đổi màu để xuất hiện dưới dạng một siêu kết nối.

Bấm vào nút lệnh để chọn nút lệnh đó, rồi thừa nhận F4 nhằm hiển thị trang thuộc tính.

Trên tab Định dạng của trang nằm trong tính, bấm vào hộp thuộc tính Kiểu nền.

Trong list thả xuống, chọn Trong suốt.

Nội dung của nút lệnh bị ẩn nhưng chú giải của nút lệnh vẫn hiển thị.

Để gạch bên dưới hoặc biến hóa màu của văn bạn dạng trong chú thích, hãy sử dụng những công rứa trong team Phông chữ bên trên tab Thiết kế.

*

Tạo nút hủy bỏ

Bấm vào nút lệnh, rồi dìm F4 để mở trang thuộc tính.

Trong hộp thuộc tính Hủy bỏ, nhấp chuột .

Khi ở trong tính Hủy bỏ của nút lệnh được đặt thành và biểu chủng loại là biểu mẫu mã hiện hoạt, fan dùng có thể chọn nút lệnh bởi cách nhấp chuột nút lệnh đó, thừa nhận phím ESC hoặc dìm ENTER khi nút lệnh gồm tiêu điểm. Khi thuộc tính Hủy bỏ được để thành cho một nút lệnh bất kỳ, trực thuộc tính kia được tự động hóa đặt thành Không cho tất cả các nút lệnh không giống trên biểu mẫu.

Để khiến nút Hủy bỏ hủy bỏ toàn bộ các hành động đã ra mắt trong một biểu chủng loại hoặc vỏ hộp thoại, bạn cần viết một thủ tục của sự kiện hoặc macro, rồi đi cùng vào trực thuộc tính Khi bấm của nút.


Lưu ý: Đối với một biểu mẫu có thể chấp nhận được các thao tác làm việc không thể khôi phục công dụng (chẳng hạn như thao tác làm việc xóa), bạn nên đặt nút Hủy vứt làm nút lệnh mang định của biểu mẫu. Để thực hiện điều này, hãy đặt cả trực thuộc tính Hủy bỏ và thuộc tính Mặc định thành .


Hiển thị ảnh trên nút lệnh Trong hộp thuộc tính Ảnh của nút lệnh, nhập đường dẫn và thương hiệu tệp đến tệp ảnh (chẳng hạn như tệp .bmp, .ico hoặc .dib). Nếu như bạn không chắc chắn là về băng thông hoặc tên tệp, bấm vào để mở Trình tạo nên ảnh.

*

Bấm vào Duyệt để tìm ảnh bạn mong muốn sử dụng hoặc nhấp chuột một vào các hình ảnh trong danh sách Ảnh sẵn dùng giúp xem trước các ảnh được tạo chuyên nghiệp mà chúng ta cũng có thể sử dụng. Nếu như khách hàng đã search thấy hình ảnh mình muốn, bấm vào OK thêm ảnh vào nút lệnh.

Theo mang định, Access sẽ đặt ở trong tính Loại ảnh thành Đã nhúng. Khi chúng ta gán giao diện cho thuộc tính Ảnh của nút lệnh, vấn đề sử dụng setup này sẽ tạo nên ra một phiên bản sao của ảnh và tàng trữ trong tệp cơ sở tài liệu Access. Mọi đổi khác tiếp theo cho hình ảnh gốc sẽ không được phản ánh trong nút lệnh. Để chế tạo ra một link tới hình ảnh gốc nhằm mọi chuyển đổi cho hình ảnh sẽ được phản ánh trong nút lệnh, hãy đổi khác thuộc tính Loại ảnh thành Được liên kết. Các bạn phải giữ tệp hình ảnh gốc ở vị trí ban đầu. Nếu như bạn dịch chuyển hoặc thay tên tệp ảnh, Access sẽ hiện thông báo lỗi khi chúng ta mở cơ sở tài liệu và nút lệnh đã hiển thị ghi chú thay vày ảnh.

Hiển thị cả ảnh và ghi chú trên nút lệnh

Bạn rất có thể hiển thị cả ghi chú và hình ảnh trên một nút lệnh. Sử dụng các bước sau:

Thêm hình ảnh vào nút lệnh bằng phương pháp sử dụng các bước được phác thảo trước đó trong mục này.

Chọn nút lệnh. Giả dụ bảng trực thuộc tính chưa được hiển thị, dấn F4 để hiển thị.

Trên tab Định dạng của trang thuộc tính, nhập chú thích bạn muốn vào hộp thuộc tính Chú thích.

Xem thêm: Giáo Án Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (Cả Năm)

Bấm vào mũi tên thả xuống trong vỏ hộp thuộc tính Sắp xếp chú giải ảnh, rồi chọn phương pháp sắp xếp các bạn muốn. Ví dụ: nhằm hiển thị chú thích bên dưới ảnh, hãy chọn Dưới cùng. Để hiển thị ghi chú ở bên cần ảnh, lựa chọn Phải. Để thực hiện sắp xếp phụ thuộc vào vào ngôn ngữ hệ thống, nên chọn Chung. Bằng cách sử dụng thiết lập này, chú giải sẽ mở ra ở bên phải đối với các ngữ điệu đọc từ trái sang phải và ghi chú sẽ xuất hiện thêm ở bên trái so với các ngôn ngữ đọc từ nên sang trái.