TAKE FOR GRANTED NGHĨA LÀ GÌ

     
*

Giải ưng ý nghĩa của cụm từ "Take for granted"

- Take for granted được gọi theo nghĩa là luôn cho điều gì đấy là đúng, mang lại đó là sự việc hiển nhiên mà lại không khi nào hoài nghi, ngờ tới. 

- Take for granted còn được biết đến với nghĩa là không biết quý trọng, xem nhẹ, xem thường ai đó như: trong không ít trường hợp, khi chúng ta coi một người các bạn là trung thành, là xuất sắc và sẵn sàng giúp bạn khi yêu cầu nhưng trái lại họ lại không vồ cập gì thì đó chính là take for granted. Ngoài ra Take for granted hoàn toàn có thể sử dụng để chỉ quan hệ giữa bạn và một người các bạn tốt, mặc dù thế bạn lại thờ ơ với không quan tâm họ, trong khi đó đáng lẽ các bạn phải thân mật nhất.

Bạn đang xem: Take for granted nghĩa là gì

- Take for granted không chỉ là được sử dụng để chỉ tín đồ mà còn được chỉ vật hay như là một thứ gì đó, khi ấy ta sử dụng take something for granted.

Ví dụ:


- He seemed lớn take it for granted that I would go with him to London. 

Anh ấy dường như hiển nhiên nhận định rằng tôi đang đi London cùng với anh ấy.

- Nga was such a good friend but I took her for granted 

Nga là 1 trong những người bạn tốt nhưng tôi lại do dự trân trọng cô ấy

- I should have never taken History for granted 

Tôi không nên coi thường định kỳ sử.

- I just took it for granted that he"d always be around.

Tôi luôn luôn coi đó là vấn đề hiển nhiên rằng anh ấy luôn luôn ở mặt cạnh.

- She seemed lớn take it for granted that I would go with her to New York.

Cô ấy có vẻ đã coi đó là điều hiển nhiên rằng tôi tôi đang đi thành phố new york với cô ấy.

- He always takes it for granted that she loves him as everything she has.

Anh ấy luôn luôn coi đó là vấn đề hiển nhiên rằng cô ấy yêu anh ấy tựa như các gì nhưng mà cô ấy có.

Bạn xem thêm các cụm từ đi cùng với Take khác nhé:

- Take (something) up : Bắt đầu sở thích mới, nhặt lên

- Example: Sam has taken up jogging. He likes it!

- Take something in : hiểu.

- Example: It was difficult to take in all he said.

- Take off: cất cánh, vứt (mũ), cởi (quần áo), lag ra, lấy đi, cuốn đi.

Xem thêm: Dân Tộc Ta Có Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo, Tôn Sư Trọng Đạo!

- Example: The plane took off on time.

- Take something down: ghi chép lại (write down)

- Example: The students took down the lecture.

- Take something back: trả lại (trả lại vật dụng đã cài vì tại sao nào đó)

- Example: I took that book back.

- Take something over : thôn tính, giành quyền kiểm soát

- Example: His company was taken over by our rival.

- Take somebody on : tuyển dụng, thuê.

- Example: Their company took on new workmen.

- Take after (someone): giống (ai đó) (về tính cách, nước ngoài hình)

- Example: She takes after her mother everything.

- Take along: mang theo, đem theo

- Example: He takes along food and drink.

- Take aside: kéo ra một địa điểm để nói riêng

- Example: My mother had taken me aside to lớn talk about him before he went beside me.

- Take away: mang đi, lấy đi, đem đi, cất đi

- Example: This cooker is very old. Please take it away.

- Take into: đưa vào, để vào, mang vào

- Example: My teacher took me into my class on the first day I went to school.

Xem thêm: Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1

- Take out: đưa ra, chỉ ra ngoài, mang ra, rút ra; nhổ đi, xóa sạch, tẩy sạch, làm mất đi đi.