Take For Granted Nghĩa Là Gì

     
*

Giải thích nghĩa của cụm từ "Take for granted"

- Take for granted được hiểu theo nghĩa là luôn cho điều gì đó là đúng, cho đó là sự hiển nhiên mà không bao giờ hoài nghi, ngờ tới. 

- Take for granted còn được biết đến với nghĩa là không biết quý trọng, xem nhẹ, xem thường ai đó như: Trong nhiều trường hợp, khi bạn coi một người bạn là trung thành, là tốt và sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần nhưng ngược lại họ lại không quan tâm gì thì đó chính là take for granted. Bên cạnh đó Take for granted có thể sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa bạn và một người bạn tốt, thế nhưng bạn lại thờ ơ và không quan tâm họ, trong khi đó đáng lẽ bạn phải quan tâm nhất.

Bạn đang xem: Take for granted nghĩa là gì

- Take for granted không chỉ được sử dụng để chỉ người mà còn được chỉ vật hay một thứ gì đó, khi đó ta sử dụng take something for granted.

Ví dụ:


- He seemed to take it for granted that I would go with him to London. 

Anh ấy dường như hiển nhiên cho rằng tôi sẽ đi London với anh ấy.

- Nga was such a good friend but I took her for granted 

Nga là một người bạn tốt nhưng tôi lại không biết trân trọng cô ấy

- I should have never taken History for granted 

Tôi không nên coi thường lịch sử.

- I just took it for granted that he"d always be around.

Tôi luôn coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy luôn luôn ở bên cạnh.

- She seemed to take it for granted that I would go with her to New York.

Cô ấy có vẻ đã coi đó là điều hiển nhiên rằng tôi tôi sẽ đi New York với cô ấy.

- He always takes it for granted that she loves him as everything she has.

Anh ấy luôn coi đó là điều hiển nhiên rằng cô ấy yêu anh ấy như những gì mà cô ấy có.

Bạn tham khảo thêm các cụm từ đi với Take khác nhé:

- Take (something) up : Bắt đầu sở thích mới, nhặt lên

- Example: Sam has taken up jogging. He likes it!

- Take something in : hiểu.

- Example: It was difficult to take in all he said.

- Take off: cất cánh, bỏ (mũ), cởi (quần áo), giật ra, lấy đi, cuốn đi.

Xem thêm: Dân Tộc Ta Có Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo, Tôn Sư Trọng Đạo!

- Example: The plane took off on time.

- Take something down: ghi chép lại (write down)

- Example: The students took down the lecture.

- Take something back: trả lại (trả lại đồ đã mua vì lý do nào đó)

- Example: I took that book back.

- Take something over : thôn tính, giành quyền kiểm soát

- Example: His company was taken over by our rival.

- Take somebody on : tuyển dụng, thuê.

- Example: Their company took on new workmen.

- Take after (someone): giống (ai đó) (về tính cách, ngoại hình)

- Example: She takes after her mother everything.

- Take along: mang theo, đem theo

- Example: He takes along food and drink.

- Take aside: kéo ra một chỗ để nói riêng

- Example: My mother had taken me aside to talk about him before he went beside me.

- Take away: mang đi, lấy đi, đem đi, cất đi

- Example: This cooker is very old. Please take it away.

- Take into: đưa vào, để vào, đem vào

- Example: My teacher took me into my class on the first day I went to school.

Xem thêm: Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1

- Take out: đưa ra, dẫn ra ngoài, lấy ra, rút ra; nhổ đi, xóa sạch, tẩy sạch, làm mất đi.