Take for granted là gì? giải thích ý nghĩa và đưa ví dụ cho thành ngữ này

     

Take for granted là gì?

Take for granted‘: tức là xem/mặc định điều nào đấy là hiển nhiên, đúng, sẵn có là yêu cầu vậy.

Bạn đang xem: Take for granted là gì? giải thích ý nghĩa và đưa ví dụ cho thành ngữ này

*

Ví dụ:

He speaks Russian so well that I take for granted that he is a Russian.Anh ấy nói giờ đồng hồ Nga giỏi đến nấc tôi cho rằng anh ấy đương nhiên là bạn Nga.All the things that you take for granted, they just won’t be there any more.Tất cả những thứ mà các bạn cho là đương nhiên phải có thì sẽ không có ở đó.We take it for granted.Chúng tôi cho chính là chuyện đương nhiên thôi.Let’s take it for granted.Hãy xem điều này là hiển nhiên.We take our parents for granted.Chúng ta mong muốn đợi cha mẹ mình sẽ luôn ở đó khi chúng ta cần bọn họ nhưng họ không khi nào biết ơn họ.We can’t take these things for granted.Chúng ta quan yếu cho rất nhiều chuyện này là phân minh được.Most of us take life for granted.Hầu hết họ đều xem sinh sống là lẽ tất nhiên.I take it for granted you ‘ve read this book.Tôi cứ coi như là anh đang đọc cuốn sách này rồi.In this country we take freedom of speech for granted.Ở giang sơn này công ty chúng tôi coi việc thoải mái ngôn luận là chuyện đương nhiên.I never praise you because I take it for granted.Anh không bao giờ khen em bởi vì anh đến đó là vấn đề hiển nhiên.Something we take for grantednhững gì bọn họ cho là hiển nhiênA miracle we often take for granted.Một điều kỳ lạ mà họ cho la hiển nhiên.The standard telephone service is something we take for granted in today’s modern world.Dịch vụ điện thoại chuẩn là món tiến thưởng mà bọn họ nhận được trong buôn bản hội hiện đại ngày nay.The Internet, advanced software applications, speech recognition, advances in telecommunications and the many services that we take for granted all are made feasible only because the performance of microchips has increased over time.Internet, các ứng dụng ứng dụng tiên tiến, technology nhận dạng giọng nói, những tân tiến trong lĩnh vực viễn thông với nhiều hệ thống dịch vụ mà bọn họ nắm rước để được cho phép tất cả rất nhiều thứ được tạo nên chỉ mang lại khả thi vày là cũng chính vì hiệu năng của những vi mạch xử lý tạo thêm nhiều lần.A lot of everyday things we take for granted. Take windshield wipers on cars for example. The earliest autos didn’t have wipers cleaning rain off so drivers could see.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 92 Sgk Toán 11, Giải Toán 11: Bài 4 Trang 92 Sgk Đại Số 11Xem thêm: Một Muôn Là Bao Nhiêu - Muôn Là Gì, Nghĩa Của Từ Muôn

But somebody happened to think outside of the box, & now all cars have themCó các thứ vào đời sống mỗi ngày mà họ coi thường, cho là điều tất nhiên. Lấy thí dụ là dòng gạt nước mưa bên trên xe ôtô chẳng hạn. Những chiếc xe ôtô đầu tiên không bao gồm cái gạt nước mưa để cho những người lái xe nhận ra đường. Tuy nhiên, tất cả một bạn nào kia đã suy xét khác với những người thường, và lúc này tất cả số đông ôtô đều phải có cái gạt nước mưa.Take it for grantedcứ coi như làDon’t take me for granted.Đừng bao gồm nghĩ là tôi đang cảm kích đâu nhé.Don’t take it for granted.Đừng coi đó là vấn đề đương nhiên.