Tại 4 đỉnh của 1 hình vuông đặt 4 điện tích điểm giống nhau

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tại bốn đỉnh của một hình vuông có tư điện tích lũy q = +1,0 μ C với tại tâm hình vuông có điện tích điểm q 0 . Trường hợp hệ nằm điện tích đó nằm cân bằng thì

A. - 0,96 μ C

B. 0,56 μ C

C. +0,96 μ C

D. - 0,56 μ CMột hệ gồm bốn điện tích dương q kiểu như nhau và một điện tích Q nằm cân bằng. Bốn điện tích q nằm ở bốn đỉnh của một hình vuông. Khẳng định dấu, độ to (theo q) và vị trí của năng lượng điện Q.

Bạn đang xem: Tại 4 đỉnh của 1 hình vuông đặt 4 điện tích điểm giống nhau


*

2 + 1 2

*

Hợp lực của các lực đó là F 1234 → = F 14 → + F 24 → + F 34 → có phương chiều như hình vẽ, tất cả độ lớn: F 1234 = k q 2 a 2 ( 2 + 1 2 ). Để năng lượng điện q để tại D thăng bằng thì năng lượng điện Q công dụng lên điện tích q để ở D lực F 54 → phải thoả mãn: F 54 → = - F 1234 → . Để các điện tích để lên trên các đỉnh không giống cũng cân thì Q đề nghị là điện tích âm và để tại tâm O của hình vuông.


Tại bốn đỉnh của một hình vuông vắn cạnh 10cm bao gồm bốn năng lượng điện đặt cố định và thắt chặt trong đó tất cả hai năng lượng điện dương, hai năng lượng điện âm. Độ bự của tư điện tích đó bằng nhau và bằng 1,5Pc. Hệ điện tích đó phía bên trong nước có hằng số năng lượng điện môi ε = 81 cùng được sắp đến xếp sao cho lực tính năng lên các điện tích đều hướng vào tâm hình vuông. Độ khủng của lực tính năng lên mỗi điện tích là

A. 0,036N

B. 0,023N

C. 0,32N

D. 0,044N


Tại tư đỉnh của một hình vuông vắn cạnh 10cm có bốn điện tích đặt cố định và thắt chặt trong đó gồm hai năng lượng điện dương, hai năng lượng điện âm. Độ béo của tứ điện tích đó cân nhau và bởi 1,5pC. Hệ năng lượng điện đó phía trong nước gồm hằng số năng lượng điện môi ε=81 và được chuẩn bị xếp sao để cho lực tính năng lên các điện tích đều hướng vào tâm hình vuông. Độ béo của lực tính năng lên mỗi năng lượng điện là?


Đặt tứ điểm tích âm gồm cùng độ khủng q trên 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a 2 . Xét điểm M nằm trên đường thẳng trải qua tâm O của hình vuông, vuông góc với phương diện phẳng chứa hình vuông vắn và biện pháp O một đoạn x. Để độ phệ cường độ điện trường tại M cực đại thì x bằng

A. A 2

B.  a 2

C.  a 3

D.  a 3


 Tại bốn đỉnh của một hình vuông vắn ABCD cạnh a = 10cm trong không khí để lần lượt tư điệm tích trữ q1= q2= q3= q4= 10(mu)C.

 Để mang đến hệ tứ điện tích trên cân nặng bằng, người ta để thêm điện tích q0 vào trọng tâm của hình vuông. Xác minh dấu, độ phệ của năng lượng điện q0


Đặt tư điện tích tất cả cùng độ mập q tại bốn đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với năng lượng điện dương đặt ở A, C, điện tích âm để ở B cùng D. Xác định cường độ điện trường tổng đúng theo tại giao điểm nhị đường chéo của hình vuông.

Xem thêm: ' Lợi Bất Cập Hại Là Gì ? Ý Nghĩa Của Thành Ngữ Lợi Bất Cập Hại Là Gì


Đặt bốn điện tích bao gồm cùng độ phệ q tại tư đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương để tại A, D, điện tích âm để tại B cùng C. Khẳng định cường độ năng lượng điện trường tổng vừa lòng tại giao điểm nhị đường chéo của hình vuông.

A. 4 2 kq a 2

B. 4 3 kq a 2

C. 4 kq 3 a 2

D. 3 kq a 2


Đáp án A

+ Ta hay thấy rằng những cường độ năng lượng điện trường nguyên tố do những điện tích tạo ra tại O chỉ không giống nhau về chiều và gồm cùng độ lớn:

*

*


Đặt bốn điện tích gồm cùng độ béo q tại bốn đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với năng lượng điện dương để tại A, D, năng lượng điện âm đặt ở B với C. Khẳng định cường độ năng lượng điện trường tổng thích hợp tại giao điểm nhị đường chéo cánh của hình vuông.

Xem thêm: Vòng Tròn 12 Số ~ Tập 43 Full ~ Phim Việt Nam Hay, Vòng Tròn 12 Số


Đặt tứ điện tích bao gồm cùng độ phệ q tại bốn đỉnh của một hình vuông vắn ABCD cạnh a với năng lượng điện dương để tại A, D, điện tích âm để ở B và C. Xác minh cường độ năng lượng điện trường tổng hòa hợp tại giao điểm nhì đường chéo cánh của hình vuông.

A. 4 2 kq a 2

B. 4 3 kq a 2

C. 4 kq 3 a 2

D. 3 kq a 2


Đáp án A

+ Ta dễ thấy rằng những cường độ điện trường yếu tắc do các điện tích gây ra tại O chỉ khác biệt về chiều và tất cả cùng độ lớn: