SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

     
Sóng ngang: là sóng trong các số ấy các phần tử của môi trường thiên nhiên dao rượu cồn theo phương vuông góc cùng với phương truyền sóng.

Bạn đang xem: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Sóng ngang truyền trong: Chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Ví dụ: sóng cùng bề mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.

Sóng dọc: là sóng trong những số ấy các phần tử của môi trường xung quanh dao đụng theo phương trùng với phương truyền sóng.

Sóng dọc truyền trong: tất cả các môi trường xung quanh rắn, lỏng, khí.

Ví dụ: sóng âm, sóng trên một lò xo.


*

Khi sóng truyền qua, các phần tử của môi trường xung quanh chỉ xấp xỉ quanh vị trí cân bằng của chúng mà không chuyển dịch theo sóng, chỉ gồm pha giao động của chúng được truyền đi.


Tại mối cung cấp O: (u_0 = A_0cos(omega t))Tại M phương pháp O một khoảng chừng (x m = m vDelta t) bên trên phương truyền sóng: (u_M = Acosomega (t - Delta t).)
*

(u_M = Acosomega (t - dfracxv) = Acos2pi (dfractT - dfracxlambda ) m left( 1 ight))

Với (t ge x/v)

Phương trình (1) là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x.

Xem thêm: Tập Hợp R Là Gì Trong Toán Học? ? Cho Ví Dụ Tổng Hợp Các Kiến Thức Về Tập Số Thực R

PT (1) là một hàm vừa tuần trả theo thời gian, vừa tuần hoàn theo không gian.


*

- Biên độ của sóng (A): là biên độ xấp xỉ của một trong những phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

- Chu kỳ sóng (T): là chu kỳ giao động của một phần tử của môi trường sóng truyền qua.

- Tần số  (f): là đại lượng nghịch hòn đảo của chu kỳ luân hồi sóng : (f=dfrac1T)

-Tốc độ truyền sóng (v):là tốc độ viral dao hễ trong môi trường

Phụ trực thuộc vào bản chất của môi trường truyền (tính lũ hồi và tỷ lệ môi trường): (v_R > m v_L > m v_K)Tốc độ truyền sóng khác gia tốc dao đụng của các thành phần vật chất khi sóng truyền qua.

- bước sóng $lambda $: là quãng đường mà sóng truyền được vào một chu kỳ. (lambda = vT = dfracvf)

(Bước sóng l cũng là khoảng cách giữa nhì điểm ngay sát nhau tuyệt nhất trên phương truyền sóng xê dịch cùng pha).

Xem thêm: Phòng Trà Là Gì ? Những Phòng Trà Nổi Tiếng Nhất Tại Hà Nội, Tphcm

- tích điện sóng: năng lượng sóng là năng lượng dao động của các thành phần của môi trường thiên nhiên có sóng truyền qua. Khi sóng cơ truyền càng xa nguồn thì biên độ và tích điện sóng càng giảm

Đối cùng với sóng truyền đi xuất phát điểm từ một nguồn điểm:

+ Trong không gian thì tích điện sóng trải ra trên những mặt mong có bán kính tăng dần dần nên tích điện giảm tỉ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng

+ Trong phương diện phẳng thì năng lượng sóng trải ra trên những đường tròn có bán kính tăng dần nên năng lượng sóng giảm tỉ lệ với quãng con đường truyền sóng

+ khi sóng chỉ truyền theo một phương trên một con đường thẳng (trong trường phù hợp tưởng), thì tích điện của sóng không bị giảm cùng biên độ sóng ở số đông điểm sóng truyền cho tới là như nhau, tức là biên độ giao động của mọi phần tử mà sóng truyền cho tới là như nhau.