Số Hạng Chính Giữa

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Số hạng chính giữa


15. Số hạng chính giữa trong triển khai (3x + 2y)^4 là?

18. Tìm thông số của x^7 trong triển khai : h(x)= x(2 + 3x)^9 là?

19. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển g(x)= (1+x)^7 + (1-x)^8 + (2+x)^9 là?


*

15/ mũ 4=> có 4+1=5 số hạng=> số hạng chính giữa là: (C^2_4.3^4-2.x^2.2^2y^2=58x^2y^2)

18/ (x.x^k=x^7Rightarrow k=6)

(C^6_9.3^6.2^3=489888)

19/ (C^7_7+C^7_8.left(-1 ight)^7+C^7_9.2^2=...)


*

1. Tìm hệ số của số hạng (x^4) trong khai triển (left(x-3 ight)^9)

2. Tìm thông số của số hạng chứa (x^12y^13) trong khai triển (left(2x+3y ight)^25)

3. Tìm hệ số của số hạng chứa (x^4) trong khai triển (left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)

4. Tìm thông số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x^2-dfrac1x ight)^6)

5. Tìm thông số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x+dfrac1x^4 ight)^10)
Xem thêm: Cytosol Là Gì - Cytosol Vs Cytoplasm What'S The Difference


8. Trong khai triển (8a^2 - 1/2b)^6 hệ số của số hạng chứa a^9.b^3 là?

9. Trong khai triển ( x + 8/x^2)^9 số hạng ko chứa x là?

A. 4308

B. 86016

C. 84

D. 43008


Biết tổng các hệ số của ba số hạng đầu trong triển khai (left(x^3+dfrac1x^2 ight)^n) bằng 11. Tìm thông số của (x^7) trong triển khai đó.


1: thông số của số hang cất x8 trong triển khai (left(frac1x^4+sqrt<2>x^5 ight)^12)

2: thông số của số hang chứa x16 trong triển khai (left<1-x^2left(1-x^2 ight) ight>^16)

3: thông số của số hạng đựng x5 trong khai triển (xleft(1-2x ight)^5+x^2left(1+3x ight)^10)


tìm số hạng chứa x^8 trong khai triển: (left(1+x^2left(1-x ight) ight)^8)

tìm thông số của số hạng đựng x^5 trong triển khai (1+x+x2+x3)10

tìm thông số của x^3 vào kt: (x2-x+2)10

tìm thông số của x^4 trong kt: (1+x+3x2)10


1/ Tìm thông số x2 trong khai triển biểu thức :(3-2x)4

2/ Trong triển khai biểu thức (x-2y)4 hệ số của số hạng bao gồm xy3 là:

A.32

B.-24

C.-32

D.24
Xem thêm: Please Wait - Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng Công Nghệ Lớp 9

 

a.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) vào khai triển (left(1+x^2 ight)^12)

b.Tìm thông số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(2x-1 ight)^10)

HELP ME!


biết hệ số hạn sản phẩm 3 trong khai triển ( x-1/x)^2 là y 66 search số hạn không chứa x trong khai triển đó