SỐ CÁC CẶP SỐ NGUYÊN THOẢ MÃN LÀ

     

Mặt khác2≤a≤20202≤b≤2021b=a2⇒2≤a≤20202≤a2≤2021⇒2≤a≤20201,41≈2≤a≤2021≈44.96

Suy ra ta bao gồm 43 số a∈2;3;4;...;44, khớp ứng có 43 số b∈ai2,i=2,44¯.Trường hợp này còn có 43 cặp.

Bạn đang xem: Số các cặp số nguyên thoả mãn là

Với t=3, suy ra: logab=3⇔b=a3.

Mặt kháca,b∈ℤ2≤a≤20202≤b≤2021b=a3⇒2≤a≤20202≤a3≤2021⇒2≤a≤20201.26≈23≤a≤20213≈12.64

Suy ra có 11 số a∈2;3;4;...;12,tương ứng tất cả 11 số b∈ai3,i=2,12¯.Trường hợp này có 11 cặp.

Vậy tất cả 43+11=54 cặp


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Một túi đựng 6 bi xanh với 4 bi đỏ. Lấy thiên nhiên 2 bi, phần trăm để cả nhị bi đều màu đỏ là


A. 815.


B. 215. 


C. 715.


D. 13.


Câu 2:


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình chữ nhật, SA=SB=SC=SD, AB=a, AD=2a. Góc thân hai mặt phẳng (SAB) với (SCD) là 600. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

Xem thêm: Xem Phim Chàng Trai Tốt Bụng Lồng Tiêng, Nice Guy (2012) Tập 6


A. 17a36.


B. 17a324.


C. 17a34.


D.17a318. 


Câu 3:


Có bao nhiêu số nguyên x thảo mãn x2−99x−100.lnx−10?


A. 96


B. 97


C. 95


D. 94


Câu 4:


Cho hàm bậc bố y=f(x) gồm đồ thị như hình vẽ. Hàm số hx=fsinx−1 có bao nhiêu điểm rất trị bên trên đoạn0;2π.

*


A. 7


B. 8


C. 5


D. 6


Câu 5:


A,B là hai số từ bỏ nhiên thường xuyên thỏa mãnA2202131273B. Cực hiếm A+B là


A. 25


B. 23


C. 27


D. 21


Câu 6:


Khối nhiều diện đều một số loại 3;5có từng nào cạnh?


A. 30


B. 60


C. 20


D. 12


Bình luận


comment
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại cameraminhtan.vn


*

liên kết
thông tin cameraminhtan.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


cameraminhtan.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


cameraminhtan.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: # Đọc Truyện Vuong Phi Đa Tài Đa Nghệ, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
rước lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


cameraminhtan.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
cameraminhtan.vn