Sau Tobe Là Gì

     

Động từ bỏ ” tobe” là một trong những chủ thể ngữ pháp đặc biệt quan trọng khác hẳn với những động từ không giống trong tiếng Anh. Vây động từ này có gì đặc biệt và cách sử dụng như vậy nào, toàn bộ sẽ được bật mí trong bài viết dưới đây!

*

I. Tác dụng của đụng từ Tobe trong tiếng Anh

Động tự tobe như một cồn từ phụ (auxiliary verb) được thực hiện cùng với rượu cồn từ bao gồm để diễn tả một hành vi hay một trạng thái.

Bạn đang xem: Sau tobe là gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động trường đoản cú tobe + Động từ chính

Ví dụ:

Helen is walking home with her friends – Helen đang đi dạo về đơn vị với những người dân bạn của cô ấy.

1. Động tự “To be” trong những thì tiếp diễn

Thì hiện tại tại tiếp tục (The present continous tense): chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì thừa khứ tiếp tục (The past continous tense): chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đang nấu bữa tối vào mức 5h chiều hôm qua)

Động tự “To be” làm từ nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta cực kỳ đẹp trai.)

2. Động từ bỏ tobe trong “câu bị động”

Động trường đoản cú tobe được thực hiện chung cùng với dạng thứ 3 của rượu cồn từ vào bảng cồn từ bất quy tắc.

Câu công ty động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là đụng từ chính“is” là cồn từ phụ

3. Dạng ngừng của đụng từ “tobe”

Dạng dứt của rượu cồn từ tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của hễ từ tobe trong câu

1. Đứng trước một danh từ vào câu

He is an engineer – Anh ấy là một trong những Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very cute. – cô ấy rất rất đáng yêu

3. Đứng trước một nhiều giới từ bỏ chỉ thời gian/ vị trí chốn

The book is on the table – Quyển sách nghỉ ngơi trên bàn.

4. Đứng trước hễ từ V-pII trong các câu bị động.

The table is made of wood. – dòng bàn được thiết kế từ gỗ.

III. Các dạng của đụng từ tobe và các thì tương ứng.

  

Động trường đoản cú tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì hiện tại đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

They

are

They are here.

Xem thêm: Vườn Sao Băng Ost - Tất Cả Bài Hát Trong Phim Vườn Sao Băng

Thì thừa khứ đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì tương lai đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng hoàn thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số cấu tạo ngữ pháp hoàn toàn có thể bạn quan tiền tâm1. Biện pháp chia đụng từ trong giờ đồng hồ Anh2. Câu điều kiện3. Những thì trong giờ đồng hồ Anh

III. Bài xích tập về đụng từ Tobe

Bài tập 1: chọn lựa động từ bỏ tobe tương xứng để điền vào địa điểm trống.

Now Michael và Emily  getting ready khổng lồ leave the house. Emily  putting some makeup và Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants to lớn eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael & Emily leave the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a taxi driver và he  mad!”I  sorry you had lớn wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! & you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The xe taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return home.

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Về Âm Nhạc Bằng Tiếng Anh Giao Tiếp Chủ Đề Âm Nhạc

Bài tập 2: xong câu sau cùng với dang đúng của cồn từ “to be”

Yesterday afternoon Megan & Kevin walking trang chủ from school. Kevin whistling and Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the các buổi party tomorrow night?””I not sure,” Megan answered. ” you going lớn there?””I thinking about it…” Kevin replied and started walking again. “I have to fix my car, though.”” your car broken?” Megan started walking after him.”Yes it . & the reason that it driven by my brother, và my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have thinking about something.””What have you thinking about?””I have thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?””It has eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my cat Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.Megan looked at him an smiled. “I glad to lớn hear it. I hope Roko will alright too…”

Hy vọng hồ hết chía sẻ trên đây để giúp cho các bạn hiểu rõ về kiểu cách dùng “động trường đoản cú Tobe“.

Chúc chúng ta học tốt!

Nếu mong mỏi nhận tư vấn miễn phí tổn về lộ trình học giao tiếp cho những người mất gốc, chúng ta để lại tin tức tại trên đây để được cung ứng nhé!