Participial phrase là gì

     

Phân từ, cụm phân từ là những cấu trúc dễ nhầm lẫn trong giờ đồng hồ Anh. Vậy nên từ bây giờ cameraminhtan.vn sẽ cùng bạn tò mò hết những đặc trưng về khái niệm, vị trí, tính năng và những cụm phân từ bỏ phổ biến hiện thời qua nội dung bài viết Tổng hợp về Phân từ và Cụm phân từ bỏ (Participle Phrase) trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Participial phrase là gì


1. Khái niệm

Cụm phân từ hay còn được gọi “Participle Phrase” là nhóm những từ bước đầu bằng một phân từ lúc này hoặc phân từ vượt khứ mặt khác theo sau nó là tân ngữ hoặc các từ vấp ngã nghĩa khác.


*
*
*
*
*
Bài tập về các phân từ

Bài tập 1

Viết lại các câu dưới đây, áp dụng cụm phân từ bỏ trong tiếng Anh:

1. My mother told me to lớn wait for her 10 more minutes. She was doing the household chores by herself.

2. Susie & Marshall are being scolded by their parents. They had a fight & hurt each other.

3. I look around, turn on the lights, sit on the couch & turn on the TV. I think nobody is at home.

4. Their company had been doing well in recent years. It is expected lớn continue to flourish.

5. Her eyes are strained. They have been exposed lớn screens for too long.

Bài tập 2

Thay cố phần in nghiêng trong những câu tiếp sau đây thành nhiều phân từ hiện tại:

1. As our family doesn’t have enough time lớn travel, we often stay at home.

=> ______________________________________

2. She was well-mannered & helped her grandmother in the kitchen.

=> ______________________________________

3. Susie walked trang chủ at midnight and spotted a thief.

=> ______________________________________

4. Since he didn’t feel well he refused lớn go lớn the zoo.

=> ______________________________________

5. The man was sitting in a salon near the supermarket. He was having his hair done & his beard shaved.

Xem thêm: Câu Đố: Trên Vì Nước Dưới Vì Nhà Lòng Này Ai Tỏ Cho Ta Hỡi Trời Là Gì

=> ______________________________________

Bài tập 3

Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. _____their work, they went lớn the cinema.

a. Finishing b. Having finished c. Had finished d. Finished

2. The girl_____ in front of you is naughty.

a. Stands b. Stood c. Is standing d. Standing

3. _____ their farm work, the farmers returned back home.

a. Finishing b. Finish c. Having finished d. Being finished

4. _____by the visitor, the ancient piano could not be used.

a. Broken b. Break c. Breaking d. Broke

5. After_____ dinner, I bởi my homework.

a. Eat b. Eating c. Eaten d. Ate

6. When_____ in international trade, letters of credit are helpful and convenient.

a. Used b. Are used c. Using d. They used

7. She swam lớn the shore_____ the afternoon in the water.

a. Having Spent b. Having spending

c. When spending d. Had spent

8. I think that here is someone_____ on the door.

a. Khổng lồ knock b. Knock c. Knocked d. Knocking

9. The lady_____ in black is her mom.

a. Dressed b. Dressing c. Is dressing d. In dress

Đáp án bài xích tập

Đáp án bài xích tập 1My mother, doing the household chores by herself, told me khổng lồ wait for her 10 more minutes.Having had a fight and hurt each other, Susie & Marshall are being scolded by their parents.I look around, turn on the lights, sit on the couch và turn on the TV, thinking nobody is at home.Their company, having been doing well in recent years, is expected to lớn continue to flourish.Exposed khổng lồ screens for too long, her eyes are strained.Đáp án bài xích tập 2Not having enough time khổng lồ travel, we often stay at home.She was well-mannered helping her grandmother in the kitchen.Walking trang chủ at midnight Susie spotted a thief.Not feeling well, he refused lớn go khổng lồ the zoo.Sitting in a salon làm tóc near the supermarket, the man was having his hair done & his beard shaved.

Xem thêm: Gan Có Vai Trò Quan Trọng Trong Cơ Thể Con Người, Vai Trò Của Chức Năng Gan Trong Cơ Thể Con Người

Đáp án bài bác tập 3BDCABAADB

Trên đây là Tổng đúng theo về Phân từ & Cụm phân từ bỏ (Participle Phrase) trong giờ đồng hồ Anh đầy đầy đủ nhất. Hy vọng những thông tin trong nội dung bài viết có thể hỗ trợ bạn một trong những phần trong việc học tiếng Anh và giúp bạn sử dụng nhiều phân trường đoản cú – Participle Phrase thạo hơn.