Ôn tập tiếng anh lớp 3 sách mới

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (151.29 KB, 4 trang )


ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 3 MƠN TIẾNG ANH

CĨ ĐÁP ÁN NĂM 2019 - 2020

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

Bạn đang xem: ôn tập tiếng anh lớp 3 sách mới

1. Hello, My ... Is Linda.

a. Name b. Is c. I am

2. What is ...name?

a. Name b. My c. Your

3. Nó là cây viết chì.

a. It"s a pen. B. It"s a pencil. C. It"s a rubber.

4. How vị you ... Your name?

a. What b. Is c. Spell

5. ... This a library? - Yes, it is.

a. Is b. Who c. What

6.What is this?

a. It"s a book. B. It"s a computers. C. It"s an ruler.

Xem thêm: Xà Phòng Hóa Hoàn Toàn 66.6 Gam

7. Is this a school bag?

a. No. B. Yes, it is. C. It is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. School Queen

II. Read và tick Y (yes) or N (no) ( Em hãy đọc rồi lưu lại tick (ü) vào cộtY(yes) hoặc N(no)


III. Look at the pictures và the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh

và các chữ mẫu cho sẵn rồi thu xếp lại thành từ bỏ đúng)

IV. Listen and write the words or number ( Nghe và điền từ bỏ hoặc số vào chỗtrống)

1. How old is Hoa?

- She is ... Years old.

2. Where is the doll?

- It’s ... The bed.


V. Look at & read. Put a tick (V) in a box (Nhìn vào hình và đọc câu, sau đóđánh dấu V vào ơ vng)

ĐÁP ÁN

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng nhất.

Xem thêm: Cái Màn Tiếng Anh Là Gì - Cái Màn Ngủ Tiếng Anh Là Gì

1. A; 2. C; 3. B; 4. C; 5. A; 6. A; 7. B; 8. A;

II. Read và tick Y (yes) or N (no) (Em hãy tham khảo rồi ghi lại tick ()vào cột Y (yes) hoặc N(no)).

1. Yes; 2. No; 3. No; 4. No;


1. Fish; 2. Windy; 3. Ball; 4. Skate;

IV. Listen và write the words or number ( Nghe và điền tự hoặc sốvào chỗ trống)

Hiện tại upload.123doc.net chưa update được file nghe mp3

V. Look at và read. Put a tick (V) in a box ( chú ý vào hình cùng đọccâu, sau đó khắc ghi V vào ơ vuông)

1.√; 2. X; 3.√; 4. X;

Mời bạn đọc tìm hiểu thêm nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh 3 khác như:

*
Đề cưng cửng ôn tập môn toán lớp 9 học kì I (có lời giải kèm theo) 9 5 121
*
bài bác tâp hình và 100 đề thi học kì 2 có đáp án không thiếu thốn 29 1 17
*
On thi TNTHPT va DH vat ly phan 2 (co dap an) 22 232 0
*
ôn tập hóa 9 học kì 2 có đáp án 11 11 346
*
308 thắc mắc trắc nghiệm sinh học tập lớp 9 học kì 2 bao gồm đáp án 38 5 13
(174.92 KB - 4 trang) - Tải bài xích ôn tập giờ Anh lớp 3 theo sách new - Đề cương ôn thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 gồm đáp án