Ôn Tập Hóa 8 Học Kì 1

     

Đề cương ôn tập học kì 1 Hóa 8 là tài liệu vô cùng đặc biệt quan trọng giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập giỏi cho kì thi học kì một năm 2021.

Bạn đang xem: ôn tập hóa 8 học kì 1


Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 môn chất hóa học lớp 8 năm 2021


I. Ma trận đề thi học kì 1 môn hóa học 8

Chủ đề 1: Chất, nguyên tử, phân tử.

Chủ đề 2: bội phản ứng hóa học.

Chủ đề 3: Mol và giám sát hóa học.

Chương

Chủ đề

Biết

Hiểu

VD thấp

VD cao

1

1. Hóa học (tinh khiết, lếu láo hợp, bóc tách chất, đồ thể)

TN

2. Nguyên tử (khái niệm, cấu tạo)

TN

3. Nguyên tố chất hóa học (khái niệm, KHHH, NTK)

TN

4. Đơn hóa học – hợp hóa học – phân tử (k/n, đặc điểm)

TN

5. CTHH (ý nghĩa của CTHH, CT của đơn chất)

TN

6. Hóa trị

TN

2

1. Phân biệt hiện tượng kỳ lạ vật lý / Hóa học

TN

2. PƯHH (đ/n; diễn biến, bao giờ xảy ra, nbiet)

TN

3. Định cách thức bảo toàn khối lượng

TN

4. Lập PTHH (cách lập + ý nghĩa)

TN

TL

3

1. Mol (đ/n, M, V?)

TN

2. Chuyển đổi giữa m, V với n

TN

3. Tỉ khối

TN

4. Tính theo CTHH

TN

5. Tính theo PTHH

TN+TL

6TN

6TN

3TN+2TL


II. Phần triết lý ôn thi HK1 lớp 8 môn Hóa học

1. Có mang nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.

2. Gắng nào là solo chất , thích hợp chất. Mang lại ví dụ?

3. Công thức hóa học tập dùng màn biểu diễn chất :

4. Tuyên bố quy tắc hóa trị . Viết biểu thức.

Vận dụng :

+ Tính hóa trị không biết

+ Lập phương pháp hóa học lúc biết hóa trị

5. Định biện pháp bảo toàn khối lượng : A + B → C + D

- Định công cụ : trong một phản bội ứng hóa hoc, tổng cân nặng của các thành phầm bằng tổng khối lượng của những chất thâm nhập phản ứng.

Biếu thức : mA + mB = mC + mD

6. Phương trình hóa học : màn trình diễn ngắn gọn gàng phản ứng hóa học.

- bố bước lập phương trình chất hóa học : Viết sơ đồ vật phản ứng,Cân bởi phương trình, Viết phương trình hóa học

- Phương trình hóa học cho thấy tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất tương tự như từng cặp hóa học trong bội nghịch ứng.

7. Các công thức biến đổi giữa khối lượng, thể tích cùng lượng chất.

m = n × M (g) ⇒

*

- Thể tích khí hóa học khí : + Ở điều kiện tiêu chuẩn :

*

8. Tỉ khối của chất khí.

- Khí A so với khí B

*


III. Thắc mắc trắc nghiệm thi học tập kì 1 hóa học 8

Câu 1: Thành phần cấu trúc của nguyên tử gồm các loại hạt là

A. Proton, nơtron

B. Proton, electron

C. Proton, nơtron, electron

D. Nơtron, electron

Câu 2: Dãy hóa học nào tiếp sau đây chỉ gồm công thức hóa học của những hợp chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, NaCl

B. FeCO3, NaCl, H2SO4, NaOH

C. NaCl, H2O, H2, NaOH

D. HCl, NaCl, O2 , CaCO3

Câu 3: khối lượng của 0,1 mol khí H2S là:

A. 3,4 g

B. 4,4 g

C. 2,2 g

D. 6,6 g

Câu 4: Dãy những chất khí các nặng rộng không khí là:

A. SO2, Cl2, H2S

B. N2, CO2, H2

C. CH4, H2S, O2

D. Cl2, SO2, N2

Câu 5: Một mol nguyên tử Nhôm có chứa bao nhiêu nguyên tử nhôm:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 6.1023nguyên tử

Câu 6: Hợp hóa học X tạo vì 2 thành phần Fe và O, trong số ấy nguyên tố oxi chiếm 30% về trọng lượng trong hòa hợp chất. Cách làm hóa học của X là

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeO

D. Cả A, B với C gần như sai

Câu 7: Dãy hóa học nào tiếp sau đây chỉ bao gồm công thức hóa học của những đơn chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, H2

B. FeCO3, NaCl, H2SO4 , H2O

C. NaCl, H2O, H2 , N2

D. H2 , mãng cầu , O2 , N2 , Fe

Câu 8: cân nặng của 0,01 mol khí SO2 là

A. 3,3 g

B. 0,35 g

C. 6,4 g

D. 0,64 g

Câu 19: Dãy các chất khí đều khối lượng nhẹ hơn không khí là:

A. CO2, O2, H2S, N2

B. N2, CH4, H2, C2H2

C. CH4, H2S, CO2, C2H4

D. Cl2, SO2, N2, CH4

Câu 10: 0,25 mol nguyên tử sắt tất cả chứa bao nhiêu nguyên tử sắt:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 1,5.1023nguyên tử

Câu 11: Hợp hóa học X tạo vị 2 nhân tố C với H, trong số đó nguyên tố H chỉ chiếm 25% về trọng lượng trong phù hợp chất. Phương pháp hóa học của X là

A. C2H2


B. C2H4

C. CH4

D. C2H6

Câu 12: Phân tử khối của H2SO4 và H3PO4 lần lượt sẽ là:

A. 94 đvC ; 98 đvC

B. 98 đvC ; 98 đvC

C. 96 đvC ; 98 đvC

D. 98 đvC ; 100 đvC

Câu 13: Biết Al gồm hóa trị III, chọn phương pháp hóa học tập đúng trong các công thức sau:

A. Al3(SO4)2

B. AlSO4

C. Al2SO4

D. Al2(SO4)3

Câu 14: khi phân hủy trọn vẹn 24,5g Kaliclorat thu được 9,6g khí oxi cùng Kaliclorua. Cân nặng của Kaliclorua nhận được là:

A. 13g

B. 14g

C. 14,9g

D. 15,9g

Câu 15: đến sơ đồ vật phản ứng sau: Al + CuSO4 Alx(SO4)y + Cu

Các chỉ số x, y thứu tự là:

A. 3, 2

B. 2, 3

C. 1, 2

D. 1,1

Các hệ số thăng bằng trong phương trình theo lần lượt là:

A. 1,2,1,2

B. 3,2,1,2

C. 1,1,1,1

D. 2,3,1,3

Câu 16: Điều kiện chuẩn chỉnh là điều kiện:

A, 20oC; 1atm

B. 0oC; 1atm

C. 1oC; 0 atm

D. 0oC; 2 atm

Câu 17: Ở đkc, 1 mol của bất kỳ chất khí nào đầy đủ chiếm một thể tích là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 24,2 lít

D. 42,4 lít

Câu 18: Số Avôgađrô có giá trị là:

A. 6.1022

B. 6.1023

C. 6.1024

D. 6.1025

Câu 19: Ở cùng đk nhiệt độ và áp suất, so sánh thể tích của 4g CH4 với 1g H2 ta có:

A. Thể tích của CH4 bự hơn

B. Thể tích của H2 mập hơn

C. Bằng nhau

D. Ko thể đối chiếu được

Câu 20: Hóa trị II của fe ứng cùng với CTHH làm sao sau đây:

A. FeO

B. Fe3O2

C. Fe2O3

D.Fe3O4

...............

IV. Câu hỏi tự luận ôn thi cuối kì 1 môn chất hóa học 8

Dạng bài xích tập 1: Hóa trị

Câu 1:

Xác định hóa trị của nguyên tử Nitơ trong những hợp hóa học sau đây: NO ; NO2 ; N2O3 ; N2O5; NH3

Câu 2: Lập CTHH của rất nhiều hợp chất sau tao bởi:

P ( III ) cùng O; N ( III )và H; sắt (II) và O; Cu (II) với OH; Ca với NO3; Ag và SO4, cha và PO4; sắt (III) với SO4, Al và SO4; NH4 (I) với NO3

Dạng bài tập 2: Định biện pháp bảo toàn khối lượng

Câu 1: rất có thể thu được sắt kẽm kim loại sắt bằng phương pháp cho khí cacbon monoxit CO tính năng với chất sắt (III) oxit . Khối lượng của sắt kẽm kim loại sắt nhận được là bao nhiêu khi mang đến 16,8 kilogam CO tác dụng hết với 32 kilogam sắt (III) oxit thì có 26,4 kg CO2 sinh ra.

Câu 2: khi nung nóng quặng đồng malachite, hóa học này bị phân bỏ thành đồng II oxit CuO, khá nước và khí cacbonic.

Tính khối lượng của khí cacbonic hiện ra nếu cân nặng malachite mang nung là 2,22g, chiếm được 1,60 g đồng II oxit với 0,18 g nước.


Nếu thu được 6 g đồng II oxit; 0,9 g nước cùng 2,2 g khí cacbonic thì khối lượng quặng rước nung là bao nhiêu?

...................

V. Đề thi minh họa học tập kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào hầu hết đáp án cơ mà em cho rằng đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được tạo nên bởi?

A. Proton, nơtron.

B. Proton, electron.

C. Electron.

D. Electron, nơtron.

2. Tính hóa học nào dưới đây cho ta biết kia là chất tinh khiết?

A. Ko màu, không mùi.

B. Gồm vị ngọt, mặn hoặc chua.

C. Ko tan trong nước.

D. Khi đun thấy sôi ở ánh sáng xác định

3. Cho các chất tất cả công thức hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Dãy công thức gồm cáchợp hóa học là?

A. Na,O3,Cl2.

B. CO2, NaNO3, SO3.

c. Na,Cl2,CO2.

D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) với PO4(III) vậy phương pháp hóa học tập đúng là

A. CaPO4.

B.Ca3PO4.

C.Ca3(PO4)2.

D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng như thế nào là hiện tượng kỳ lạ vật lí?

A. Đập đá vôi chuẩn bị vàolònung.

B. Có tác dụng sữa chua.

C. Muối dưa cải.

D. Fe bị gỉ.

6. Cho phương trình chất hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Hóa học tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.

B.H2SO4.

C. H2O, H2SO4.

D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong ko khí, thu được 16g đồng (II) oxit CuO. Khối lượng củaoxi tham gia phản ứng là?

A. 1,6g.

Xem thêm: Dạng Toán Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó Lớp 4

B. 3,2 g.

C. 6,4 g.

D. 28,8 g.

8. Khí sulfur đioxit SO2nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí oxi từng nào lần?

A. Nặng hơn 2 lần.

B. Nặng rộng 4 lần.

C. Nhẹ nhàng hơn 2 lần.

D. Khối lượng nhẹ hơn 4 lần.

9. Phản ứng nào dưới đây được cân bằng chưađúng?

A. CaO + H2O→Ca(OH)2.

B. S + O2 → SO2.

C. NaOH + HCl →NaCl+ H2O.

D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g Felà

A. 0,1mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,21 mol.

D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.

B.O3.

C. 3O2.

D. 2O3.

12. Dãy hóa học nào sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.

B. Sắt, lưu lại huỳnh, Cacbon, Nhôm.

C. Cacbon, lưu giữ huỳnh,Photpho,Oxi.

D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với câu chữ ở cột B sao cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. động để trong lọ không kín đáo bị cất cánh hơi.

a. Hóa học tinh khiết.

………

2. Đốt than trong không khí.

b. 170 đvC.

………

3. AgNO3 tất cả phân tử khối bằng

c. Hiện tượng vật lí.

………..

4. Nước đựng là

d. Hiện tượng hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học những phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →BaO.

B. KClO3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + co →Fe + CO2.

D. Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): mang đến 4,8 g sắt kẽm kim loại Magie tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình chất hóa học của phản nghịch ứngtrên.

b. Tính trọng lượng Magie clorua MgCl2 chế tạo ra thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Xem thêm: Tập Đọc Tác Phẩm Của Si-Le Và Tên Phát Xít, Tập Đọc: Tác Phẩm Của Si


Câu 4 (1 điểm): Một oxit của lưu huỳnh tất cả thành tỷ lệ của sulfur là 50% và Oxi là 50%. Biết oxit này có trọng lượng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm phương pháp hóa học tập của oxit đó.