Bạn đã dành đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký kết tài khoản, bạn có thể xem toàn thể nội dung vấn đáp


Bạn đang xem:

Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản cameraminhtan.vn.Xem toàn bộ các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với đội ngũ giáo viên cameraminhtan.vn bằng phương pháp Đăng ký thông tin tài khoản ngay hiện thời
*
Đăng ký với Google
*
Đăng ký kết với Facebook
*

*

*
Lan Anh Trần
m tất cả hổn hợp khí= 6,58 - 4,96= 1,62(g)2Cu(NO3)2 -> 2CuO + 4NO2 + O20,035 4x x4NO2 + O2 + 2H2O -> 4HNO3 4x x 4x=> 4x.46 + 32x = 1,62 x = 7,5.10^-3 (mol)=> 4x = 0,03 (mol) => nH+ = 0,03 (mol)=> = 0,03/ 0,3 = 0,1M=> pH = 1


Xem thêm: Bộ 28 Đề Đọc Hiểu Ngữ Văn 7 Kì 1, Bộ Đề Đọc Hiểu Ngữ Văn 7 Có Đáp Án Học Kỳ 1

*
Nung 6.58 g Cu(NO3)2 trong bình kínsau một thời hạn thu được 4.96 g chất rắn và tất cả hổn hợp khí XHấp thụ hoàn toàn hỗn hòa hợp X vào nước được 300ml dd YViết phương trình phản nghịch ứng xẩy ra và tính pH của dd YDạng bài bác tính pH của dung dịchnồng độ các ion vào dung dịchHóa học tập - Lớp 11Hóa họcLớp 11
Nung rét 200 gam Fe(OH)3 1 thời hạn thu được 80 gam Fe2O3 với 27 gam nước. Viết phương trình phản bội ứng xảy ra(Hóa học tập - Lớp 8)
mang đến 11.8g tất cả hổn hợp 2 kim loại nhôm với đồng tính năng với hỗn hợp HCl dư sau khi phản ứng chấm dứt thu được hóa học rắn A với 6.72l khí B (ở đktc). Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra(Hóa học tập - Lớp 9)
căn cứ vào đâu để xác định mức độ vận động hóa học của phi kim, viết phương trình chất hóa học minh họa(Hóa học - Lớp 9)
Một bạn học sinh đã đổ nhầm dịch đồng (II) clorua CuCl2 vào lọ đựng sẵn dung dịch nhôm clorua AlCl3. Để chiếm được dung dịch chứa duy độc nhất muối nhôm clorua. Theo em dùng kim loại nào?(Hóa học tập - Lớp 9)
phát biểu định hiện tượng bảo toàn khối lượng. Viết công thức tính khối lượng của phản bội ứng chất hóa học sau: A + B -> C + D(Hóa học - Lớp 8)


Xem thêm: 1 Quỳnh Anh Shyn Là Ai? Sinh Năm Bao Nhiêu? Chiều Cao Của Các Hot Girl Việt

Hỏi 15 triệu học sinh cả nước bất kỳ câu hỏi nào về bài tập nhận câu vấn đáp nhanh chóng, đúng chuẩn và miễn chi phí liên kết với các bạn học sinh tốt và bằng hữu cả nước