Nice to meet you dịch sang tiếng việt

     
học tập tiếng Anh tiếp xúc qua lesson 1 Nice khổng lồ meet you cùng cameraminhtan.vn để tự tin tiếp xúc khi gặp một người bạn mới nhé
*

Học giờ đồng hồ Anh trực tuyến trên website cameraminhtan.vn bạn sẽ được đào tạo và huấn luyện theo suốt thời gian từ cơ bạn dạng đến cải thiện và được liên tưởng với giáo viên bản ngữ chăm nghiệp. Mời các bạn học giờ Anh giao tiếp qua lesson Nice to lớn meet you trên trang web cameraminhtan.vn.

=> 60 câu nói tiếng Anh khuyến khích người không giống hay nhất (phần 3)

=> phần đông câu tiếng Anh tiếp xúc tiếng Anh dành cho lễ tân văn phòng

=> Bốn lý lẽ học tiếng Anh tiếp xúc bạn phải biết


*

Học giờ Anh tiếp xúc qua lesson Nice lớn meet you

1. Từ bỏ vựng tiếng Anh trong lesson 1 Nice to meet you

- Good morning:| ɡʊd ˈmɔːnɪŋ | Xin xin chào (buổi sáng).Bạn sẽ xem: Nice to meet you dịch thanh lịch tiếng việt

- Good afternoon:| ɡʊd ˌɑːftəˈnuːn | Xin kính chào (buổi chiều).

Bạn đang xem: Nice to meet you dịch sang tiếng việt

- Good evening:| ɡʊd ˈiːvənɪŋ | Xin kính chào (buổi tối).

- Hello:| həˈləʊ | Xin chào.

- Hi:| haɪ | Xin kính chào (thân mật).

- Nice khổng lồ meet you:| naɪs tə miːt ju | rất vui được gặp bạn.

- How are you?:| haʊ ə ju | bạn có khỏe không?

- I’m fine, thank you!:| aɪm faɪn θæŋk ju | Tôi khỏe, cảm ơn bạn.

- Fine, thanks:| faɪn θæŋks | Tôi khỏe, cảm ơn bạn.

- I’m OK: | aɪm ˌoʊˈkeɪ | Tôi ổn

- How about you?/ and you?:| haʊ əˈbaʊt ju | | ənd ju | bạn thì sao?

- Pretty good!:| ˈprɪti ɡʊd | khá tốt

- Goodbye:| ˌɡʊdˈbaɪ | tạm biệt.

- See you soon:| siː ju suːn | Hẹn gặp mặt lại.

- Take care:| teɪk ker | Cẩn trọng/ Bảo trọng nhé.

- Thank you/ Thanks:| θæŋk ju | | θæŋks | Cảm ơn.

- Goodnight = Sleep well = Sweet dreams = Sleep tight | ɡʊd'naɪt | |sˈliːp wel | |swiːt driːmz | | sliːp taɪt | Chúc ngủ ngon.

- Excuse me:| ɪkˈskjuːs miː | Xin lỗi (Dùng lúc xin phép hoặc thu hút chăm chú của bạn khác).

- I’m sorry:| aɪm ˈsɑːri | Xin lỗi (Dùng khi mắc lỗi).

- Where are you from?:| ˈhwer ər ju frʌm | Bạn tới từ đâu?

- I’m from…...:| aɪm frəm …| Tôi đến từ……

2. Ngữ pháp giờ Anh vào lesson 1 Nice lớn meet you

2.1. Khổng lồ be cùng với nghĩa ‘thì’: khi theo sau nó là tính từ

- I am humorous. – Tôi thì hài hước.

- She is beautiful. – Cô ấy thì xinh.

- They are intelligent. – họ thì thông minh.

Xem thêm: Chrome Shelled Regios Ss2 - Chrome Shelled Regios Ova 1

Tuy nhiên, khi dịch quý phái tiếng Việt ta thường vứt chữ ‘thì’ đi. Vì đó, một trong những câu bao gồm động từ to lớn be cùng sau nó là một trong tính từ thì ta thường không dịch nghĩa của to lớn be nữa. Hoàn toàn có thể hiểu hầu hết ví dụ bên trên là ‘Tôi hài hước’, ‘Cô ấy xinh.’ , ‘Họ thông minh.’

2.2. Lớn be cùng với nghĩa ‘là’: khi theo sau nó là danh từ

- Peter is an engineer. – Peter là một kĩ sư.

2.3. To lớn be cùng với nghĩa ‘ở’: khi theo sau nó là các từ chỉ chỗ chốn

- He is in the kitchen. – Anh ấy ngơi nghỉ trong bếp.

- They are in the classroom. – Họ trong phòng học.

* khổng lồ be ở hiện tại đơn bao gồm 3 phát triển thành thể là: am/is/are với bí quyết dùng cụ thể được trình bày trong bảng sau đây:

Subject

(Chủ ngữ)

TOBE

Contraction

(Viết tắt)

Example

(Ví dụ)

I

am

I’m

I am/ I’m a student.

(Tôi là học sinh.)

You

are

You’re

You are/ You’re late.

(Bạn/Các bạn trễ rồi.)

We

are

We’re

We are/ We're workers.

(Chúng tôi là công nhân.)

They

are

They’re

They are/ They're from Australia.

(Họ đến từ nước Úc.)

He

is

He’s

He is/ He's Tom.

(Anh ấy là Tom.)

She

is

He’s

She is/ She’s a teacher.

(Cô ấy là giáo viên.)

It

is

It’s

It is/ It’s a book.

(Đó là một cuốn sách.)

Danh từ chỉ tên riêng rẽ (một thương hiệu riêng)/Danh từ số ít

is

Sarah is very beautiful.

(Sarah siêu xinh đẹp.)

A cát is under the table.

(Một bé mèo đã ở bên dưới gầm bàn.)

Danh từ không đếm được

is

Water is very necessary for life.

(Nước rất quan trọng cho sự sống.)

Danh từ chỉ tên riêng (nhiều thương hiệu riêng)/ Danh từ số nhiều

are

Tom & David are at trang chủ now.

(Bây giờ đồng hồ Tom cùng David đã ở nhà.)

The kids are in the living room.

(Bọn trẻ con đang trong phòng khách.)

3. Mẫu mã hội thoại để thực hành luyện nói trong lesson 1 Nice to meet you

Hội thoại 1:

Woman: Hello. I’m Susan.

You: Hello, Susan. I'm Tom.

Woman: Nice khổng lồ meet you, Tom.

You: Nice to meet you too, Susan.

Xem thêm: Ai Chơi Dòng Chim Chào Mào Xin Vào Đây, Chào Mào Mái Có Hót Chuyện Không(Có Hình)

Hội thoại 2:

Woman: Where are you from, Tom?

You: I'm from Canada. How about you, Susan?

Hội thoại 3:

You: Good morning, Susan. How are you today?

Woman: Hi, Tom. I’m fine. Thank you. & you?

You: I'm great. Thanks.

4. Biện pháp học giờ đồng hồ Anh tiếp xúc qua lesson 1 Nice to lớn meet you bên trên website cameraminhtan.vn

Trước hết các bạn nên sẵn sàng microphone, vật dụng vi tính có liên kết internet và truy cập đăng kí thông tin tài khoản trên website English.com.vn. Sau đó hãy thực hành thực tế theo các bước sau đây: