Những câu nói hay về mục tiêu

     

Danh ngôn mới

Từ một ánh mắt rộng hơn, ta thấy rằng tất cả họ đều tất cả một mục đích sâu sắc nào đó trong đời, và kim chỉ nam của ta là phát hiện tại ra mục đích ấy và biểu đạt nó trong công việc của mình.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về mục tiêu

Marc Lesser


Bạn hiện đại qua những sai lầm của mình, với lần tiếp theo bạn xây dừng mục tiêu, các bạn sẽ biết đúng mực cần trải qua mọi gì để giành được nó.

Noah Daniels


Cuộc sống có chân thành và ý nghĩa khi chúng ta có rượu cồn lực, đặt kim chỉ nam và theo đuổi chúng không gì rào cản được.

Life takes on meaning when you become motivated, phối goals & charge after them in an unstoppable manner.

Les Brown327 bạn thích Thích


*

Tất cả đều người đàn ông và đàn bà thành công hồ hết là những người dân mơ mộng. Chúng ta mơ mộng về sau này của họ, hài lòng trên gần như phương diện, cùng rồi họ lao động từng ngày hướng về viễn viễn tượng xôi ấy, mục tiêu hay chiếc đích đó.

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, & then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

Brian Tracy310 bạn thích Thích


Người tất cả ý chí quá qua tất cả sự nặng trĩu nhọc hoàn toàn có thể đạt được bất kể mục tiêu nào.

The person who has the will to undergo all labor may win any goal.

Menander289 người thích Thích

Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, kĩ năng sẽ đưa bạn tới rất nhiều nơi khiến bạn bắt buộc ngạc nhiên.

If you phối goals và go after them with all the determination you can muster, your gifts will take you places that will amaze you.

Les Brown273 bạn thích Thích

Hãy gọi điều mình muốn làm, giữ lại vững ý tưởng trong đầu, và từng ngày hãy làm vấn đề cần làm, với mỗi hoàng hôn, các bạn sẽ thấy bản thân tới gần kim chỉ nam hơn.

Know what you want to do, hold the thought firmly, và do every day what should be done, & every sunset will see you that much nearer khổng lồ your goal.

Elbert Hubbard197 tín đồ thích Thích

Bạn tự đâu tới ko quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là nhiều người đang đi đâu.

It doesn"t matter where you are coming from. All that matters is where you are going.

Brian Tracy188 tín đồ thích Thích

Bạn cần yếu thống nhất suy nghĩ của hầu như người, nhưng bạn có thể thống duy nhất mọi bạn qua một phương châm chung. 1. Đừng cho rằng mình sẽ sở hữu được thể bảo đảm an toàn điều hầu hết người xem xét là tốt nhất quán; chuyện chính là bất khả thi.2. 30% mọi tín đồ sẽ không khi nào tin bạn. Đừng để đồng nghiệp và cung cấp dưới thao tác làm việc cho bạn. Thay vị thế, hãy để họ làm việc vì một phương châm chung.3. Tiện lợi hơn nhiều khi thống nhất cả doanh nghiệp dưới một mục tiêu chung rộng là thống duy nhất cả doanh nghiệp xung quanh một bạn cụ thể.

You cannot unify everyone’s thoughts, but you can unify everyone through a common goal.1. Don’t even trust that you are able khổng lồ unify what everyone is thinking; it is impossible.2. 30% of all people will never believe you. Vày not allow your colleagues và employees to work for you. Instead, let them work for a common goal.3. It is a lot easier khổng lồ unite the company under a common goal rather than uniting the company around a particular person.

Jack Ma155 tín đồ thích Thích

Tri thức trở thành tàn khốc nếu mục tiêu không có đạo đức.

Knowledge becomes evil if the aim be not virtuous.

Plato125 tín đồ thích Thích

Mục tiêu cho phép bạn tinh chỉnh hướng đi của chuyển đổi theo chiều có ích cho mình.

Goals allow you khổng lồ control the direction of change in your favor.

Brian Tracy124 fan thích Thích

Bạn quan trọng mong giành được những phương châm mới xuất xắc vượt qua thực trạng hiện tại nếu như khách hàng không cầm đổi.

You cannot expect to achieve new goals or move beyond your present circumstances unless you change.

Les Brown116 người thích Thích

Kỷ biện pháp là mong nối giữa mục tiêu và thành tựu.

Discipline is the bridge between goals và accomplishment.

Jim Rohn92 bạn thích Thích

Phải nhắm bên trên hồng vai trung phong để trúng hồng tâm.

We aim above the mark to hit the mark.

Ralph Waldo Emerson85 người thích Thích

Nhìn về thọ dài, con người chỉ trúng đích số đông gì bản thân nhắm tới. Bởi vì vậy cực tốt anh ta nên nhắm cao.

In the long run, men hit only what they aim at. Therefore, they had better aim at something high.

Henry David Thoreau83 tín đồ thích Thích

Nếu điều ai đang làm ko đưa bạn đi về phía phương châm của bạn, thì nó sẽ đưa chúng ta xa ra khỏi mục tiêu.

If what you are doing is not moving you towards your goals, then it"s moving you away from your goals.

Brian Tracy80 tín đồ thích Thích

Anh rất có thể bắt trượt kim chỉ nam nếu nhắm quá cao hoặc thừa thấp.

One may miss the mark by aiming too high as too low.

Thomas Fuller77 bạn thích Thích

Đừng để mục tiêu của doanh nghiệp là đã có được gì đó, cơ mà là thay đổi ai đó.

Do not let it be your aim to be something, but to be someone.

Victor Hugo72 bạn thích Thích

Cuộc sinh sống chỉ có mức giá trị lúc nó thứ gì đó đáng giá làm cho mục tiêu.

Life has a value only when it has something valuable as its object.

Hegel71 tín đồ thích Thích

Khi giành được mục tiêu, hãy lập kim chỉ nam mới. Đó là bí quyết bạn văn minh và phát triển thành người mạnh khỏe hơn.

As you reach your goals, set new ones. That is how you grow & become a more powerful person.

Les Brown60 bạn thích Thích

Khi không tồn tại mục tiêu được xác định rõ ràng, bọn họ trung thành cho tới mức lạ đời với những bài toán tủn mủn thường xuyên ngày cho tới khi cuối cùng họ trở thành quân lính cho chúng.

In the absence of clearly-defined goals, we become strangely loyal to performing daily trivia until ultimately we become enslaved by it.

Robert A Heinlein57 người thích Thích

Vẫn hợp lý và phải chăng khi bọn họ giữ sự tuyệt vời nhất trong tầm mắt để luôn luôn hướng đến nó, cho dù họ biết nó không bao giờ có thể chạm đến.

It is reasonable khổng lồ have perfection in our eye that we may always advance toward it, though we know it can never be reached.

Samuel Johnson55 người thích Thích

Hạnh phúc chưa hẳn đích đến; nó là phụ phẩm.

Happiness is not a goal; it is a by-product.

Eleanor Roosevelt53 người thích Thích

Ngẫm lại mục tiêu của bản thân mình hai lần hàng ngày để có thể tập trung vào theo xua nó.

Xem thêm: Communication Unit 3 Lớp 9: Communication Unit 3 Trang 31 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Review your goals twice every day in order to lớn be focused on achieving them.

Les Brown52 bạn thích Thích

Người không tồn tại mục tiêu tương tự như con tàu không có bánh lái.

A man without a goal is like a ship without a rudder.

Thomas Carlyle50 tín đồ thích Thích

Hãy đặt kim chỉ nam và luôn nỗ lực đến khi bạn đạt được nó.

Set your target and keep trying until you reach it.

Napoleon Hill49 fan thích Thích

Mục tiêu là bản đồ dẫn đường và cho bạn thấy điều gì là có thể trong đời.

Your goals are the road maps that guide you và show you what is possible for your life.

Les Brown48 fan thích Thích

Nhiều fan đi câu cả cuộc sống mà lần chần cái mình hướng đến không bắt buộc là cá.

Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after.

Henry David Thoreau42 tín đồ thích Thích

Ai cũng có thể thực hiện tại phép màu, người nào cũng có thể đụng đến mục tiêu, giả dụ anh ta rất có thể nghĩ, giả dụ anh ta rất có thể chờ đợi, trường hợp anh ta có thể kiên trì.

Everyone can perform magic, everyone can reach his goals, if he is able khổng lồ think, if he is able to lớn wait, if he is able to fast.

Hermann Hesse42 người thích Thích

Người ta không lười biếng. Chỉ đơn giản dễ dàng là họ có phương châm thấp hèn - tuyệt nói phương pháp khác, phương châm không truyền cảm giác cho họ.

People are not lazy. They simply have impotent goals - that is, goals that bởi not inspire them.

Tony Robbins40 fan thích Thích

Mục tiêu giúp đỡ bạn biến tích điện thành hành động.

Goals help you channel your energy into action.

Les Brown38 fan thích Thích

Một một trong những điều quan trọng đặc biệt nhất bạn cần tạo nên mình là chọn 1 mục tiêu đặc biệt với phiên bản thân.

One of the most essential things you need to vì for yourself is lớn choose a goal that is important khổng lồ you.

Les Brown38 tín đồ thích Thích

Hãy chú ý xem ai đang đi đâu, vị nếu không tồn tại ý nghĩa, bạn cũng có thể sẽ chẳng tới được đâu.

Pay attention khổng lồ where you are going because without meaning you might get nowhere.

A. A. Milne38 tín đồ thích Thích

Điều các bạn có khi đạt được kim chỉ nam cũng quan trọng đặc biệt như điều các bạn trở thành khi đã có được mục tiêu.

What you get by achieving your goals is to lớn as important as what you become by achieving your goals.

Henry David Thoreau34 tín đồ thích Thích

Có nhà đẹp nhất mà làm những gì chứ, trường hợp bạn không tồn tại một hành tinh tương đối để để nó lên?

What"s the use of a fine house if you haven"t got a tolerable planet to lớn put it on?

Henry David Thoreau31 người thích Thích

Đầu tiên, tất cả một hài lòng rõ ràng, xác định và thiết thực. Trang bị hai, gồm có tiềm lực quan trọng để đã có được mục tiêu; tri thức, chi phí bạc, thứ chất, và phương pháp. Vật dụng ba, hướng tất cả tiềm lực vào phương châm đó.

First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means khổng lồ achieve your ends; wisdom, money, materials, & methods. Third, adjust all your means to lớn that end.

Aristotle31 tín đồ thích Thích

Bạn phải tất cả những phương châm dài hạn để giúp mình không nản lòng trước mọi thất bại ngắn hạn.

You must have long range goals to keep you from being frustrated by short range failures.

Charles Noble30 fan thích Thích

Cảm giác trống rỗng là một trong những triệu chứng cho thấy thêm bạn đang sinh sống không sáng tạo. Hoặc bạn không có mục tiêu đủ đặc biệt quan trọng cho mình, hoặc bạn đã không sử dụng kỹ năng và cố gắng nỗ lực trong cuộc chiến đấu vươn tới phương châm quan trọng.

Emptiness is a symptom that you are not living creatively. You either have no goal that is important enough to lớn you, or you are not using your talents và efforts in a striving toward an important goal.

Maxwell Maltz30 bạn thích Thích

Ngày từ bây giờ tôi đề nghị sống cố gắng nào để tạo nên ngày mai nhưng tôi quyết vai trung phong hướng đến?

How am I going to live today in order lớn create the tomorrow I"m committed to?

Tony Robbins28 tín đồ thích Thích

Những điều xuất sắc đẹp không đến với những người ngu ngốc hóng đợi, mà lại chỉ đển với những người theo đuổi kim chỉ nam và cầu mơ của mình.

Weibo - Dịch: yêu đương Thương Đặng25 người thích Thích

Trí tưởng tượng đưa ra hình hình ảnh mục tiêu mà cơ chế tự động hóa của họ hướng tới. Chúng ta hành động, hay là không hành động, chưa hẳn vì ý chí như mọi fan hay tưởng, mà bởi trí tưởng tượng.

For imagination sets the goal picture which our automatic mechanism works on. We act, or fail khổng lồ act, not because of will, as is so commonly believed, but because of imagination.

Maxwell Maltz21 bạn thích Thích

Người nói rằng cuộc sống thường ngày không đáng giá thực chất đang nói rằng bản thân họ không tồn tại mục tiêu cá nhân nào xứng đáng giá...

People who say that life is not worthwhile are really saying that they themselves have no personal goals which are worthwhile...

Maxwell Maltz20 fan thích Thích

Chúng ta được tạo ra để chinh phục môi trường, xử lý rắc rối, đạt được mục tiêu, và bọn họ không tìm kiếm được sự vừa lòng thực sự hay niềm hạnh phúc trong đời nếu không tồn tại trở hổ ngươi để đoạt được và kim chỉ nam để vươn tới.

We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, & we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer và goals to lớn achieve.

Maxwell Maltz18 tín đồ thích Thích

Con người luôn luôn nhận được ít hơn những gì mình đòi hỏi trong đời.

Man always gets less than he demands from life.

Jack London16 người thích Thích

Chúng ta xuất hiện trên trái đất này bằng hai bàn tay không. Nhưng kim chỉ nam của đời fan là nên làm được một cái nào đấy cho cuộc đời.

우리는 빈 손으로 이 세상에 태어났다. 그러나 인생의 목표는 무(아무것도 없는 것)에서 무엇인가를 만들어 내는 것이다.

Danh ngôn giờ Hàn12 người thích Thích

Con người là loài động vật hoang dã tìm kiếm mục tiêu. Cuộc đời anh ta chỉ có chân thành và ý nghĩa nếu anh ta vươn ra hướng đến những phương châm của mình.

Man is a goal-seeking animal. His life only has meaning if he is reaching out and striving for his goals.

Aristotle11 người thích Thích

Điểm mở màn cho thành công xuất sắc lớn vào đời bạn bắt đầu khi chúng ta bắt buộc bản thân chỉ nghĩ về và nói về điều bạn muốn và cố định không nghĩ cùng nói về ngẫu nhiên điều gì bạn không muốn.

The starting point of great success in your life begins, in the simplest terms, when you discipline yourself khổng lồ think and talk about only the things you want & refuse khổng lồ think & talk about anything you don"t want.

Brian Tracy11 fan thích Thích

Bạn không thể rào cản những con người kiên quyết đến được thành công. Nếu khách hàng đặt đá tảng trê tuyến phố của họ, họ sẽ cần sử dụng chúng làm viên đá lót chân nhằm trèo lên đều tầm cao mới. Người thành công xuất sắc có mục tiêu, có giấc mơ, cùng lập kế hoạch rồi theo đuổi chúng.

You cannot keep determined people from success. If you place stumbling blocks in their way, they will use them for stepping-stones & climb khổng lồ new heights. People who succeed have a goal, a dream & make their plans and follow them.

Mary Kay Ash10 tín đồ thích Thích

Đây là thời gian hoàn hảo để sống. Chưa lúc nào có nhiều kĩ năng và cơ hội hơn cho bạn để đạt được không ít mục tiêu hơn ngày hôm nay.

This is a wonderful time khổng lồ be alive. There have never been more possibilities & opportunities for you to lớn achieve more of your goals than exist today.

Brian Tracy9 người thích Thích

Điều bạn đã có được khi sờ tay vào phương châm không đặc biệt quan trọng bằng điều bạn trở thành khi chạm tay vào mục tiêu.

What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.

Johann Wolfgang von Goethe8 bạn thích Thích

Tất cả đa số ở trong tâm trí. Đó là nơi các thứ bắt đầu. Biết bạn có nhu cầu gì là bước đầu tiên để tiến cho tới nó.

Everything"s in the mind. That"s where it all starts. Knowing what you want is the first step toward getting it.

Mae West8 tín đồ thích Thích

Cho dù chúng ta là ai, bọn họ cũng phải gồm mục tiêu hàng ngày trong cuộc sống,dù to hay nhỏ, nhằm khiến mỗi ngày trở nên bao gồm ý nghĩa.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nụ Hôn Mùa Xuân Ơi Mùa Xuân Đã Đến, Nụ Hôn Mùa Xuân

We, whoever we are, must have a daily goal in our lives, no matter how small or great, to lớn make that day mean something.