Nhôm Tác Dụng Với Naoh

     

Câu hỏi: vào phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH chất oxi hóa nhôm là?

A.NaOH

B.H2O

C.NaOH hoặc H2O

D.Cả NaOH với H2O

Trả lời:

Đáp án B

Giải thích:

*
vào phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH chất lão hóa nhôm là" width="348">

Cùng đứng top lời giải tra cứu hiểu đưa ra tiết về Nhôm và các hợp chất của Nhôm nhé

A. NHÔM

I. Vị trí với cấu tạo

Al: 1s22s22p63s23p1

=>Số hiệu nguyên tử 13, thuộc nhóm IIIA, chu kì 3.

Bạn đang xem: Nhôm tác dụng với naoh

Trong hợp chất, Al tất cả số OXH bền là +3

- Nhôm gồm cấu tạo mạng tinh thể lập phương trọng tâm diện

II. Tính chất vật lý

- Mạng lập phương trọng điểm diện, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt; t0nc= 6600C .

- màu sắc trắng bạc, hơi bền cùng dai, dễ kéo sợi và dát mỏng, nhẹ (D = 2,7).

- Một số hợp kim của nhôm:

+ Đuyra (95% Al; 4% Cu; 1% Mg, Mn, Si): nhẹ bằng 1/3 thép, cứng gần bằng thép.

+ Silumin (gần 90% Al; 10% Si): nhẹ, bền.

+ Almelec (98,5% Al; còn lại là Mg, Si cùng Fe) dùng làm dây cáp.

+ Hợp kim electron (10,5% Al; 83,3% Mg còn lại là Zn, Mn...): chỉ nặng bằng 65% Al lại bền hơn thép, chịu được sự nuốm đổi đột ngột của nhiệt độ trong một giới hạn lớn phải được sử dụng làm vỏ thương hiệu lửa.

III. Trạng thái tự nhiên

Nhôm là kim loại phổ biến nhất trong vỏ quả đất. Vào tự nhiên, Al có trong:

- Đất sét: Al2O3.2SiO2.2H2O.

- Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O.

- Boxit: Al2O3.nH2O.

- Criolit: 3NaF.AlF3hay (Na3AlF6)

IV. Tính chất hóa học

1. Tác dụng với phi kim

a. Với oxi

- Al chỉ phản ứng với oxi bên trên bề mặt (vì tạo ra lớp màng oxit bao phủ bề mặt, bảo vệ cùng ngăn cản Al tham gia phản ứng tiếp):

2Al + 3O2→Al2O3

- Bột Al cháy trong ko khí lúc được đun nóng cho ngọn lửa màu tươi sáng chói.

Xem thêm: Hình Ảnh Chữ S Việt Nam - Hình Chữ S Bản Đồ Việt Nam

- Muốn phản ứng xảy ra hoàn toàn thì phải loại bỏ lớp oxit bao phủ bên trên bề mặt Al (bằng phương pháp tạo hỗn hống Al - Hg hoặc sử dụng Al bột đun nóng).

b. Với các phi kim khác

- Nhôm phản ứng được với các phi kim không giống →muối.

- Al tự bốc cháy lúc tiếp xúc với những halogen:

2Al + 3X2→2AlX3

- khi đun nóng, Al tác dụng với bột S:

2Al + 3S→Al2S3

- khi nhiệt độ rất cao, Al kết hợp với C với N2:

4Al + 3C→Al4C3(8000C)

2. Tác dụng với axit

Al + dung dịch axit (HCl, H2SO4) → muối + H2

2Al + 6H+ → 2Al3+ + 3H2­

Al + dung dịch axit (có tính OXH mạnh) → muối + sản phẩm khử + H2O

4Al + 4HNO3loãng →to Al(NO3)3 + NO + 2H2O

2Al + 6H2SO4đặc →to Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

=> Al không tác dụng với H2SO4, HNO3đặc nguội.

3. Tác dụng với oxit kim loại

Ở nhiệt độ cao, Al khử được nhiều oxit kim loại như Fe2O3, Cr2O3,... Thành kim loại tự do.

2Al + Fe2O3 →to Al2O3 + 2Fe

4. Tác dụng với dung dịch kiềm

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na(dd) + 3H2­

5 . Tác dụng với dung dịch muối

- Al đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng:

2Al + 3CuSO4→Al2(SO4)3+ 3Cu

- Phản ứng với muối nitrat trong môi trường kiềm:

8Al + 3NaNO3+ 5NaOH + 2H2O→8NaAlO2+ 3NH3

- Phản ứng với muối nitrat vào môi trường axit (giống phản ứng với HNO3):

Al + 4H++ NO3-→Al3++ NO + 2H2O

V. Điều chế

1. Nguyên liệu

Quặng boxit Al2O3có lẫn SiO2và Fe2O3.

2. Các giai đoạn điều chế

- làm cho sạch nguyên liệu:

2NaOH + Al2O3→2NaAlO2+ H­2O

2NaOH + SiO2→Na2SiO3+ H2O

NaAlO2+ CO2+ 2H2O→NaHCO3+ Al(OH)3

NaOH + CO2→NaHCO3

2Al(OH)3→Al2O3+ 3H2O

- Điện phân lạnh chảy Al2O3có mặt criolit Na3AlF6(hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 từ 20500C xuống 9000C; tăng độ dẫn điện bởi tạo thành nhiều ion hơn; tạo lớp bảo vệ quán triệt O2phản ứng với Al nóng chảy):

2Al2O3→4Al + 3O­

VI. Ứng dụng cùng sản xuất

1. Ứng dụng

- Người ta sử dụng nhôm để chế tạo vỏ máy bay, thương hiệu lửa, tàu vũ trụ vị đặc tính nhẹ, bền với không khí với nước

- có tác dụng dây dẫn điện cao áp, đồ nội thất, làm vật trao đổi nhiệt

- Chế tạo hỗn hợp tecmit (Al và Fe2O3) được dùng để hàn gắn đường ray.

*
vào phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH chất lão hóa nhôm là (ảnh 2)" width="321">

2. Sản xuất

Điện phân lạnh chảy Al2O3

2Al2O3 →dpnc→ 4Al + 3O2­

B. MỘT SỐ HỢP CHẤT quan TRỌNG CỦA NHÔM

I. Nhôm oxit

- Tính chất vật lý:là chất rắn color trắng, không tan vào nước nóng chảy ở 2050 độ C

- Tính chất hóa học:Al2O3là oxit lưỡng tính, tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch kiềm:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na(Al(OH)4)

Ứng dụng:

- Tinh thể Al2O3(corinđon) được dùng làm đồ trang sức, chế tạo những chi tiết trong các ngành kĩ thuật bao gồm xác, như chân kính đồng hồ, thiết bị phân phát tia lade,...

Bột Al2O3 có độ cứng cao được sử dụng làm vật liệu mài.

Boxit Al2O3.2H2O là nguyên liệu sản xuất nhôm kim loại.

Xem thêm: Bố Mẹ Tuổi Nào Sinh Con Năm 2021 Tháng Nào Tốt? Hợp Mệnh Phong Thủy

II. Nhôm hidroxitAl(OH)3

- Tính chất vật lý:Là chất kết tủa keo, color trắng, không tan vào nước, dễ bị nhiệt phân hủy

- Tính chất hóa học:

+ Dễ bị nhiệt tạo thành nhôm oxit:

2Al(OH)3 →to Al2O3 + 3H2O

+ Là hợp chất lưỡng tính, tan trong axit và bazo

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + NaOH → Na

Điều chế

- Kết tủa Al3+:

Al3++ 3OH-(vừa đủ)→Al(OH)3

Al3++ 3NH3+ 3H2O→Al(OH)3+ 3NH4+

- Kết tủa AlO2­-:

AlO2­-+ CO2+ 2H2O→Al(OH)3+ HCO3-

AlO2­-+ H+(vừa đủ) + H2O→Al(OH)3

III. Muối nhôm (hay gặp: phèn chua: K2SO4, Al2(SO4)3.24H2O xuất xắc KAl(SO4)2.12H2O)

- các dung dịch AlCl3, Al2(SO4)3và Al(NO3)3đều là các axit theo Bronstet tất cả môi trường axit:

AlCl3→Al3++ 3Cl-

Al3++ 3H2O ↔Al(OH)3+ 3H+

→Giải say mê được sự thủy phân của muối Al trong các dung dịch gồm tính bazơ:

2AlCl3+ 3Na2CO3+ 3H2O→2Al(OH)3+ 6NaCl + 3CO2

Phản ứng với dung dịch kiềm: (chú ý biện pháp thức và tỷ lệ phản ứng)

Al3++ 3OH-→Al(OH)3

Al3++ 4OH-→-

Al(OH)3+ 3OH-→-

- những muối aluminat NaAlO2, KAlO2, Ba(AlO2)2và Ca(AlO2)2đều là bazơ dung dịch bao gồm môi trường bazơ.