NGƯỜI ƠI GẶP GỠ LÀM CHI

     

Một ngày, hai gặp gỡ thật là ấn tượng, ngủ làm sao được? “Gương nga chênh chếch dòm song”, thấy một bạn “một mình im ngắm” trăng mà dường như không thấy gì cả. Kiều vẫn “rộn con đường gần cùng với nỗi xa bời bời”, vừa ngơ ngẩn về đoạn kết thật bi ai của đời một thiếu nữ cũng đẹp như mình, vừa xôn xao về một ban đầu đầy tiềm ẩn mà lừng chừng “trăm năm biết gồm duyên gì tốt không?” đó… Đợi Kiều thiu thiu, Đạm Tiên “sen xoàn lãng đãng như gần như xa” nhập mộng, báo đến hay “trong sổ đoạn trường gồm tên”! tất nhiên thế là thức trắng, “nỗi riêng rẽ lớp lớp sóng dồi / nghĩ về đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn”, Kiều “rền rĩ” to mang lại nỗi mẹ thức dậy, “hỏi cơn cớ gì”, rồi “khuyên giải tốt cao”. Vô ích, Kiều thôi “rền” để chuyển sang khóc thầm. “Hiên tà gác trơn chênh chênh / nỗi riêng, riêng biệt chạnh tấc riêng biệt một mình”. Ai vẫn hãy còn bên chị em đấy, nhưng ai đã bắt đầu cô đơn, đấy ai ơi.(Thu Tứ)

Nguyễn Du, Truyện Kiều (câu 171-242)

Kiều từ bỏ trở gót trướng hoa,Mặt trời gác núi chiêng đà thu không.Gương nga chênh chếch dòm song,Vàng gieo ngấn nước cây lồng trơn sân.Hải mặt đường lả ngọn đông lân, (175)Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà.Một mình im ngắm bóng nga,Rộn đường gần cùng với nỗi xa bời bời:“Người nhưng mà đến cầm thì thôi,Ðời phồn hoa cũng chính là đời quăng quật đi! (180)Người đâu gặp mặt gỡ làm chi,Trăm năm biết gồm duyên gì giỏi không?”Ngổn ngang trăm mối mặt lòng,Nên câu giỏi diệu ngụ vào tính tình.Chênh chênh nhẵn nguyệt xế mành, (185)Tựa ngồi mặt triện một mình thiu thiu.Thoắt đâu thấy một đái kiều,Có chiều phong vận có chiều thanh tân.Sương in khía cạnh tuyết trộn thân,Sen tiến thưởng lãng đãng như gần như xa. (190)Rước mừng đón hỏi dò la:“Ðào Nguyên lạc lối đâu mà mang đến đây?”Thưa rằng: “Thanh khí xưa nay,Mới cùng mọi người trong nhà lúc ban ngày đã quên?Hàn gia sinh hoạt mé tây thiên, (195)Dưới làn nước chảy trên có cầu.Mấy lòng hạ nỗ lực đến nhau,Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng.Vâng trình hội nhà xem tường,Mà sao vào sổ đoạn trường có tên.


Bạn đang xem: Người ơi gặp gỡ làm chi


Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5 Học Kì 1, Học Kì 2 Chi Tiết


Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 9 Unit 3 Communication, Unit 3 Lớp 9: Communication


(200)Âu đành trái kiếp nhân duyên,Cũng tín đồ một hội một thuyền đâu xa!Này mười bài bác mới, bắt đầu ra,Câu thần lại mượn cây viết hoa vẽ vời.”Kiều vâng lĩnh ý đề bài, (205)Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm.Xem thơ nút nở khen thầm:“Giá đành tú khẩu cẩm chổ chính giữa khác thường!Ví đem vào tập đoạn trường,Thì treo giải nhất chi nhường đến ai!” (210)Thềm hoa khách đã trở hài,Nàng còn cầm lại một nhì tự tình.Gió đâu sịch bức mành mành,Tỉnh ra new biết rằng mình chiêm bao.Trông theo làm sao thấy đâu nào, (215)Hương thừa nhường nhịn hãy ra vào đâu đây.Một mình trù trừ canh chầy,Ðường xa suy nghĩ nỗi sau đây mà kinh!Hoa trôi bèo giạt vẫn đành,Biết duyên mình biết phận mình, cầm thôi! (220)Nỗi riêng rẽ lớp lớp sóng dồi,Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn.Giọng Kiều rền rĩ trướng loan,Nhà huyên bỗng dưng tỉnh hỏi cơn cớ gì:“Cớ sao è trọc canh khuya, (225)Màu hoa lê hãy đằm đìa giọt mưa?”Thưa rằng: “Chút phận ngây thơ,Dưỡng sinh song nợ tóc tơ chưa đền.Buổi ngày nghịch mả Ðạm Tiên,Nhắp đi thoắt thấy ứng tức tốc chiêm bao. (230)Ðoạn ngôi trường là số cầm cố nào,Bài ra vậy ấy vịnh vào cố kỉnh kia.Cứ vào mộng triệu nhưng suy,Thân bé thôi bao gồm ra gì mai sau!”Dạy rằng: “Mộng huyễn dĩ nhiên đâu, (235)Bỗng không cài đặt não chuốc sầu, suy nghĩ nao!”Vâng lời răn dạy giải tốt cao,Chưa ngừng điều nghĩ vẫn dào mạch Tương.Ngoài tuy nhiên thỏ thẻ oanh vàng,Nách tường bông liễu bay ngang trước mành. (240)Hiên tà gác bóng chênh chênh,Nỗi riêng, riêng chạnh tấc riêng biệt một mình.

(Truyện Kiều, nxb. Ðại Học và Trung Học siêng Nghiệp, Hà Nội, 1973)_____________________Trừ nơi nào có ghi khác, các chú say mê dưới đấy là dựa theo từ bỏ điển Truyện Kiều của Ðào Duy Anh.Trướng hoa: Bức trướng thêu hoa, chỉ buồng của phụ nữ.Thu không: Ở những lầu canh như cửa thành, cứ cho chập về tối thì tiến công một hồi trống xuất xắc hồi chiêng call là thu không, sau khi đã xét trong thành không còn tồn tại người lạ mặt khả nghi sinh hoạt nữa, ý là tích lũy mọi việc sau thời điểm đã xét là không còn vấn đề.Gương nga: mặt trăng.Ðông lân: hàng xóm phía đông.Phồn hoa: Chỉ thực trạng sinh hoạt xa xỉ náo nhiệt.Triện: Chỉ cái hành lang cửa số có chấn song làm hình chữ triện.Tiểu kiều: Chỉ người bầy bà đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn.Phong vận: phong lưu tao nhã.Thanh tân: vào trẻo bắt đầu mẻ, chỉ thiếu nữ non trẻ.Sen vàng: Tức là bước đi người đẹp. Theo điển Hậu chúa bên Trần thời Ngũ Ðại yêu thương Phan phi, đúc hoa sen vàng lát xuống đất, bảo đi rồi cười cợt nói rằng: “Mỗi bước đi sinh ra hoa sen”.Ðào Nguyên: bài xích “Ðào hoa nguyên ký” của Ðào Tiềm nói có tín đồ đánh cá chèo thuyền lạc vào khu vực động tiên, cho nên vì thế Ðào Nguyên dùng để chỉ đụng tiên.Thanh khí: Chỉ tín đồ có ưng ý đồng điệu, do câu tởm Dịch “Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, nghĩa là phần lớn vật thuộc một một số loại tiếng thì ứng nhau, ví như con gà này gáy thì bé gà không giống gáy theo, hầu hết vật thuộc một một số loại khí thì tra cứu nhau, ví như đá nam châm hút sắt.Hàn gia: đơn vị nghèo, lời từ tốn để nói đơn vị tôi.Tây thiên: Ðường đi ở ngoài đồng nội về phía tây.Hạ cố: tín đồ trên đoái nhìn, quan tâm đến người dưới, lời khiêm tốn.Hạ tứ: bạn trên cho tất cả những người dưới, lời khiêm tốn.Tú khẩu cẩm tâm: miệng thêu lòng gấm, có nghĩa là lời giỏi ý đẹp.Tự tình: phân bua tình ý.Canh chầy: Canh muộn, canh khuya.Ðòi cơn: các cơn.Nhà huyên: có nghĩa là mẹ.Mộng triệu: loại điều chiêm bao cho biết thêm trước.Mạch Tương: Nước sông Tương, chỉ nước mắt, theo điển hai vk vua Thuấn là Nga Hoàng và thanh nữ Anh nghe tin vua Thuấn chết ở miền sông Tương, hai bà mang đến đấy khóc rồi trường đoản cú trầm sinh hoạt sông ấy.Tấc riêng: do chỗ của tim (lòng) chiếm phần chỉ chừng một tấc buộc phải nói là tấc lòng. Tấc riêng là tấm lòng riêng.