Na2co3 + nahso4

     

Hiện tượng thí nghiệm: lúc đầu không tất cả hiện tượng, sau một thời gian thấy xuất hiện sủi bong bóng khí.

Bạn đang xem: Na2co3 + nahso4

NaHSO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + NaHCO3 + H2O

NaHSO4 + NaHCO3 → Na2SO4 + H2O + CO2 ↑


Điện phân dung dịch muối ăn với điện cực trơ tất cả màng chống xốp

Mô tả hiện tượng kỳ lạ và viết các phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa cho thí nghiệm


Trinitrotoluen là một trong những loại thuốc nổ, có công thức phân tử C7H5N3O6, khi nổ tạo nên thành tất cả hổn hợp khí cacbon monoxid, tương đối nước, nitơ và muội than.

(a) Viết phản bội ứng nổ của TNT. Lưu ý phản ứng nổ không hẳn là bội nghịch ứng cháy.

(b) Hexanit là một trong những loại chất nổ gồm chứa theo trọng lượng 60% TNT với 40% HND (có phương pháp phân tử C12H5N7O12). Tính thành phần % theo cân nặng và theo số mol của các nguyên tố bao gồm trong Hexanit. Từ tỷ lệ số mol những nguyên tố, đề nghị các chất rất có thể tạo thành từ quá trình nổ Hexanit với tính lượng chất % theo số mol của những chất đó.


Câu 3:


Cho 2,791 g tất cả hổn hợp rắn chứa hai hóa học Na2SO4 và Pb(NO3)2 trong nước, làm cho nóng nhẹ, chiếm được kết tủa. Sau thời điểm lọc, rửa và sấy thô thu được 1,515 g chất rắn. Hỗn hợp qua lọc thấy gồm tạo kết tủa với dung dịch Pb(NO3)2 0,5 M, trái lại quán triệt kết tủa với hỗn hợp Na2SO4 0,5 M.

(a) Viết phương trình làm phản ứng với phương trình ion rút gọn.

(b) Tính yếu tắc % cân nặng mỗi chất trong lếu hợp.


Câu 4:


Hỗn hợp những oxit MgO, Al2O3 với Fe3O4 được sử dụng làm xúc tác cho quy trình tổng phù hợp NH3. Hòa tan trọn vẹn 20,68 gam hỗn hợp X có MgO, Al2O3 cùng Fe3O4 vào 450 mL hỗn hợp H2SO4 1,0 M được hỗn hợp Y. Để trung hòa - nhân chính ¼ hỗn hợp Y đề xuất 25,00 mL hỗn hợp NaOH 1,0 M thu được hỗn hợp Z. Cô cạn cảnh giác dung dịch Z trong điều kiện không có không khí chiếm được m gam rắn khan T. Nếu đem ¼ dung dịch Y lội thảnh thơi qua cột đựng bột sắt, tiếp đến cô cạn cẩn thận dung dịch sau khoản thời gian qua cột trong điều kiện không có không khí thì thu được chất rắn khan có cân nặng lớn hơn cân nặng của T là 1,105 gam.

(a) Viết những phương trình bội phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Where Is The Tools Menu In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 And 365

(b) Tính phần trăm trọng lượng của yếu tắc oxy trong các thành phần hỗn hợp X.

(c) Tính phần trăm khối lượng của các oxit trong tất cả hổn hợp X


Câu 5:


Cho 5 hợp chất hữu cơ A, B, C, D cùng E là những đồng phân của nhau (chỉ đựng C, H và O), trong các số ấy cacbon chiếm 55,8% và có cân nặng mol phân tử nhỏ dại hơn 170 g/mol.

(a) xác định công thức phân tử phổ biến của A, B, C, D và E.

Trong 5 chất, chỉ bao gồm 2 hợp hóa học A với B mang đến phản ứng với dung dịch NaHCO3 (có sủi bọt khí), cả A và B đều phải có nhóm CH3, tuy vậy hợp hóa học B bao gồm đồng phân cis/trans.

Cho từng chất C, D cùng E bội phản ứng với hỗn hợp NaOH, sau đó trung hòa bởi dung dịch HCl, tự C thu được những chất hữu cơ F với G, trường đoản cú D thu được những chất cơ học H và I, trường đoản cú E thu được các chất cơ học K cùng L. Trong các số ấy G là hợp chất không bền và đưa hóa ngay thành G’ (G với G’ tất cả cùng công thức phân tử). Cho biết thêm F, H với K cũng cho phản ứng với dung dịch NaHCO3. Lúc oxy hóa bằng H2CrO4, hợp hóa học G’ chuyển hóa thành F cùng hợp hóa học L chuyển hóa thành H. Phản ứng của H với bạc tình nitrat trong amoniac chỉ tạo thành những chất vô cơ.

(b) xác định công thức cấu tạo của những chất với viết những phương trình phản bội ứng chất hóa học xảy ra. Cho biết trong các phản ứng bên trên crôm chuyển hóa thành H2CrO3.

(c) Viết phương trình làm phản ứng polime hóa của A cùng C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Trộn Kem Face Sức Mặt Trị Mụn Bọc , Mụn Mủ Hiệu Quả

(d) 1 trong những hai polime chiếm được trong câu (c) tan dễ trong hỗn hợp NaOH nguội, polime còn sót lại không tan trong nước mà lại tan trong hỗn hợp NaOH nóng. Viết những phương trình bội nghịch ứng hóa học xẩy ra và giải thích vì sao tất cả sự biệt lập trên.