Một Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 16M Chiều Rộng 10M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m chiều rộng 10m

*

Một hình chữ nhật cóchiều nhiều năm 16m ,chiều rộng lớn 10m . Trường hợp chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật tăng thêm bao nhiêu phần trăm?


*

Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng lên 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm ?


*

Diện tích hình chữ nhật cho ban đầu là :

16 ⨯ 10 = 160 ( m 2 )

Sau khi tăng lên 4m thì chiều dài mới là :

16 + 4 = 20 (m)

Diện tích của hình chữ nhật mới là :

20 ⨯ 10 = 200  ( m 2 )

Tỉ số xác suất giữa diện tích hình chữ nhật mới và hình chữ nhật cũ là :

200 : 160 = 1,25 = 125%

Diện tích hình chữ nhật mới tạo thêm :

125% - 100% = 25%

Đáp số : 25%




Xem thêm: Nói Lời Cảm On Khi Nhận Quà Được Tặng, Lời Cảm Ơn Hay, Ý Nghĩa Khi Nhận Được Quà

Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 16m, chiều rộng lớn 10m. Giả dụ chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật tạo thêm bao nhiêu phần trăm?


Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều lâu năm là: 16 x 10 = 160 (m) Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều lâu năm là: (16+4) x 10 = 200 (m) Tỉ số xác suất của diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125% Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên là: 125% - 100% = 25% Đ/S: 25%


Diện tích HCN trước khi tăng là:

16x10=160(m*)

Diện tích HCN khi tăng là:

(16+4)x10=200(m*)

Diện tích HCN trước lúc tăng nhỏ dại hơn diện tích s khi tăng là:

200-160=40(m)

Nếu chiều lâu năm tăng 4m thì diện tích tăng số tỷ lệ là:

40:160=0,25

đ/số: 25%


Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 16m , chiều rộng 10m . Nếu như chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm


lê quốc gia nhật

Diện tích hình chữ nhật:

16 x 10 = 160 ( m2 )

Chiều dài của hình chữ nhật sau thời điểm tăng thêm 4m là:

16 + 4 = đôi mươi ( m )

Diện tích hình chữ nhật sau thời điểm chiều dài tạo thêm 4m là:

20 x 10 = 200 ( m2 )

Tỉ số phần trăm giữa diện tích hình chữ nhật mới và ăn diện tích hình chữ nhật ban đầu:

200 : 160 x 100 = 125%

Diện tích hình chữ nhật tạo thêm số phần trăm:

125% - 100% = 25%

đ/s: 25%

tk mk mk tk lại hẹn lun


Diện tích ban đầu: 16 x 10 = 160 (m2)

Chiều dài sau thời điểm tăng: 16 + 4 = trăng tròn (m)

Diện tích sau khoản thời gian tăng: 20 x 10 = 200 (m2)




Xem thêm: Top 10 Bài Văn Thuyết Minh Về Đồ Dùng Học Tập Hay Nhất, Thuyết Minh Về Đồ Dùng Học Tập

bài giải :

Diện tích hình chữ nhật là :

16 x 10 = 160 ( m2 )

Nếu tăng chiều dài thêm 4 m thì chiều dài lúc sau là :

16 + 4 = 20 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

trăng tròn x 10 = 200 ( m2 )

Diện tích new hơn diện tích cũ là :

200 - 160 = 40 ( m2 )

Diện tích tạo thêm số xác suất là :

40 : 160 x 100 = 25 %

Đáp số : 25 %

mik nah nhất nha


Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Giả dụ chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu xác suất ?