MONOCLO LÀ GÌ

     

Khi clo hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất tất cả tỉ khối hơi so với hiđro là 53,25. Tên của ankan X là :

Phương pháp giải

+) Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2=> CTPT của dẫn xuất monoclo

+) Từtỉ khối hơi so với hiđro của dẫn xuất => tính n

+) vày phản ứng chỉ tạo ra một sản phẩm duy tuyệt nhất => CTPT ankan X

Lời giải của GV autocadtfesvb.com

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 cùng với clo tạo thành dẫn xuất monoclo :

$C_nH_2n+2,,,,,+,,,,,,Cl_2,,xrightarrow extas,,,C_nH_2n+1Cl,,,,,+,,,,,HCl$ (1)

Theo trả thiết $M_C_nH_2n+1Cl=53,25.2=106,5,$=> 14n + 36,5 = 106,5 => n = 5

=>CTPT của ankan là C5H12

Vì phản nghịch ứng chỉ tạo thành một thành phầm duy nhất yêu cầu ankan X là 2,2-đimetylpropan.

Bạn đang xem: sản phẩm thế monoclo duy nhất

Phương trình phản bội ứng :

Bạn vẫn xem: Dẫn xuất monoclo là gì


Bạn đang xem: Monoclo là gì

*

*Xem thêm: Một Năm Có Mấy Quý, Ngày - Cách Chia Quý Theo Năm, Tuần, Quý, Ngày Chi Tiết

*

*Xem thêm: Sửa Lỗi Insufficient Memory, There Is Insufficient Memory Or Disk Space

*

Sản phẩm của phản nghịch ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là :

(1) (CH3)3CCH2Cl (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 (3) CH3ClC(CH3)3

Cho isopentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol, có ánh nắng khuếch tán, thu được thành phầm chính gồm công thức cấu trúc thu gọn là

Cho toàn bộ ankan thể khí, đk thường tác dụng với Cl2theo tỉ lệ mol 1 : 1 thì tạo nên được bao nhiêu dẫn xuất monoclo toàn bộ ?

Cho iso-pentan tính năng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol trong đk ánh sáng sủa khuếch tán thu đ­ược sản phẩm chính monobrom có công thức kết cấu là

Cho toàn bộ ankan thể khí, điều kiện thường tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 thì tạo thành được về tối đa từng nào dẫn xuất monoclo vớ cả?

Cho propan chức năng với clo có ánh nắng với tỉ trọng số mol 1 : 1 thì thu được số dẫn xuất halogen buổi tối đa là

Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ thành phần mol 1:1 nhận được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là

khi clo hóa một ankan tất cả công thức phân tử C6H14, bạn ta chỉ chiếm được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan sẽ là :

Cho ankan X gồm CTPT là C6H14, hiểu được khi mang lại X chức năng với clo theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 nhận được 2 thành phầm thế monoclo. CTCT đúng của X là

Đồng phân X tất cả CTPT C5H12. X công dụng với Cl2 (có ánh sáng) tạo nên 4 dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X ra đời 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi mang đến X chức năng với Cl2 (theo tỉ trọng số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo buổi tối đa có mặt là :

Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo thành phầm dẫn xuất monoclo tất cả thành phần khối lượng Clo là 45,223%. Bí quyết phân tử của X là

Khi clo hóa một ankan X chỉ chiếm được một dẫn xuất monoclo duy nhất tất cả tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Thương hiệu của ankan X là :

Khí Clo hóa hoàn toàn ankan X thu được hóa học hữu cơ Y có trọng lượng phân tử mập hơn trọng lượng phân tử của X là 138. Ankan X là :

Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất gồm tỉ khối hơi so với hiđro là 75,5. Thương hiệu của ankan kia là:

Có từng nào ankan là hóa học khí ở điều kiện thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ thành phần mol 1:1) tạo thành 2 dẫn xuất monoclo ?

Cho 2-metylbutan chức năng với Cl2(ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số thành phầm monoClo tối đa thu được là

Dãy ankan nào tiếp sau đây thỏa mãn đk : mỗi cách làm phân tử có một đồng phân khi chức năng với clo theo tỉ trọng mol 1 : 1 tạo nên 1 dẫn xuất monocloankan tốt nhất ?

Ankan Y phản ứng với clo tạo nên 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối tương đối so với H2 bằng 46,25. Thương hiệu của Y là :

Khi brom hóa một ankan chỉ chiếm được một dẫn xuất monobrom duy nhất bao gồm tỉ khối hơi đối vớihiđro là 75,5. Tên của ankan kia là

Khi clo hóa tất cả hổn hợp 2 ankan, fan ta chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Tên thường gọi của 2 ankan đó là :

Khi mang lại ankan X (trong phân tử bao gồm phần trăm khối lượng cacbon bởi 83,72%) chức năng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong đk chiếu sáng) chỉ chiếm được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Thương hiệu của X là :

Một ankan A có thành phần tỷ lệ C là 83,33%. Tra cứu CTPT và xác định CTCT đúng của A hiểu được khi mang lại A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được một mặt hàng thế monoclo.

Khi tiến hành phản ứng thay giữa ankan X với khá brom tất cả chiếu sáng fan ta thu được tất cả hổn hợp Y chỉ chứa hai hóa học sản phẩm. Tỉ khối hơi của Y so với ko khí bởi 4. Thương hiệu của X là :

Khi thực hiện phản ứng rứa giữa ankan X với hơi brom gồm chiếu sáng fan ta thu được các thành phần hỗn hợp Y chỉ cất hai hóa học sản phẩm. Tỉ khối tương đối của Y so với He bởi 29. Thương hiệu của X là :

Ankan X là chất khí ở điều kiện thường. X phản nghịch ứng cùng với clo (có askt) chế tác 2 dẫn xuất monoclo. Bao gồm bao nhiêu chất thỏa mãn điều khiếu nại trên?

Khi clo hóa một ankan tất cả công thức phân tử C6H14, bạn ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan kia là:

Ankan X gồm một nguyên tử cacbon bậc III, một nguyên tử cacbon bậc II, sót lại là các nguyên tử cacbon bậc I. Khi cho X tính năng với clo (askt) thu được từng nào dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau?

Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa links σ và có hai nguyên tử cacbon bậc cha trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi mang lại X công dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1:1), số dẫn xuất monoclo về tối đa hình thành là

Cho các ankan sau:

(a) CH3CH2CH3;

(b) CH4;

(c) CH3C(CH3)2CH3;

(d) CH3CH3;

(e) CH3CH(CH3)CH3.

Ankan chỉ cho một sản phẩm thế độc nhất vô nhị khi chức năng với Cl2(as) theo tỉ lệ mol (1:1) là

Khi clo hóa metan nhận được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Phương pháp của thành phầm là:

Phản ứng của metan với clo thuộc nhiều loại phản ứng nào: CH4 + Cl2(overseta/s ightarrow) CH3Cl + HCl

Cho 5,6 lít ankan thể tích đo sinh sống 27,3oC và 2,2 atm chức năng hết cùng với clo ngoài ánh sáng thu được một dẫn xuất clo tốt nhất có trọng lượng 49,5 gam. Cách làm phân tử của ankan là:

Hiđrocacbon Y mạch hở bao gồm 19 link σ vào phân tử (ngoài ra không hề liên kết nào khác). Khi lấy Y tham gia phản ứng vậy với clo thì nhận được 2 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của Y là: