Mg + H2So4 Đặc

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Mg + h2so4 đặc

*

*

*

Khi Mg td với H2SO4 đặc, nóng thì có thể tạo nhiều sản phẩm khử như SO2, S hoặc H2S.

Mg + 2H2SO4 đặc, nóng → MgSO4 + 3SO2↑ + 2H2O

3Mg + 4H2SO4 đặc, nóng → 3MgSO4 + S↓ + 4H2O

4Mg + 5H2SO4 đặc, nóng → 4MgSO4 + H2S\(\uparrow\) + 4H2O


*

cho m(g) hỗn hợp mg và cu vào vừa đủ 10(g) dd h2so4 đặc nóng sau phản ứng thu được 1,12 lít khí so2 ở đktc.nồng độ % của dd h2so4 đã dùng là?
Xem thêm: Viêm Gan A: Con Đường Lây Lan Và Cách Phòng Bệnh Viêm Gan A N A

cho các chất sau: Mg KOH K2CO3 Cu Fe3O4 ZnO C hãy viết các pthh xảy ra khi cho các chất trên lần lược tác dụng với H2SO4loãng H2SO4đặc,nóng


 cho 10h hỗn hợpCcu và CuO tác dụng với dd h2so4 (loãng) lấy chất rắn không tan cho vào dd h2so4 (đặc ) nóng thì thu được 1,12 lít khí A a) a)viết pthh các pư xảy ra và cho biết tên khí A

b)tính % kl các chất có trong hỗn hợp


1. Fe+ H2SO4 đặc →

2. Al+ H2SO4 đặc →

3. Ag+ H2SO4 đặc →

4. FeS2+ O2 →

5. Fe3O4+ H2SO4 loãng →

6. Ba( NO3)2 + H2SO4 →

7. Ba( OH)2 + ? → BaSO4+ H2O

8. CO2 + ? → CaCO3+ H2O


B1:Hỗn hợp x gồm Cu, Fe, Mg. Cho a gam X vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 1.456 lít khí và 1.28 gam Chất rắn. Cho a gam X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 2.352 lít khí SO2(khí duy nhất)a. Viết PTHH xảy rab. Tính a và phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X (các khí đo ở đktc)B2: dùng kim loại nhận các axít sau: HNO3, HCl, H2SO4B3: hay trình bày cách pha chế 1 lít dung dịch H2SO4 0.46M từ dung dịch H2SO4 98% (D=1.84g/ml)

B1:Hỗn hợp x gồm Cu, Fe, Mg. Cho a gam X vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 1.456 lít khí và 1.28 gam Chất rắn. Cho a gam X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 2.352 lít khí SO2(khí duy nhất)

a. Viết PTHH xảy ra

b. Tính a và phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X (các khí đo ở đktc)

B2: dùng kim loại nhận các axít sau: HNO3, HCl, H2SO4

B3: hay trình bày cách pha chế 1 lít dung dịch H2SO4 0.46M từ dung dịch H2SO4 98% (D=1.84g/ml)
Xem thêm: Phân Biệt Tài Chính Và Tiền Tệ, Tài Chính Là Gì

Có những chất sau: Cu, CuO; Mg; Al2O3; Fe(OH)3; Fe2O3; C6H12O6. Những chất nào tác dụng với dung dịch axit HCl và axit H2SO4 đ. Viết PTHH minh họa.

 


cho các chất sau BaCl2 ,Mg(HCO3)2, AgO, AgNO3,Fe,MgO, Cu,Cu(OH)2,Mg,K2S,NaHCO3,CaSO3,Na2O,Fe3O4,Ca(HSO3)2,CaCl2,Al(OH)3,Zn,Ag,Na2SO4,CuO,Ba(OH)2,FE(NO3)2,MgCO3,NO2,SO2,nếu tác dụng với A-dd HClB-dd H2SO4 loãng viết PT