Mất biểu tượng ngôn ngữ trên taskbar

     

Nếu các bạn kích hoạt những gói ngôn ngữ, Windows đang hiển thị thanh ngữ điệu trên khay khối hệ thống để bạn có thể dễ dàng chuyển đổi bàn phím. Một số trong những người cần sử dụng đã report rằng thanh ngôn từ đã mất tích trên máy vi tính Windows 10. Bởi vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi mất thanh ngữ điệu trên Windows 10.


Cách bật màn hình hiển thị nhập liệu vào Windows 10

nhấn Win+I để mở cài đặt và nhấp vào cá nhân hóa.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

nhấp chuột Kiểm tra cập nhật để xem nếu có bản cập nhật. Windows sẽ tự động hóa cài để các bản cập nhật nhưng mà tính năng này còn có thể auto bị tắt trên khối hệ thống của bạn.