Luyện tập trang 143 lớp 5

     

Viết số phù hợp vào ô trống: Một nhỏ ốc sên bò với gia tốc 12cm/phút. Hỏi bé ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời hạn bao lâu ?


Viết số thích hợp vào ô trống:

 

*

Phương pháp giải:

Muốn tính thời hạn ta mang quãng đường phân tách cho vận tốc.

Bạn đang xem: Luyện tập trang 143 lớp 5

(t = s : v)

Lời giải chi tiết:

Muốn tính thời gian ta mang quãng đường chia cho vận tốc, tuyệt (t = s : v).

Ta có: (261: 60 = 4,35) ;

(78: 39 = 2 );

(165 : 27,5 = 6);

(96 : 40 = 2,4).

Vậy ta có bảng hiệu quả như sau:

*


Một con ốc sên trườn với vận tốc (12cm/)phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng mặt đường (1,08m) trong thời hạn bao thọ ?

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị đo quãng con đường sang đơn vị xăng-ti-mét.

- Muốn tính thời hạn ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: (12cm/)phút

1,08 m: ... Phút?

Bài giải

Đổi: (1,08m = 108cm).

Thời gian nhỏ ốc sên trườn hết quãng đường sẽ là :

(108 : 12 = 9) (phút)

Đáp số: (9) phút. 


Vận tốc bay của một nhỏ chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời gian để bé đại bàng đó cất cánh được quãng con đường 72km.

Phương pháp giải:

Muốn tính thời hạn ta đem quãng đường phân chia cho vận tốc.

Xem thêm: Cách Phát Âm E Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất Hiện Nay, Cách Phát Âm Nguyên Âm A & E Trong Tiếng Anh

(t = s : v)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 96km/giờ

Quãng đường: 72 km

Thời gian: ....?

Bài giải

Thời gian để con đại bàng bay được 72km là:

(72 : 96 =0,75) (giờ)

(0,75) giờ đồng hồ (= 45) phút

Đáp số: (45) phút.


Một nhỏ rái cá hoàn toàn có thể bơi với gia tốc 420m/phút. Tính thời hạn để rái cá tập bơi được quãng mặt đường 10,5km.

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị chức năng đo của quãng con đường sang đơn vị mét.

- Muốn tính thời gian ta rước quãng đường chia cho vận tốc.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 420m/phút

Quãng đường: 10,5km

Thời gian: ...?

Bài giải

Đổi: 10,5km = 10500m.

Thời gian nhằm rái cá bơi được quãng con đường 10,5km là: 

10500 : 420 = 25 (phút)

Đáp số: 25 phút.

Xem thêm: Tại Sao Gái Điếm Lại Gọi Là Cave Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cave Trong Tiếng Việt


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp cameraminhtan.vn


Cảm ơn bạn đã thực hiện cameraminhtan.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép cameraminhtan.vn nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.