Lỗi monitor going to sleep

     
Cho e hỏi hiện tượng kỳ lạ gì nạm này mấy bro ? e tướng lắp thêm bị độ ẩm em đã sấy mà lại nó cũng vẫn vậy. Tất cả khi vừa mở hiện screen lên thì màn hình đen thui xong xuôi hiện mẫu chữ going to sleep, nhưng keyboard vẫn numlock được và sử dụng được. Hộ em chiếc thks mấy bro nhiều.


Bạn đang xem: Lỗi monitor going to sleep

cho e hu1ecfi hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng gu00ec thu1ebf nu00e0y mu1ea5y bro ? e tu01b0u1edbng mu00e1y bu1ecb u1ea9m em u0111u00e3 su1ea5y mu00e0 nu00f3 cu0169ng vu1eabn vu1eady. Cu00f3 khi vu1eeba mu1edf hiu1ec7n mu00e0n hu00ecnh lu00ean thu00ec mu00e0n hu00ecnh u0111en thui hoàn thành hiu1ec7n du00f2ng chu1eef going lớn sleep, nhu01b0ng bu00e0n phu00edm vu1eabn numlock u0111u01b0u1ee3c vu00e0 su1eed du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c. Hu1ed9 em cu00e1i thks mu1ea5y bro nhiu1ec1u. ","product_id":0,"type":0,"date":1291020629,"date_text":"11 nu0103m","link":"/hoidap/4106/251328/may-dang-khoi-dong-vao-win-thi-going-to-sleep.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"ngocxuyen","name":"djghjfdg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dentuyen

Để cho chắc chắn rằng rằng mẫu màn hình của khách hàng không bị sao thì chúng ta cũng có thể lấy case của doanh nghiệp cắm vào một màn hình hiển thị khác để test thử. Ví như vẫn lên thông thường thì bạn nên đưa màn hình ra tiệm để sửa chữa. Còn nếu không lên thì chúng ta cũng có thể loại trừ nguyên nhân nằm sinh hoạt màn hình. Đến đây thì bạn có thể chắc chắn rằng nguyên nhân nằm ở phần cứng của dòng sản phẩm với điều kiện là cáp truyền tài liệu lên monitor không bị hỏng. Bạn nên mang case ra tiệm để kiểm tra.
u0110u1ec3 mang đến chu1eafc chu1eafn ru1eb1ng chiu1ebfc mu00e0n hu00ecnh cu1ee7a bu1ea1n khu00f4ng bu1ecb sao thu00ec bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 lu1ea5y case cu1ee7a bu1ea1n cu1eafm vu00e0o mu1ed9t mu00e0n hu00ecnh khu00e1c u0111u1ec3 thử nghiệm thu1eed. Nu1ebfu vu1eabn lu00ean bu00ecnh thu01b0u1eddng thu00ec bu1ea1n nu00ean u0111u01b0a mu00e0n hu00ecnh ra tiu1ec7m u0111u1ec3 su1eeda chu1eefa. Cu00f2n nu1ebfu khu00f4ng lu00ean thu00ec bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 lou1ea1i tru1eeb nguyu00ean nhu00e2n nu1eb1m u1edf mu00e0n hu00ecnh. u0110u1ebfn u0111u00e2y thu00ec bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 chu1eafc chu1eafn ru1eb1ng nguyu00ean nhu00e2n nu1eb1m u1edf phu1ea7n cu1ee9ng cu1ee7a mu00e1y vu1edbi u0111iu1ec1u kiu1ec7n lu00e0 cu00e1p truyu1ec1n du1eef liu1ec7u lu00ean monitor khu00f4ng bu1ecb hu1ecfng. Bu1ea1n nu00ean mang case ra tiu1ec7m u0111u1ec3 kiu1ec3m tra. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":251328,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208


Xem thêm: Tom Và Jerry Truyện Dài - Phép Thuật Trong Lâu Đài


Trường vừa lòng này màn hình hiển thị báo như thế là không có tín hiệu hình từ bỏ cây ra monitor. Nguyên nhân chỉ có thể là do card màn hình hoặc cổng cắm screen bị lỗi hoặc không chắc chắn chắn. Bạn dọn dẹp và sắp xếp lại dây gặm và soát sổ lại ke card screen lại xem sao nhé.


Tru01b0u1eddng hu1ee3p nu00e0y mu00e0n hu00ecnh bu00e1o nhu01b0 thu1ebf lu00e0 khu00f4ng cu00f3 tu00edn hiu1ec7u hu00ecnh tu1eeb cu00e2y ra monitor. Nguyu00ean nhu00e2n chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 lu00e0 vị card mu00e0n hu00ecnh hou1eb7c cu1ed5ng cu1eafm mu00e0n hu00ecnh bu1ecb lu1ed7i hou1eb7c khu00f4ng chu1eafc chu1eafn. Bu1ea1n vu1ec7 sinh lu1ea1i du00e2y cu1eafm vu00e0 kiu1ec3m tra lu1ea1i ke thẻ mu00e0n hu00ecnh lu1ea1i coi sao nhu00e9. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":251328,"user":{"id":1,"login_name":"diepmai.0108


Xem thêm: Giải Tiếng Việt Bài 14A Món Quà Tuổi Thơ, Giải Bài 14A: Món Quà Tuổi Thơ

gmail.com","name":"Hiep Pham","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"diepmai.0108